5. Konkursy ogólnopolskie

26 października 2021

VI edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Statystycznej, której celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Więcej informacji o olimpiadzie na stronie organizatora:https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl/Olimpiada/aktualnosci.html

22 października 2021

„Matematyka w obiektywie” – Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny

Szanowni Państwo, Uniwersytet Szczeciński oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie, jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego Mathematics in Focus. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 […]

20 października 2021

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczno-multimedialny „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z Krakowa zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastyczno-multimedialnym „Pomóż ocalić życie bezbronnemu o nagrodę im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.  Inspiruje on uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych do refleksji nt. wartości życia człowieka, […]

20 października 2021

ECO z EURECĄ – konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo, Politechnika Śląska w Gliwicach, w ramach projektu ERASMUS+EURECA-PRO, zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym ECO z EURECĄ. Celem konkursu jest promocja działań ukierunkowanych na kształtowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży w najbliższym środowisku domowym, szkolnym i lokalnym. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia, w twórczy sposób przedstawiającego różne rozwiązania o […]

14 października 2021

I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem  Pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego, który organizowany jest przez Lubelskiego Kuratora Oświaty a, który dedykowany jest uczniom  klas IV- VIII szkół podstawowych. Celami konkursu są m.in.: umiejętne korzystanie z retoryki klasycznej w nowoczesnym, humanistycznym kształceniu ogólnokształcącym, rozwijającym młodego człowieka; kształcenie biegłość w mówieniu, właściwej argumentacji, zdolność obrony […]

14 października 2021

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny „Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie literacko-plastycznym „Czy w XXI w. może nas czegoś nauczyć św. Wincenty Pallotti?”. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej uczniów w zakresie literatury i plastyki, doskonalenie warsztatu plastycznego, rozwijanie kreatywności i wyobraźni […]

8 października 2021

Zaproszenie do udziału w XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Projektanci edukacji”.

Wydawnictwo edukacyjne Nowa Era zaprasza uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XII edycji ogólnopolskiego konkursu „Projektanci edukacji”. Jest to konkurs, w którym nagradzane są pomysły na projekty edukacyjne.   Więcej informacji: XII edycja Projektantów edukacji

28 września 2021

Zaproszenie do udziału w konkursie na opracowanie propozycji kwalifikacji dla dzieci i młodzieży w formie odznaki.

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie na opracowanie propozycji kwalifikacji dla dzieci  i młodzieży w formie odznaki. Celem konkursu jest zachęcanie uczestniczących w nim dzieci i młodzieży do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji. Potwierdzanie umiejętności poprzez zdobywanie odznak z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza Zintegrowany System Kwalifikacji to dobry […]

27 września 2021

Konkurs EkoMiasto

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki / Katedra Biotechnologii Środowiskowej serdecznie zaprasza do udziału w konkursie EkoMiasto organizowanym przez Centrum Popularyzacji Nauki oraz Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej od 1 października 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości ekologicznej oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez edukację proekologiczną m.in. z zakresu gospodarki obiegu […]

27 września 2021

Informacja o konkursie plastycznym Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art w Goleniowie.

Goleniowski Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art w Goleniowie. Jest to impreza cykliczna trwająca od 1990 roku jako kontynuacja Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jej celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianej przez młodych twórców. […]

21 września 2021

Materiały edukacyjne dla uczniów oraz konkurs dla nauczycieli przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny

Działania podejmowane są przez GUS w związku z promowaniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Na dedykowanej stronie internetowej znajdują się kolorowanki dla najmłodszych, gry dotyczące NSP 2021 oraz gry przybliżające wiedzę ze statystyki publicznej dla młodszych i starszych dzieci. Ponadto zespół GUS z myślą o nauczycielach przygotował zestaw materiałów edukacyjnych dla różnych grup […]

14 września 2021

Konkurs Very Young Design

Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie zaprasza młodzież w wieku 13-18 lat do udziału w  Konkursie Young Design. Z okazji Roku Lema temat przewodni konkursu brzmi: Design spekulatywny – czyli wzornictwo przyszłości, inspirowane twórczością Stanisława Lema. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: https://instytutwzornictwa.com/young-design/ https://instytutwzornictwa.com/wp-content/uploads/2021/06/Regulamin-Young-Design-2021.pdf

Idź do góry