15 września 2016

Konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu organizuje dla dyrektorów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych  konferencję „Wołyń – budzenie prawdy historycznej”. Program obejmuje wystąpienie Romana Kowalczyka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Tadeusza Samborskiego Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Wykład „Wołyń – budzenie prawdy historycznej” wygłosi dr Lucyna Kulińska adiunkt Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych AGH w Krakowie. Zaprezentowany zostanie również film „Wołyń” w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, a po pokazie odbędzie się panel dyskusyjny.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00  dnia 29 września 2016 r. w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64a.

Film jest epicką opowieścią o rzezi wołyńskiej w czasach II wojny światowej dokonanej na polskiej ludności cywilnej Kresów II Rzeczypospolitej Polskiej przez działające na tamtych terenach oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). W wyniku popełnionego w latach 1943–1945 ludobójstwa zamordowanych zostało ponad sto tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładna liczba ofiar do dziś nie jest znana, a wielu z nich wciąż nie doczekało się godnego pochówku i upamiętnienia.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.