Konkursy ogólnopolskie

19 października 2017

XIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo Dyrektorzy! Informujemy, że Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych jest organizatorem XIII Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem: „ Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Jej organizacja ma służyć następującym celom: – kształtowanie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych, – doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w przedsiębiorstwach oraz w sferze […]

19 października 2017

XXXI edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Szanowni Państwo, informujemy, że Polskie Towarzystwo Ekonomiczne organizuje XXXI edycję Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem ” Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy […]

19 października 2017

Konkurs na ciekawą prezentację multimedialną ” Wyspy Portugalii”

Szanowni Państwo, informujemy,  że Centrum Języka Portugalskiego/Camoes przy Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów dolnośląskich szkół do udziału w konkursie na najciekawszą  prezentację multimedialną ” Wyspy Portugalii”. Jego celem jest propagowanie oraz pogłębianie wiedzy na temat Portugalii. Organizatorzy pragną zachęcić do tworzenia projektu jako nowatorskiej pracy ucznia, korzystania z różnych źródeł informacji oraz […]

11 października 2017

Fundacja dla Rodaka zaprasza do udziału w “Lekcji dla Rodaka”

cropped-logo

Szanowni Państwo, Fundacja dla Rodaka zaprasza do udziału w “Lekcji dla Rodaka” Akcja ta ma na celu organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach, w tym spotkania z Polakami stamtąd. Najmłodsi, podczas takich zajęć, uczą się o bolesnej karcie dziejów, ale tak samo o znaczeniu […]

11 października 2017

Konkurs „Hejter, hacker, e-obywatel”

Szanowni Państwo, Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym organizuje konkurs „Hejter, hacker, e-obywatel” dla młodzieży szkolnej od 13 roku życia. Konkurs  został objęty patronatem Marszałka Senatu. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o zjawiskach w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji. Konkurs będzie również sprzyjał podnoszeniu świadomości obywatelskiej wśród […]

11 października 2017

Papież Słowianin- Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły-Jana Pawła II

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i uczniowie gimnazjów Łódzki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów, w roku szkolnym 2017/2018 do uczestniczenia w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w porozumieniu z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty. Więcej informacji w załącznikach: arkusz-zgloszenia-szkoly […]

6 października 2017

Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie”. Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914 – 1935).

Szanowni Państwo, w związku z uchwałą Sejmu z 22 czerwca 2016 r. ustanawiającą rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: „Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie”. Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935). Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o […]

3 października 2017

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Orzeł Biały – nasza duma”

Szanowni Państwo, informujemy, że w 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dostrzegając potrzebę szczególnego uhonorowania tej niezwykle ważnej rocznicy, parlament uchwalił ustawę o Narodowych Obchodach Setnej  Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Senat RP zaprasza uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Orzeł Biały – nasza duma”. Jego tematem jest nasze godło narodowe. […]

3 października 2017

II edycja Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Szanowni Państwo, informujemy, że  Wydział Teologii Uniwersytetu  Warmińsko – Mazurskiego  zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie pod hasłem: “Jaka rodzina – taka przyszłość”. Cele: – promowanie wartości rodzinnych, – umożliwienie młodzieży sprawdzenia nabytej wiedzy z zakresu zajęć wychowanie do życia w rodzinie, – nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania podczas […]

Idź do góry