Aktualności

19 września 2016

Reforma edukacji – prezentacja projektów ustaw

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przedstawiła dziś projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji. Jednocześnie skierowane one zostały do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Prezentacja – Dotrzymałam słowa. To ważny dzień dla całego środowiska oświatowego. Przy wypracowywaniu zmian udział wzięło całe środowisko oświatowe, zarówno dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy, uczniowie i rodzice. To ustawa napisana przez samych […]

16 września 2016

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 2016

Drodzy i Szanowni, przypadający 20 września Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka na stałe wpisał się w kalendarz ważnych świąt obchodzonych wspólnie przez dzieci, rodziców i nauczycieli. To ważny dzień, który dla dzieci jest okazją do świętowania, zabawy i radości z bycia Przedszkolakiem, a dla dorosłych, w tym wychowawców i opiekunów – czasem refleksji związanym z wychowaniem przedszkolnym. […]

16 września 2016

XIX Dolnośląski Festiwal Nauki 2016

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty i Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty uczestniczyli 15 września w Uroczystej Inauguracji XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Uroczystość odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza we Wrocławiu. Wykład inauguracyjny pt. „Jabłko dalekie od jabłoni. O paradoksach „dziedziczenia” w sztuce” wygłosił dr hab. Rafał Augustyn z Uniwersytetu Wrocławskiego. Hasło tegorocznej edycji Festiwalu brzmi […]

15 września 2016

Konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu organizuje dla dyrektorów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych  konferencję „Wołyń – budzenie prawdy historycznej”. Program obejmuje wystąpienie Romana Kowalczyka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Tadeusza Samborskiego Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wykład „Wołyń – budzenie prawdy historycznej” wygłosi dr Lucyna Kulińska adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych AGH w Krakowie. Zaprezentowany zostanie również film […]

14 września 2016

Konferencja Inaugurująca Rok Szkolny 2016/2017 w Oleśnicy

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk 8 września uczestniczył w II Powiatowej Konferencji Inaugurującej Rok Szkolny 2016/2017 zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.  Kurator w swoim wystąpieniu powiedział m.in. o tym, że jednym z celów wychowania jest stworzenie systemu wartości, który pozwala wyrosnąć dzieciom na szczęśliwych, dobrych i porządnych ludzi. Podkreślił znaczenie nauczycieli […]

13 września 2016

V Legnicki Festiwal Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk 11 września 2016r. uczestniczył w Koncercie Galowym V Legnickiego Festiwalu Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej. Wydarzenie artystyczne zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Zaprezentowane zostały romanse w wykonaniu artystów polskich i zagranicznych. Festiwal zainspirowany jest tragiczną miłością Rosjanki […]

13 września 2016

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci w ramach Rządowego Programu w na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie dolnośląskim w 2016 roku. Wykaz szkół, którym udzielono wsparcia finansowego w załączeniu. […]

12 września 2016

Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski na Ślęży

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk 9 września uczestniczył w obchodach 1050. Rocznicy Chrztu Polski na górze Ślęża w gminie Sobótka. Odprawiona została Msza Święta, odsłonięta tablica upamiętniająca 1050. rocznicę chrztu oraz zostały wręczone odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP  Andrzeja Dudę. Chrzest Mieszka I, i tym samym całej Polski, odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę, która […]

8 września 2016

Zmarła Zofia Helwing

W dniu 5 września 2016 r. zmarła Pani Zofia Helwing, wieloletni Prezes Związku Sybiraków na Dolnym Śląsku. Dzieląc się swymi doświadczeniami wnosiła wielki wkład w edukację historyczną młodzieży, upowszechniając wiedzę o martyrologii Polaków wywiezionych na Sybir. Inicjowała i organizowała związane z tym konkursy, wystawy i seminaria dla nauczycieli. Swą życiową postawą stworzyła niepowtarzalny wzór społecznika, […]

6 września 2016

I Dolnośląska Konferencja Rad Rodziców

        Termin: 27 września 2016 r. godz. 10:00 Miejsce Konferencji: Aula Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław – Plac Grunwaldzki 24 Organizatorzy: Wojewoda Dolnośląski Dolnośląski  Kurator Oświaty Fundacja „Rodzice Szkole” Uczestnicy:      Przedstawiciele Rad Rodziców (2 osoby z każdej  rady) Przedstawiciele Dolnośląskich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli Przedstawiciele samorządów terytorialnych Cele konferencji: upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych […]

5 września 2016

Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Ogrodzie Botanicznym

W sobotę 3 września 2016 r. w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu odbyło się NARODOWE  CZYTANIE  fragmentów „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza z udziałem Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza oraz jego Małżonki. Poza wysłuchaniem dawnej historii opisanej piórem laureata Nagrody Nobla, uczniowie wrocławskich szkół uczestniczyli w konkursie na najładniejszą Ligię oraz w odkrywaniu zagadek starożytnego Rzymu, mogli również […]

5 września 2016

Nadanie szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki”

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 3 września uczestniczył w uroczystości nadania Liceum Ogólnokształcącemu nr I we Wrocławiu imienia Danuty Siedzikówny „Inki”. Uroczystość miała charakter podniosły i wzruszający. Kurator, odnosząc się do postaci „Inki”, zaprezentował uczniom, nauczycielom i licznie zgromadzonym gościom pieśń „Chwała Żołnierzom Wyklętym”, do której napisał słowa i muzykę. „Część Wam, Żołnierze Niezłomni, szacunek […]

5 września 2016

Miejska inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty i Małgorzata Sandecka dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji 2 września uczestniczyli w Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017 w Publicznym Zespole Szkół Integracyjnych w Świebodzicach. Szkoła gościła z tej okazji również Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej oraz przedstawicieli władz samorządowych i związków zawodowych. Publiczny Zespół Szkół Integracyjnych im. Henryka Sienkiewicza w […]

1 września 2016

Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017

W nowo wybudowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej w gminie Kobierzyce Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty dokonał dzisiaj otwarcia roku szkolnego. Odczytał zgromadzonym uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz licznie przybyłym gościom życzenia Pary Prezydenckiej i Minister Edukacji Narodowej. Zwracając się do uczniów szczególnie pierwszoklasistów, rozpoczynających swoją przygodę z nauką, wyraził nadzieję, że szkoła będzie dla nich miejscem, […]

1 września 2016

Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty uczestniczył dzisiaj w obchodach 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji złożył kwiaty przy pomniku na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Uroczystości rozpoczęły się od podniesienia Flagi Rzeczypospolitej i odegrania Hymnu Państwowego, następnie odczytany został Apel Pamięci i oddana salwa honorowa.

30 sierpnia 2016

Wrocławskie Dni Duszpasterskie

Dnia 29 sierpnia 2016 r. Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk uczestniczył w otwarciu XLVI edycji Wrocławskich Dni Duszpasterskich. Temat konferencji odbywającej się w dniach 29-30 sierpnia 2016 r. brzmi „Idźcie i głoście! Światowe Dni Młodzieży i co dalej?” Sympozjum rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył Ekscelencja Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski. Po Mszy w Auli Papieskiej […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.