Aktualności

29 kwietnia 2024

Projekt „Przerwij krąg przemocy w swojej szkole”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie, „Przerwij krąg przemocy w swojej szkole” jest projektem adresowanym do społeczności szkół ponadpodstawowych – uczniów, nauczycieli i rodziców. Jego organizatorami są Uniwersytet SWPS, Fundacja UNIQA oraz zespół RESQL. Szkoły mogą zgłaszać się do udziału w projekcie do 17 maja br. Szczegóły projektu dostępne są pod adresem organizatora W przypadku […]

26 kwietnia 2024

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny #NaszaFlaga

Grafika przedstawia dwójkę dzieci w wieku szkolnym, dziewczynkę i chłopca, ubranych w stroje w kolorach biało-czerwonych, trzymających flagę Polski

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlaga. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z jednym z tematów zaproponowanych poniżej. Na każdej pracy koniecznie musi się znaleźć polska flaga państwowa lub biało-czerwony motyw. Dowolna technika wykonania prac (np. rysunek, grafika, […]

26 kwietnia 2024

Program „Lekcje o finansach” – edycja 2024

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych! Ministerstwo Finansów ogłosiło na swojej stronie internetowej nabór wniosków w ramach Programu „Lekcje o finansach” – edycja 2024, którego przedmiotem jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu wśród uczniów szkół podstawowych minimum 3 zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wiedzy o […]

25 kwietnia 2024

Zakończenie zajęć w szkołach dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

Zakończenie zajęć w szkołach dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

26 kwietnia kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach albo semestrach programowo najwyższych: liceów ogólnokształcących, branżowych szkół II stopnia i techników. Dla wszystkich absolwentów gratulacje ukończenia szkoły i życzenia wiary we własne siły oraz wytrwałości w dążeniu do celu i realizacji swoich planów, nie tylko tych szkolnych, przede wszystkim jednak życzenia świetnych wyników na egzaminie maturalnym, […]

25 kwietnia 2024

Projekty MEN i konsultacje publiczne

Projekty MEN i konsultacje publiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Opublikowanie projektów ministerialnych poprzedziły wstępne propozycje powołanych ekspertów oraz szerokie prekonsultacje społeczne. Projekty MEN uwzględniły część postulatów i sugestii zgłaszanych za pomocą specjalnego formularza i w trakcie spotkań online przez obywateli i różnego typu organizacje i […]

25 kwietnia 2024

Nowe wzory świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Nowe wzory świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Minister Edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Zmiany w nim zawarte wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania do przepisów ustawy o dokumentach publicznych. Pełna informacja na stronie MEN

25 kwietnia 2024

29 kwietnia – Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Dbanie o prawa seniorów to sposób na zapewnienie praw w przyszłości młodym. Dlatego dziś jak nigdy solidarność międzypokoleniowa jest tak ważna. Dzień ten ustanowiony został przez Komisję Europejską w celu promowania porozumienia międzypokoleniowego i idei Europy przyjaznej dla przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej  

25 kwietnia 2024

Załóż Szkolny Klub Europejski

połączone flagi Polski oraz Unii Europejskiej

Z okazji jubileuszu 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej zachęcamy (…) do zakładania Szkolnych Klubów Europejskich – napisała w liście do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów Minister Edukacji Barbara Nowacka wspólnie z Ministrem ds. Unii Europejskiej Adamem Szłapką. Polska młodzież powinna mieć możliwość rozmawiania o przyszłości, a tą przyszłością dla Polski jest Unia Europejska – […]

24 kwietnia 2024

Wyniki części I zawodów centralnych (III stopnia) XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej 1887-1922.”

      Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, uprzejmie informujemy, że w województwie dolnośląskim do części I zawodów centralnych (III stopnia) zakwalifikowało się 16 uczniów reprezentujących 6 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Zawody odbyły się w czwartek 21 marca 2024 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Wyniki cz. I ww. zawodów zostały opublikowane przez […]

24 kwietnia 2024

Przewodnik po e-materiałach do kształcenia zawodowego

logo ore

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego do zapoznania się i wykorzystywania na zajęciach e-materiałów, opracowanych dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego upowszechnianych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego. Projekt ORE jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza […]

24 kwietnia 2024

Program Ratujemy i Uczymy Ratować

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które będą zobowiązywały szkoły podstawowe (I etap edukacyjny) do realizacji zajęć z zakresu nauczania pierwszej pomocy. Edukacja zdrowotna w szkole, w tym nauka pierwszej pomocy ma być jednym z planowanych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. W związku z powyższym zachęcam Państwa szkoły […]

24 kwietnia 2024

Badania ankietowe w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

ipin logo

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN), na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przystąpił w kwietniu 2024 r. do badania ankietowego w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Badanie to stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995 r. przez Grupę Pompidou (Rada […]

23 kwietnia 2024

WYNIKI ETAPU PONADWOJEWÓDZKIEGO Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą.”

Szanowni Państwo, na podstawie protokołu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z przebiegu III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768–1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą.” informujemy, że w etapie III – ponadwojewódzkim, wzięło udział 9 uczestników z 7 dolnośląskich szkół podstawowych oraz […]

23 kwietnia 2024

Mianowanie w służbie cywilnej – szansa na rozwój i stabilizację

Szefowa Służby Cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska w liście skierowanym do członków korpusu służby cywilnej zachęca do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym w celu uzyskania statusu urzędnika mianowanego. Mianowanie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i ograniczeniami, ale również zapewnia szereg korzyści: dodatek służby cywilnej wzrastający wraz z nabywaniem kolejnych stopni służbowych, dodatkowy urlop wypoczynkowy (nawet do 12 dni […]

23 kwietnia 2024

Obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej i Święta Narodowego Trzeciego Maja

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół i placówek oświatowych,   2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto ustanowione przez Sejm na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. To święto ma na celu uczczenie symboli narodowych, w tym w szczególności polskiej flagi, a także przywołanie […]

23 kwietnia 2024

Zmiany w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół (HIT)

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało 10 kwietnia 2024 r. do konsultacji publicznych, opiniowania oraz uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Projekt przewiduje w szczególności rezygnację z przedmiotu historia i teraźniejszość oraz wprowadzenie obowiązkowej nauki udzielania pierwszej pomocy (link do […]

23 kwietnia 2024

Uroczystości majowe!

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół i placówek oświatowych, w związku ze zbliżającym się obchodami Dnia Flagi Rzeczpospolitej, Święta Narodowego Trzeciego Maja i Narodowego Dnia Zwycięstwa Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń zwrócił się z prośbą o udział w nich pocztów sztandarowych dolnośląskich szkół. Przyłączam się do apelu pana Wojewody i zapraszam wszystkich Państwa Dyrektorów, […]

22 kwietnia 2024

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE)

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Podlaskim Kuratorem Oświaty zachęca nauczycieli do korzystania ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE). Platforma ZPE (https://zpe.gov.pl) to środowisko kształcenia – przyjazne, profesjonalne i bezpieczne narzędzie, które można wykorzystać do pracy z uczniami zdalnie i w szkole, uatrakcyjniając w ten sposób zajęcia. Wszystkie treści edukacyjne zamieszczone na platformie są dostępne na otwartej […]

15 kwietnia 2024

Uroczystość upamiętnienia ofiar Golgoty Wschodu

upamietnienie ofiar Golgoty wschodu

W Sanktuarium Golgoty Wschodu 12 kwietnia odbyła się uroczystość  upamiętnieniająca 84. rocznicę drugiej deportacji polskich obywateli z okupowanych przez ZSRR wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Obchody zorganizowane zostały przez Centrum Historii Zajezdnia wraz z Oddziałem Związku Sybiraków we Wrocławiu. W wydarzeniu uczestniczyła Ewa Skrzywanek Dolnośląski Kurator Oświaty.  

11 kwietnia 2024

Zaproszenie do udziału w projekcie „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”

„Ośrodek Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184 realizuje projekt „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych”. Celem tego programu jest wsparcie regionalnych i lokalnych stowarzyszeń i grup nieformalnych w procesie zabezpieczania dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu powstanie baza regionalnych izb pamięci działających na terenach województw zachodnich oraz inwentaryzacja zgromadzonych przez nie […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.