Aktualności

20 maja 2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

logo

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego […]

15 maja 2020

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

logo men

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r. Najważniejsze kwestie Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.: kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z […]

15 maja 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN

logo men

Wytyczne GIS, MZ i MEN:       dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów Wytyczne GIS […]

14 maja 2020

Co ze szkołami do wakacji? Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

men

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego   Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami […]

8 maja 2020

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – konsultacje

men

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dnia 8 maja br. MEN przekazuje go do konsultacji. Uwagi i opinie należy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja […]

6 maja 2020

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

men

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Szczegółowe informacje na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men

Idź do góry