6. Konkursy pozostałe

15 lutego 2021

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Noc i dzień w szarości” Rawicz 2021

Szanowni Państwo, Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Sierakowie zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu z cyklu KOLORY SZAROŚCI, skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs sprzyja rozwojowi i popularyzacji zainteresowań, wzmacnia i rozwija wrażliwości estetyczną poprzez prezentację dokonań młodych twórców, kształtuje postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury oraz rozwija talent plastyczny. Więcej […]

28 stycznia 2021

Omnibus Nauk Przyrodniczych 2021

Szanowni Państwo, informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej organizuje Powiatowy Konkurs o tytuł „Omnibusa nauk przyrodniczych”. Konkurs adresowany do uczniów klas ósmych. Zakres konkursu to: fizyka, chemia, biologia i geografia. W  etapie szkolnym, który odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. – uczniowie rozwiązują test składający się z 40 pytań. […]

28 stycznia 2021

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

Szanowni Państwo, informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach organizuje Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Celem konkursu jest podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych. Konkurs polega na napisaniu dyktanda sprawdzającego znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Konkurs jest adresowany dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. Zgłoszenia:  na adres e-mail szkola.rakoszyce@interia.pl  lub telefonicznie/faksem: 71 397 05 27

28 stycznia 2021

V Powiatowy Konkurs Historyczny

Szanowni Państwo, informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej organizuje V Powiatowy Konkurs Historyczny dla wszystkich uczniów szkół podstawowych zainteresowanych historią. Termin konkursu: etap szkolny – 8 kwietnia 2021 r. etap powiatowy – 22 kwietnia 2021 r. Zgłoszenia:  na adres e-mail alicjaprzeslawska@wo.pl najpóźniej do 29 marca 2021 r. Szczegółowych informacji […]

22 stycznia 2021

XII Powiatowy Konkurs Matematyczny

Szanowni Państwo, informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie organizuje XII Powiatowy Konkurs Matematyczny. Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki wśród uczniów i wspieranie uzdolnień matematycznych. Konkurs jest adresowany dla uczniów klas IV – VIII szkól podstawowych z powiatu średzkiego. Termin konkursu: 13 maja 2021 r. Zgłoszenia:  droga elektroniczną na adres helenamadej@wp.pl , zsciechow@interia.pl […]

22 stycznia 2021

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej

Szanowni Państwo, informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej organizuje Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej. Termin konkursu: etap szkolny – 24 kwietnia 2021 r. etap powiatowy – maj 2021 r. Zgłoszenia:  na adres e-mail mprzystalm@gmail.com najpóźniej do 31 marca 2021 r. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele […]

5 stycznia 2021

Dolnośląski Konkurs Pieśni Artystycznej

Szanowni Państwo, Katedra Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu organizuje Dolnośląski Konkurs Pieśni Artystycznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego. Celem  konkursu jest propagowanie twórczości polskich kompozytorów, sztuki wokalnej w wykonaniu najmłodszych oraz pobudzenie aktywności twórczej młodych uczestników kultury.   Więcej informacji w załączniku: http://amuz.wroc.pl/ix-dolnoslaski-konkurs-piesni-artystycznej-dla-solistow-amatorow-6076    

24 listopada 2020

Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

Szanowni Państwo, informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Domaniowie oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim organizują w dniu 18 grudnia 2020 r. Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej w formie online. Szczegółowe informacje w załączeniu: REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU- Domaniow 2020 KARTA ZGLOSZENIOWA- konkurs online Klauzula_konkurs i wizerunek-1  

23 października 2020

Konkurs „Fado – wczoraj i dziś”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Dyrektor Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną pt: „Fado – wczoraj i dziś”. Głównym celem tegorocznej edycji konkursu jest upamiętnienie 100-lecia narodzin Amálii Rodrigues, zwanej królową fado. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów […]

20 października 2020

JASNOWIDZE! – Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Szanowni Państwo, wydawnictwo „Dwie Siostry” zaprasza do udziału w czwartej edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci pn. „JASNOWIDZE!” Celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia nowych wartościowych książek dla dzieci, a także stwarzanie utalentowanym projektantom, ilustratorom i autorom tekstów możliwości zaistnienia na rynku wydawniczym. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do projektantów książek, studentów […]

16 października 2020

XII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Szanowni Państwo, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza do udziału w XII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego […]

12 października 2020

XV edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia do udziału w XV edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.