Aktualności

25 sierpnia 2016

List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty

Minister Edukacji Narodowej skierowała dziś list do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty w związku z rozpoczęciem nowego roku 2016/2017. Minister Anna Zalewska przedstawiła w nim najważniejsze kierunki zmian, które będą zaprezentowane w postaci projektów ustaw w połowie września. Jednocześnie Szefowa MEN zachęca w liście do aktywnego włączenia się do prac nad ostatecznymi rozwiązaniami dotyczącymi systemu […]

20 sierpnia 2016

List Ministra Edukacji Narodowej do samorządów

men

Dziś Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała do samorządów list, w którym podziękowała za ich dotychczasowe zaangażowanie w Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” i poprosiła o dalszą współpracę przy precyzowaniu szczegółowych rozwiązań dotyczących zmian w systemie edukacji. List Ministra Edukacji Narodowej do samorządów

18 sierpnia 2016

Inauguracja Wojewódzka Roku Szkolnego 2016/2017

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż dolnośląska inauguracja roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w nowo wybudowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej, Gmina Kobierzyce, w dniu 1 września 2016 r. o godz. 10:00. Do placówki, w skład której wchodzi również żłobek, będzie uczęszczało około 450 uczniów oraz 150 przedszkolaków. W kompleksie poza nowoczesnymi salami dydaktycznymi, przedszkolnymi […]

12 sierpnia 2016

Dane dziedzinowe w Systemie Informacji Oświatowej – zmiana rozporządzenia

Terminy przekazywania niektórych danych do SIO i doprecyzowanie terminologii to najważniejsze zmiany w zmienionym rozporządzeniu. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej zostało podpisane 29 lipca 2016 r.  W rozporządzeniu wprowadzono następujące zmiany: odstępuje się od […]

8 sierpnia 2016

„Terminy dystrybucji adaptacji dla uczniów klas II i III szkół podstawowych”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że. zostały podpisane umowy na wydruk i dystrybucję adaptacji dla uczniów klas II i III szkół podstawowych, z następującymi Wykonawcami: – w systemie Braille’a z firmą P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin, – w druku powiększonym z firmą „System Graf” drukarnia Agencja Reklamowo – Wydawnicza Janusz […]

3 sierpnia 2016

Uroczystości 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął udział w uroczystościach 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Złożył kwiaty pod pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu. Uroczystości zakończyła Msza Święta w intencji Powstańców Warszawskich w Kościele Garnizonowym we Wrocławiu. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do […]

2 sierpnia 2016

Obchody 73. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 8 i 10 lipca uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 73. rocznicę zbrodni dokonanej na polskiej ludności cywilnej Kresów II Rzeczypospolitej Polskiej przez działające na tamtych terenach oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), a także dywizję SS Galizien oraz inne ukraińskie formacje współpracujące z Niemcami. W wyniku popełnionego w […]

1 sierpnia 2016

Podsumowanie Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji

Przedstawiamy relację wideo z Podsumowania Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, które odbyło się dziś w Toruniu. Zamieszczamy również do pobrania prezentację zawierającą główne kierunki zmian w polskim systemie edukacji oraz wnioski z debat. Prezentacja Najważniejsze założenia do zmian w systemie oświaty W poniedziałek, 27 czerwca podczas konferencji Podsumowującej Ogólnopolską Debatę […]

1 sierpnia 2016

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół w których obowiązek szkolny realizują uczniowie niepełnosprawni.Organy prowadzące szkoły Informuję, że z dniem 19 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045 ) oraz uchwała nr […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.