5 maja 2024

2 maja 2024 r. – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na wrocławskim Rynku

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku.
To święto, ma przypominać wszystkim Polakom o roli i znaczeniu flagi w historii Polski, ma wyrażać szacunek do symboli narodowych i pogłębiać wiedzę na temat ich historii i tradycji. Jednocześnie w tym dniu świętujemy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Szczególnie pamiętamy o polskich szkołach za granicą i ich ogromnym znaczeniu w podtrzymywaniu tradycji i języka polskiego.

Na uroczystości organizowane przez Wojewodę Dolnośląskiego na wrocławskim Rynku licznie przybyli mieszkańcy miasta. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia.

Dzień Flagi to czas, kiedy Polacy powinni pamiętać o naszej historii, naszych korzeniach, o tym, co nas łączy o wspólnocie.
To czas, kiedy możemy wyrazić swoją dumę z bycia Polakiem. Niech to będzie dla nas wszystkich dzień jedności, solidarności i patriotyzmu i radosnego świętowania.


Dziękuję pocztom sztandarowym wrocławskich szkół i harcerzom za udział w uroczystościach.
Ewa Skrzywanek
Dolnośląski Kurator Oświaty

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na wrocławskim Rynku Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na wrocławskim Rynku  Młodzież uczestnicząca w obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na wrocławskim Rynku Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na wrocławskim Rynku

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.