6. Konkursy pozostałe

22 września 2022

Konkurs „Wartość Wartości” inspirowany postacią Władysława Bartoszewskiego

Konkurs „Wartość Wartości” inspirowany postacią Władysława Bartoszewskiego Z okazji 100. rocznicy urodzin Władysława Bartoszewskiego Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu organizuje konkurs polonistyczny o wartościach dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wartości reprezentowanych przez Władysława Bartoszewskiego, przybliżenie jego sylwetki oraz ukazanie ważnych wartości, które powinno się […]

22 września 2022

Konkurs plastyczny „Bartoszewski” w stulecie jego urodzin

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu organizuje dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych konkurs na pracę plastyczną przedstawiającą Władysława Bartoszewskiego. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę płaską w formacie A3 lub A4, samodzielnie wykonaną w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, ołówek, kolaż itp.). Prace konkursowe należy złożyć w terminie […]

22 września 2022

Konkurs wiedzy o Władysławie Bartoszewskim i jego czasach

Z okazji 100. rocznicy urodzin Władysława Bartoszewskiego Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu organizuje dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego konkurs historyczny o postaci tego wybitnego Polaka i dziejach Polski w okresie jego życia. Celem konkursu jest poznanie biografii Władysława Bartoszewskiego oraz historii Polski z okresu ostatnich stu lat, kształtowanie postaw patriotycznych […]

7 września 2022

Informacje o konkursie „Fizyczne Ścieżki” i programie „Detektory edukacyjne dla szkół”, Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele fizyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Dział  Edukacji i  Szkoleń  Narodowego  Centrum  Badań  Jądrowych  zaprasza do  wzięcia udziału  w następujących przedsięwzięciach edukacyjnych, realizowanych w roku szkolnym 2022/2023: Konkurs „Fizyczne Ścieżki” objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki – Informacja o konkursie Fizyczne Ścieżki” (pdf) Projekt „Detektory edukacyjne dla szkół” w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność […]

25 kwietnia 2022

Konkurs wiedzy historycznej w formie quizu online „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r.”

W dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. gen. Kaliskiego 25 A w Warszawie rozpocznie się impreza edukacyjno-patriotyczna „Wokół Konstytucji 3 Maja”. Przedsięwzięcie będzie miało formę quizu online, w którym może wziąć udział jednocześnie 2000 uczestników w całej Polsce zarówno obecnych w Sali, jak też będących […]

25 marca 2022

„Każdy ma swoja Górę”- konkurs literacko-plastyczny.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych! Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 81 we Wrocławiu organizuje dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej IX edycję Konkursu Literacko-Plastycznego „Każdy ma swoją Górę”. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności literackich i plastycznych, uświadomienie młodzieży potrzeby rozwijania pasji, dążenia do poszukiwania celu i radzenia sobie ze słabościami będącymi przeszkodą w osiąganiu sukcesu […]

18 marca 2022

Konkurs dla młodych twórców pt. „Młody Poeta Dolnego Śląska”

Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58 zaprasza do udziału w konkursie dla twórców z województwa dolnośląskiego „Młody Poeta Dolnego Śląska”. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie https://www.wbp.wroc.pl/wbp/index.php/pl/?option=com_content&view=article&id=4449  

23 lutego 2022

Wnyki konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja wielka i mała Ojczyzna”

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że spośród nadesłanych ośmiu prac w konkursie Komisja Wojewódzka wyłoniła trzy najlepsze prace  ocenione na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie konkursu. Finalistami konkursu są: I. miejsce: Jakub Boratyn, uczeń Szkoły Podstawowej nr 19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 we Wrocławiu, II. miejsce:  Marianna Konieczna, uczennica Szkoły Podstawowej im. […]

12 stycznia 2022

XVII Konkurs Haiku Dzieci Świata 2021–2022

Szanowni Państwo, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha od kilku lat współpracuje z japońską Fundacją JAL (JAL FOUNDATION). W obecnym roku  szkolnym 2021/2022 organizuje międzynarodowy konkurs haiku dla dzieci, które do 28 lutego 2022 roku nie ukończyły 15 lat. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza haiku w języku polskim oraz stworzenie ilustracji. Więcej informacji znajdą Państwo […]

13 października 2021

Konkurs „Inżynierowie dla Niepodległej Polski ”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ogłasza konkurs na opracowanie gry planszowej o tematyce poświęconej  historii polskiej myśli technicznej, biografiom i dorobkowi słynnych wynalazców i konstruktorów działających w kraju i zagranicą. Celem projektu jest przypomnienie roli polskich inżynierów w przeszłości oraz upowszechnienie wiedzy o małych i wielkich budowniczych II RP. Projekt jest adresowany do uczniów klas VII […]

12 maja 2021

76 rocznica zakończenia II wojny światowej z Misiem Wojtkiem

W dniu 10.05.2021r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w Oławie odbyła się uroczystość związana z zakończeniem Międzynarodowego Konkursu zatytułowanego „Kapral Wojtek dzielny chwat, hołd mu składa cały świat„, którego patronem jest Anna Maria Anders, córka gen. Andersa, obecnie Ambasador RP we Włoszech.                 W ramach tego projektu uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Specjalnych […]

11 marca 2021

Konkursy przyrodnicze „Puszcza.TV”

Szanowni Państwo, portal puszcza.tv.  zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz nauczycieli z całej Polski do wzięcia udziału w konkursach przyrodniczych o tematyce Białowieskiego Parku Narodowego w następujących kategoriach: „Cała Polska parkiem białowieskim w fotografii” – wykonanie fotografii na terenie Polski fauny lub flory, która występuje także w Białowieskim Parku Narodowym „Warstwy lasu na plakacie Puszczy Białowieskiej” […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.