28 maja 2024

4 czerwca 1989 -2024 -35 lat wolności – zaproszenie do udziału w żywej lekcji historii

plakat

Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek i Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia Andrzej Jerie zapraszają delegacje szkół ponadpodstawowych na uroczystości związane z 35 rocznicą pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które utorowały Polsce drogę do wolności i demokracji.  W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w którym powstał niekomunistyczny rząd z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem.

 

Szczególnie zachęcamy młodzież do udziału w spotkaniu/lekcji historycznej z przedstawicielami opozycji antykomunistycznej, wśród których gościem będzie m.in. Władysław Frasyniuk.

Uroczystości odbędą się w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184 od godz. 11.00 dnia 4 czerwca 2024 roku.

W programie:

– Uroczyste wykonanie hymnu Polski,

– Przemówienie Wojewody Dolnośląskiego,

– Część artystyczna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

Panel Dyskusyjny – żywa lekcja historii dla uczniów szkół średnich wstęp dr Andrzej Jerie.

Paneliści :
– Katarzyna Lubiniecka-Różyło,
– Władysław Frasyniuk,
– Igor Wójcik,
– Rafał Guzowski.
Prowadzenie debaty: – Paweł Skrzywanek.

plakat

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.