8 maja 2024

79. rocznica zakończenia II wojny światowej uroczystości we Wrocławiu

79. rocznica zakończenia II wojny światowej uroczystości we Wrocławiu

Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie przy pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyły się wrocławskie obchody 79. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W trakcie uroczystości zostały wygłoszone przemówienia okolicznościowe, odbył się apel pamięci oraz oddana została salwa honorowa.

W obchodach uczestniczyli m.in.: Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, Delegacja Garnizonu Wrocław na czele z dowódcą płk Krzysztofem Lisem, Konsul Generalny Niemiec pan Martin Kremer, Konsul Generalny Ukrainy pan Jurij Tokar, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Dariusz Wójcik i licznie przybyli przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji, szkół  oraz wielu innych zaproszonych gości.

Pod pomnikiem Żołnierzy Wojska Polskiego delegacje złożyły wieńce oraz wiązanki upamiętniające ofiary II wojny światowej.

Wyrazy uznania i podziękowania kierowane są dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, którzy uczestniczyli w dzisiejszej uroczystości.

8 maja 1945 wojna zakończyła się w Europie. Faktyczny finał zmagań nastąpił we wrześniu, kiedy to kapitulację podpisało ostatnie z państw Osi – Japonia. Druga wojna światowa trwała sześć lat. Według różnych szacunków kosztowała życie od 50 do przeszło 70 milionów osób.

79. rocznica zakończenia II wojny światowej uroczystości we Wrocławiu79. rocznica zakończenia II wojny światowej uroczystości we Wrocławiu79. rocznica zakończenia II wojny światowej uroczystości we Wrocławiu79. rocznica zakończenia II wojny światowej uroczystości we Wrocławiu79. rocznica zakończenia II wojny światowej uroczystości we Wrocławiu79. rocznica zakończenia II wojny światowej uroczystości we Wrocławiu

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.