5. Konkursy ogólnopolskie

29 maja 2023

Ogólnopolski Konkurs Programistyczny “Gigathon”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Informujemy, że „Giganci Programowania” Spółka z o.o. organizuje Ogólnopolski Konkurs Programistyczny “Gigathon”, którego celem jest rozwijanie umiejętności programistycznych i technicznych oraz kreatywności wśród dzieci i młodzieży. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Ministra Edukacji i Nauki, GovTech Polska, NASK oraz ponad 20 prezydentów miast i skierowany jest do […]

26 maja 2023

Konkurs „3D EduArt”

Centrum Ecotech – Complex w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „3D EduArt” na projekty i wydruki 3D.   Prace konkursowe należy zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej: https://www.umcs.pl/pl/konkurs,25228.htm , zakładka Konkurs.   Zgłoszenia indywidualne odbywają się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://www.umcs.pl/pl/formularz-zgloszeniowy-pracy-indywidualnej,26783.htm   Zgłoszenia grupowe odbywają się za pośrednictwem formularza […]

9 maja 2023

Ogólnopolski konkurs „eduAKCJA medialna w szkole”

Centrum Edukacji Medialnej zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie ,,eduAKCJA medialna w szkole”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie autorskich materiałów edukacyjnych np. konspektów, scenariuszy zajęć, projektów i innych wytworów na potrzeby edukacji medialnej w szkołach. Jest to inicjatywa służąca: zachęceniu nauczycieli do zaangażowania się w realizację zapisów programu nauczania medialnego w szkołach, popularyzacji wiedzy o mediach, jej promocji, a […]

5 maja 2023

Zaproszenie do udziału w „Konkursie Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie, Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 78. Sesję ZO ONZ”. Zwycięzca konkursu w charakterze Młodzieżowego Delegata RP weźmie udział w 78. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczył […]

25 kwietnia 2023

Konkurs Historyczny Wołyń – Pamięć Pokoleń

Organizatorzy Konkursu Historycznego „Wołyń – Pamięć Pokoleń”  zapraszają uczniów klas VII i VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w nim. TERMIN przesyłania prac konkursowych uległ zmianie –  należy je przesłać do 15 czerwca  2023 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data zarejestrowania wiadomości email na skrzynce pocztowej organizatora konkursu). Aneks nr 2 do regulaminu […]

25 kwietnia 2023

Międzynarodowy Festiwal Twórczości Maryjnej „Sancta Maria”

Stowarzyszenie „Sancta Maria” zaprasza do uczestnictwa w konkursie muzycznym i konkursie plastycznym Festiwalu „Sancta Maria”. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 kwietnia 2023r. Festiwal został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Uroczysta Gala Festiwalu odbędzie się 28 maja 2023 r. o godzinie 18.00 w Auli Papieskiej na Jasnej Górze, podczas której odbędzie się koncert laureatów […]

19 kwietnia 2023

Konkurs wiedzy historycznej „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791r.”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, drodzy Uczniowie dolnośląskich szkół!   Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w czwartek 27 kwietnia 2023 r. zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w quizach on-line pt. „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r.” Nad przedsięwzięciem patronat honorowy objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak. […]

19 kwietnia 2023

Konkurs Plastyczny „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła – katechizmem narodowym Polaków w XXI wieku”

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Plastycznym „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła – katechizmem narodowym Polaków w XXI wieku”. Celem konkursu jest m.in. kształtowanie wartości i postaw patriotycznych, rozwijanie umiejętności oraz zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.rodzinarodla.org   Z wyrazami szacunku Tadeusz Szczyrbak Prezes […]

20 marca 2023

VIII Filmowy Konkurs Historyczny Patria Nostra 2023

Fundacja Patria Nostra zaprasza  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w VIII Edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra. Rejestracja uczestników odbywa się do 31 marca 2023 r. poprzez stronę internetową konkursu: www.konkurs-patrianostra.pl Prace konkursowe należy przesłać do 30 kwietnia 2023 r. Konkurs został objęty honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Więcej informacji o konkursie oraz regulamin […]

20 marca 2023

Ogólnopolski Konkurs „Zasłużeni dla Niepodległej”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Zasłużeni dla Niepodległej”, w ramach którego należy przygotować pracę graficzną (plakat), model lub animację postaci, bądź wydarzenia związanego z historią najnowszą Polski. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2023 r. Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: […]

14 marca 2023

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Szymborska – lubię to”

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w  Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Szymborska – lubię to” , który odbędzie się dn. 5.04.2023 r. Szczegółowe informacje o konkursie, formularz zgłoszeniowy i regulamin na stronie organizatora: http://www.mok.glogow.pl/ck/index.php/imprezy/16-koncerty/plenery/1020-szymborska-lubie-to-ogolnopolski-konkurs-recytatorski  

13 marca 2023

„Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” – II edycja konkursu genealogicznego.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych ! Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Archiwa Państwowe zapraszają uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i ich nauczycieli do udziału w  II edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Tegoroczna edycja jest realizowana jako projekt strategiczny państwowej sieci archiwalnej kierowany przez Archiwum […]

13 marca 2023

II edycja konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – etap szkolny.

  Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie,   etap wojewódzki II edycji konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” odbędzie się we wtorek , 4 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:00 w auli Technikum Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu, ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 31 uczniów […]

13 marca 2023

Konkurs o Nagrody Przeszłość/Przyszłość

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w trzeciej edycji Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość. Projekt Przeszłość/Przyszłość jest inicjatywą mającą na celu  nagrodzenie i upublicznienie najlepszych przedsięwzięć związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które pozostają szerzej nieznane. Kandydatów w Konkursie można zgłaszać do 15 kwietnia 2023 roku. Uczestnikiem Konkursu (zgłoszonym) może zostać każda osoba fizyczna, […]

13 marca 2023

„Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – IV edycja konkursu

Startuje IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uczelni położonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 marca br. Szczegółowe informacje o inicjatywie oraz regulamin znajdą Państwa na stronach https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polskie-serce-peklo-katyn-1940–rusza-iv-edycja-konkursu oraz www.konkurskatynski.pl.

3 marca 2023

Wyniki cz. I zawodów centralnych XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej 1887-1922.”

            Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, w dniu 16 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się cz. I zawodów centralnych edycji XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego im. mjr. Marka Gajewskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej 1887-1922.”, w których wzięło udział 10 uczniów […]

3 marca 2023

Konkurs na zaprojektowanie gry planszowej „Gra o niebo”

„Laboratorium św. Jana Pawła II” działające przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie upamiętniającym postać Jana Pawła II pod hasłem „Gra o niebo”. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji i projektu edukacyjnej gry planszowej dotyczącej życia, nauczania, spuścizny św. Jana Pawła II. Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy […]

3 marca 2023

Ogólnopolski Konkurs „Zasłużeni dla Niepodległej”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Zasłużeni dla Niepodległej”, w ramach którego należy przygotować pracę graficzną (plakat), model lub animację postaci, bądź wydarzenia związanego z historią najnowszą Polski. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2023 r. Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.