15 maja 2024

30. edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” we Wrocławiu podsumowana

plakat

Dzisiaj zostało zaprezentowanych „Ośmiu Wspaniałych” we Wrocławiu – zwycięzców jubileuszowej 30.edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia poprzez upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz promowanie działań szkolnych klubów wolontariatu.

Do 16 lutego br. nauczyciele, koordynatorzy lub opiekunowie szkolnej grupy czy koła wolontariatu zgłaszali kandydatury indywidualne i grupowe. Następnie odbyły się spotkania kandydatów i reprezentantów nominowanych grup z Jury konkursu, które wyłoniło wyróżnionych i laureatów w poszczególnych kategoriach. Dzisiaj w Sali Wielkiej Ratusza we Wrocławiu odbyła się gala, podczas której zostały ogłoszone wyniki.

Ponieważ jest to konkurs ogólnopolski spośród nagrodzonych „Ośmiu Wspaniałych” jedna osoba będzie reprezentowała Wrocław w finale.

Organizatorem wrocławskiej edycji konkursu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

 

Trochę historii Konkursu

Wszystko zaczęło się na warszawskim Żoliborzu z inicjatywy Joanny Fabisiak w 1993 roku. Na jesieni tego roku ruszyła pierwsza edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Ideową inspiracją Konkursu był znany western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają. To proste przesłanie – wystarczy niewielu, by zmienić wiele – było pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń Konkursu. Młodzi wolontariusze chcieli zmieniać wiele dlatego podejmowali pracę w szkolnych „Klubach Ośmiu”. Wkrótce było nas tak dużo, że musieliśmy jakoś się zorganizować. Tak powstała w 1998 roku Fundacja „Świat na Tak”.

We wrześniu 2001 roku Fundacja podpisała deklarację współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w kwietniu 2004 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego, a w listopadzie tego samego roku nagrodę Pro Publico Bono.

Zachęcamy do zapoznania się z wyjątkową kroniką XXX-lecia Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, gdzie zawarliśmy również  podsumowanie 25-lecia Fundacji.

Żródło

8 wspaniałych

zdjęcie źródło

8 wspaniałych8 wspaniałych8 wspaniałych

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.