Konkursy ogólnopolskie

12 grudnia 2017

KONKURSU „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”

ta

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje konkurs pn. “Nauczyciel-Innowator” dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych […]

12 grudnia 2017

Dolnośląski Konkurs Plastyczny ” Sto lat dla Polski”

images

Szanowni Państwo! Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek oświatowych! Zapraszamy uczniów szkół i placówek z Dolnego Śląska do udziału w Dolnośląskim Konkursie Plastycznym organizowanym z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „ Sto lat dla Polski”. Celami konkursu są: -wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia, -pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z  100 rocznicą odzyskania przez Polskę […]

7 grudnia 2017

IX Międzynarodowa Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych „Moja Szopka”

Informujemy, że w dniach od 16 grudnia 2017 r. do 13 stycznia 2018 r. Szkoła Podstawowa w Uciechowicach z Oddziałem Przedszkolnym organizuje konkurs szopek bożonarodzeniowych „Moja Szopka”. Celem IX Międzynarodowej Wystawy Szopek Bożonarodzeniowych jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Uczestnikami konkursu mogą […]

5 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie organizuje już  XI edycję ogólnopolskiego konkursu „Ekologia w moim domu”. Honorowy patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublina, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie oraz Polski Klub Ekologiczny.  Konkurs  adresowany jest do uczniów gimnazjów […]

5 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Dla Dzieci i Młodzieży „Ryby na niby”

Szanowni Państwo, Centrum Kultury Agora  zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. ” Ryby na niby” przeznaczonym dla dzieci w wieku  6 ,  7- 9 , 10- 12 lat oraz dla młodzieży w wieku 13-16 lat . Celem konkursu jest promowanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży, rozwijanie ich wyobraźni, pomysłowości i abstrakcyjnego myślenia.  Prace będą […]

21 listopada 2017

Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Szanowni Państwo, informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 7 im.Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach wraz z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich  i Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach organizują Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych. Międzyszkolnemu Turniejowi Pocztów Sztandarowych corocznie patronują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, , Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator […]

21 listopada 2017

XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny” WILLIAM TURNER – SŁOŃCE WE MGLE”

Szanowni Państwo, informujemy, że Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku zaprasza do udziału w Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży ” Wielcy Znani i Nieznani: XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „WILLIAM TURNER –SŁOŃCE WE MGLE “. Śląski Kurator Oświaty objął przedsięwzięcie honorowym patronatem. CELE: prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży, popularyzacja wiedzy z zakresu historii sztuki i przybliżenie […]

21 listopada 2017

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „ I ty możesz zostać bajkopisarzem”

Szanowni Państwo, informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „I ty możesz zostać bajkopisarzem”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz  Prezydent Miasta Radomia. Cele: – popularyzacja twórczości […]

9 listopada 2017

Olimpiada drogą do igrzysk

Rusza XXIV Ogólnopolski  konkurs  literacko – plastyczny pt. „Olimpiada drogą do igrzysk”. Cel Konkursu:    Każdy sukces, w tym sportowy związany jest z systematyczną i skuteczną pracą. Igrzyska olimpijskie odbywają się co 4 lata. Okres ten nazywa się olimpiadą, ukoronowany najważniejszymi zawodami – igrzyskami olimpijskimi. I tak jak w sporcie na każdym jego etapie, tak i w […]

8 listopada 2017

Ogólnopolski konkurs “Projekt z klasą”

Szanowni Państwo, wydawnictwo Nowa Era zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu “Projekt z klasą”. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pracy metodą projektu zalecaną przez MEN. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych www.projektzklasa.pl oraz www.nowaera.pl

Idź do góry