Aktualności

11 września 2023

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice! Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/2024. Wchodzimy weń z optymizmem i nadzieją, acz zapewne będzie jak zwykle trudny i jak zawsze pracowity. Wyzwań, zadań i obowiązków z pewnością nie zabraknie. To dobrze, bowiem przeszkody są po to, aby je pokonywać, a trudności, żeby hartowały. Jak mawiali starożytni Rzymianie – […]

8 września 2023

Konkurs dla nauczycieli pn. „Sprawiedliwi z Markowej”

plakat

Minister Edukacji i Nauki i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej ogłasza konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów pn. „Sprawiedliwi z Markowej”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconej rodzinie Ulmów oraz zjawisku polskiej pomocy Żydom i relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej oraz miejsca Żydów  w […]

7 września 2023

Dolnośląska inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Dolnośląska inauguracja roku szkolnego 2023/2024

W Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk dokonał otwarcia roku szkolnego 2023/2024. W uroczystości uczestniczył Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal. W Biedrzychowicach na inauguracji roku szkolnego gościli m.in.:  Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i organizacji oraz społeczność […]

6 września 2023

Komunikat w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025

Komunikat w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025  W związku z realizacją zadania określonego w art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 900) oraz na […]

5 września 2023

Baza teleadresowa instytucji samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi na terenie województwa dolnośląskiego, dla osób i rodzin dotkniętych przemocą domową

  Informujemy, że na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemocy-domo/osoby-stosujace-przemoc-domowa zamieszczony jest wykaz instytucji udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Wśród nich znajdują się m.in. placówki udzielające tymczasowego schronienia, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne, jednostki specjalistycznego poradnictwa, wraz z danymi teleadresowymi do kontaktu osobistego, telefonicznego lub za […]

5 września 2023

CZWARTA NATURA – KU ZIELONYM MIASTOM XX edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Wytwórnia Filmów Oświatowych Młodych zaprasza filmowców amatorów w wieku od 10 do 20 lat do wzięcia udziału w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego,  największego przeglądu filmu przyrodniczego w Polsce. Zasadniczym celem Festiwalu jest udostępnianie i upowszechnianie dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej w specyficznym obszarze filmu przyrodniczego. Filmy konkursowe powinny mieć długość […]

1 września 2023

84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej we Wrocławiu

84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej we Wrocławiu

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk wziął udział w obchodach 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Wzgórzu Oporowskim we Wrocławiu.  Złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Wojska Polskiego. Program uroczystości obejmował  podniesienie flagi narodowej i odegranie hymnu państwowego, przemówienia okolicznościowe, apel pamięci i salwę honorową. Liczne delegacje reprezentujące instytucje, organizacje i […]

1 września 2023

Konkurs o Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – „Orzeł Dolnośląski 2023” – zgłaszanie kandydatów do nagrody

logo

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych,   zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” dla najwybitniejszego ucznia szkoły ponadpodstawowej. Konkurs jest dla szkoły niepowtarzalną szansą zaprezentowania ucznia wyróżniającego się osiągnięciami edukacyjnymi, działalnością wolontaryjną oraz osiągnięciami w realizacji swoich pasji, zainteresowań. Wyboru jednego kandydata do Nagrody dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów, którzy […]

1 września 2023

Materiały z konferencji dla dyrektorów dolnośląskich przedszkoli, szkół i placówek (28 – 31 sierpnia 2023 r.)

logo KO

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu roku szkolnym 2022-2023 oraz informacja o planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023-2024 Zmiany w przepisach oświatowych i uczeń pełnoletni w szkole

29 sierpnia 2023

Obchody 43. rocznicy powstania NSZZ Solidarność

Obchody 43. rocznicy powstania NSZZ Solidarność

W niedzielę 27 sierpnia Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk uczestniczył w uroczystościach 43. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” we Wrocławiu. Złożył kwiaty pod tablicą „Solidarności” na terenie dawnej zajezdni autobusowej przy ulicy Grabiszyńskiej. Niedzielne obchody rozpoczęła msza święta w kościele w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia przy Al. Pracy, po której delegacje związków zawodowych, […]

