13 września 2016

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci w ramach Rządowego Programu w na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie dolnośląskim w 2016 roku.
Wykaz szkół, którym udzielono wsparcia finansowego w załączeniu.

oferty zatwierdzone przez Wojewodę do wsparcia w 2016 BiPS

Idź do góry