17 maja 2024

Lekcja Obywatelska Marszałka Sejmu w LOXII we Wrocławiu

spotkanie

Lekcja Obywatelska Marszałka Sejmu odbyła się 17 maja 2024 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.

Projekt Lekcji Obywatelskich jest realizowany przez Marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Spotkania z młodzieżą poświęcone są tematyce m.in. parlamentaryzmu, demokracji, Konstytucji i praw obywatelskich.

W spotkaniu uczestniczyła Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek.

Wprowadzeniem do lekcji obywatelskiej było wystąpienie psychologa, pani Marii Dowgiełło, związane z obchodzonym w tym dniu międzynarodowym dniem telefonu zaufania.
Pan Marszałek przybliżył młodzieży kulisy funkcjonowania polskiego parlamentu oraz roli obywateli w demokratycznym państwie. Zwracał uwagę na to, że jako obywatele młodzi ludzie nie mogą być obojętni na to, co dzieje się wokół nas, bez względu na reprezentowane poglądy. Wskazywał na rolę życzliwości międzyludzkiej i odpowiedzialności za swoje zaangażowanie lub jego brak w życiu społecznym. Zwracał uwagę na polaryzację polskiego życia społecznego i politycznego. Zachęcał aby nie dawać się wciągać w działania czy dyskusje, w których zamiast dialogu dominuje agresja i język nienawiści. Podkreślał, że wszystkie działania jakie podejmujemy w strefie publicznej powinny mieć na celu tylko i wyłącznie jeden cel – dobro Polski i jej obywateli.
Pan Marszałek chętnie odpowiadał na pytania młodzieży dotyczące bieżącej sytuacji politycznej w Polsce i za naszą wschodnia granicą a także związane z bieżąco polityką: ewentualnymi zmianami konstytucji, możliwością uzyskania czynnego prawa wyborczego przez młodzież np. w wyborach samorządowych, równością wobec prawa, ewentualnego referendum dotyczącego kwestii legalizacji aborcji.
Na koniec spotkania pan Marszałek przekazał dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu flagę państwową zachęcając do jednoczenia się wokół najważniejszej sprawy jaką jest Polska.

 Relacja ze spotkania pod linkiem

https://galerie.newsello.pl/galeria/marszalek-sejmu-szymon-holownia-w-xii-lo-we-wroclawiu-lekcja-obywatelska,3261,1,dbe5d.html

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/140861/Marszalek-Sejmu-spotkal-sie-z-wroclawskimi-licealistami

https://wroclaw.dlastudenta.pl/wiadomosci/wydarzenie/informacje-newsy,lekcja-obywatelska-z-szymonem-holownia-w-xii-lo-we-wroclawiu,196011.html#opis

https://wroclawinfo.pl/odwiedziny-marszalka-sejmu-w-liceum-ogolnoksztalcacym-nr-xii-we-wroclawiu-oraz-planowane-spotkanie-z-roza-thun/

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.