10 grudnia 2019

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Regionalnego „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu”

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim organizuje VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Regionalnego „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu” adresowany do uczniów szkół podstawowych. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie (utrwalanie) tradycji Świąt Wielkanocnych,
  • poznawanie obyczajowości ludowej i różnorodnych technik plastycznych w zdobieniu pisanek wielkanocnych,
  • upowszechnianie walorów historycznych i kulturowych w różnych regionach Polski,
  • rozbudzanie szacunku do kultury i tradycji regionu,
  • kształtowanie poczucia przynależności do określonej społeczności i tworzenie więzi z miejscem zamieszkania,
  • rozwijanie zainteresowań artystycznych i literackich,
  • dbanie o czystość i kulturę języka polskiego,
  • rozbudzenie inwencji twórczej, plastycznej i literackiej dzieci i młodzieży,
  • promowanie dzieci uzdolnionych poprzez umożliwienie prezentacji ich twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

 

Szczegółowe informacja o konkursie są dostępne na stronie:  www.spgryfow.edupage.org w zakładce konkursy oraz w załączniku:

regulamin hr

Idź do góry