17 sierpnia 2023

Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego we Wrocławiu

Program uroczystości obejmował: • odśpiewanie hymnu państwowego, • przemówienia okolicznościowe • apel pamięci • złożenie kwiatów, wieńców i zniczy O godzinie 19 w kościele garnizonowym pw. św. Elżbiety zostana odprawiona Msza święta w intencji żyjących i zmarłych Powstańców Warszawskich.

1 sierpnia w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty oddał hołd bohaterom tego największego zrywu niepodległościowego czasu II wojny światowej. Wrocławskie obchody odbyły się przy pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego. Program uroczystości obejmował: odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienia okolicznościowe apel pamięci złożenie kwiatów, wieńców i zniczy O godzinie 19 w kościele garnizonowym pw. […]

16 sierpnia 2023

Nabór kandydatów do VII kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki

Drodzy Uczniowie, rozpoczął się nabór kandydatów do VII kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian i propozycji rozwiązań. Na zgłoszenia kandydatów Ministerstwo Edukacji i Nauki czeka […]

11 sierpnia 2023

Konkurs stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego ze szkół ponadpodstawowych

Konkurs stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego ze szkół ponadpodstawowych Związek Romów w Polsce zaprasza do wzięcia udziału w konkursie stypendialnym dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu stypendialnego, w tym regulamin oraz formularz zgłoszenia do konkursu są dostępne na stronie www.romowie.com w zakładce STYPENDIA. Termin przesłania dokumentów upływa dnia 2 października 2023 r. […]

26 lipca 2023

Pismo Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na zakup podręczników

  Szanowni Państwo, Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci miast, Starostowie, Marszałek województwa dolnośląskiego, Dyrektorzy dolnośląskich szkół podstawowych,                                                w imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki zwracam się do Państwa z prośbą o racjonalne i gospodarne wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na zakup podręczników.  Przypominam, że  nie ma obowiązku likwidacji tj. przeznaczania na makulaturę podręczników po trzech latach użytkowania. […]

12 lipca 2023

Obchody 80. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej

Obchody 80. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 11 lipca uczestniczył w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę zbrodni dokonanej na polskiej ludności cywilnej Kresów II Rzeczypospolitej Polskiej przez działające na tamtych terenach oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Obchody odbyły się przy Pomniku-Mauzoleum Ofiar Zbrodni Ludobójstwa Ludności Polskiej na placu Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu. W […]

4 lipca 2023

Informacja w sprawie wyrażania zgody na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami na rok szkolny 2023/24

Szanowni Państwo Dyrektorzy Dolnośląskich szkół i placówek, informujemy, że wnioski na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji i osób niebędących nauczycielami, których Państwo zamierzacie zatrudnić od 1 września 2023 r., będą rozpatrywane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty po 1 sierpnia 2023 r. Ponadto przypominamy, że wnioski, o których mowa wyżej, przesłane do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przed wskazanym […]

30 czerwca 2023

Otwarcie nowoczesnych pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Otwarcie nowoczesnych pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach W dniu 16 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach z udziałem znamienitych gości, w tym władz samorządowych Powiatu Ząbkowickiego, Gminy Ziębice, Gmin ościennych, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przedstawicieli Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, […]

30 czerwca 2023

Aplikacja MonumentApp

 Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków stworzył Aplikacja MonumentApp, pierwszą polską aplikację poświęconą zabytkom. Główną funkcjonalnością darmowego programu, działającego w systemach IOS oraz Android, jest mapowanie interesujących obiektów znajdujących się w okolicy użytkownika. Aplikacja „MonumentApp” ma ułatwić poznawanie polskiego dziedzictwa. Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami. monumentapp monumentapp-list-do-uzytkownikow ulotka  

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.