Aktualności

30 sierpnia 2021

Materiały z konferencji dla dyrektorów dolnośląskich przedszkoli, szkół i placówek (23 – 27 sierpnia 2021 r.)

logo ko

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 (PDF, 7537KB) Aktualne zmiany w przepisach oświatowych(PDF, 874 KB) Czynniki wpływające na jakość kształcenia i wyniki egzaminów zewnętrznych(PDF, 67 KB) Podstawy prawne pomocy i wsparcia dziecka w wieku przedszkolnym(PDF, 132KB)  

30 sierpnia 2021

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – „Orzeł Dolnośląski 2021” – zgłaszanie kandydatów do nagrody

logo

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych, uprzejmie informujemy i przypominamy, że dnia 30 września br. upływa termin zgłaszania przez Państwa kandydatów do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Wybory jednego kandydata do Nagrody dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów, którzy spełniają wymagania formalne określone w § 2 Regulaminu przyznawania powyższej nagrody. W związku z powyższym prosimy o […]

30 sierpnia 2021

Obchody 41. rocznicy powstania NSZZ Solidarność

Obchody 41. rocznicy powstania NSZZ Solidarność

W niedzielę 29 sierpnia Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk uczestniczył w uroczystościach 41. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” we Wrocławiu. Złożył kwiaty pod tablicą „Solidarności” na terenie dawnej zajezdni autobusowej przy ulicy Grabiszyńskiej. Niedzielne obchody rozpoczęła msza święta w kościele w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia przy Al. Pracy, po której delegacje związków zawodowych, […]

24 sierpnia 2021

Organizacja w szkołach szczepień uczniów w wieku 12-18 lat

organizacja szczepien

Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne (PDF, 0,52MB) List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków(PDF, 0,14MB) Deklaracja na szczepienia(DOCX, 0.01MB) Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19(PDF, 0,57MB) Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – […]

24 sierpnia 2021

Uwaga!

zmiana rejonów

Szanowni Państwo, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy szkół publicznych i niepublicznych, osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły podstawowe, przedszkola i placówki na terenie powiatów strzelińskiego, średzkiego,  złotoryjskiego, a także starosta oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych  powiatu złotoryjskiego. W związku z reorganizacją pracy w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, informuję, że od dnia 1 września 2021 r. nadzór pedagogiczny nad […]

23 sierpnia 2021

„Aktywna tablica”- edycja 2021

aktywna tablica

Dnia 20 sierpnia 2021r Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku jego realizacji w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowelizacja-programu-aktywna-tablica Załącznik […]

6 sierpnia 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki wraz z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym ogłosili wytyczne dla szkół, dotyczące ich funkcjonowania od 1 września 2021 r. Zamieszczone one zostały na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

4 sierpnia 2021

Projekt mLegitymacja Szkolna

mLegitymacja

mLegitymacja to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji szkolnej, czyli legitymacja w smartfonie. Dzięki mLegitymacji uczeń może potwierdzić swoją tożsamość i przynależność do szkoły, a także skorzystać z przysługujących mu ulg i zwolnień z opłat. To bezpłatne, bezpieczne i nowoczesne narzędzie cenione jest zarówno przez uczniów, jak i rodziców. Szczegółowa informacja o projekcie znajduje się na stronie […]

3 sierpnia 2021

Rekrutacja 2021/2022 – informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

Informacja o liczbie  wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży działających na terenie  województwa dolnośląskiego jest dostępna na stronie internetowej:  https://edu.kuratorium.wroclaw.pl/rekrutacja Zawarte w zestawieniu dane są przekazywane bezpośrednio przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych. Informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać pod numerami telefonów.: 71 340 60 50 oraz 71 340 63 38.

Idź do góry