13 czerwca 2024

Konferencje dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – sierpień 2024

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych na konferencje podsumowujące rok szkolny 2023/2024 oraz otwierające rok szkolny 2024/2025, które odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Ewa Skrzywanek

Dolnośląski Kurator Oświaty

 

HARMONOGRAM

L.p. Dyrektorzy placówek Termin Miejsce
1. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek specjalnych i poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli z następujących powiatów: bolesławieckiego, jeleniogórskiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego, kamiennogórskiego oraz Miasta Jelenia Góra. 26 sierpnia 2024 r. godz. 10.00 Jelenia Góra

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego ul. J. Kochanowskiego 18

2. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek specjalnych i poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli z następujących powiatów: głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, złotoryjskiego oraz Miasta Legnica. 29 sierpnia 2024 r.godz.10.00 Legnica

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona ul. Sejmowa 5a 

3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek specjalnych i poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli z następujących powiatów: dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i świdnickiego oraz Miasta Wałbrzycha. 28 sierpnia 2024 r. godz. 10.00 Wałbrzych

Akademia Nauk Stosowanych im. Angelusa Silesiusa ul. Zamkowa 4

4. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z następujących powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego. 27 sierpnia 2024 r. godz. 9.30 Wrocław

Liceum Ogólnokształcącego  nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu al. Aleksandra Brücknera 10

  5. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Wrocławia. 27 sierpnia 2024 r. godz. 12.30 Wrocław

Liceum Ogólnokształcącego  nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu al. Aleksandra Brücknera 10

 

Przewidywany czas narady – 2,5 godziny.

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.