5. Konkursy ogólnopolskie

27 stycznia 2023

Zmiana terminu zgłoszeń na konkurs Ignacy Paderewski – pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych, Nauczyciele oraz Uczniowie Ulega zmianie terminu zgłoszeń na konkurs Ignacy Paderewski – pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury. Zgłoszenia na konkurs można przesyłać do dnia 13 lutego 2023 r. Aktualne informacje o konkursie zjadają się pod linkiem https://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2023/01/iii-ogolnopolski-konkurs-ignacy-jan-paderewski-przedluzenie-terminu-zgloszen/ Regulamin konkursu i formularz […]

27 stycznia 2023

II edycja Turnieju o Puchar Witelona pt. „Zintegrowane umiejętności praktyczne”

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych w Legnicy zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Dolnego Śląska do udziału w Turnieju o Puchar Witelona pt. „Zintegrowane umiejętności praktyczne” w kategorii: technika i ekonomia. Turniej będzie polegał na rywalizacji zespołów reprezentujących szkoły w dwóch kategoriach: technicznej i ekonomicznej. W programie Turnieju zaplanowano zawody, quizy […]

24 stycznia 2023

VII Ogólnopolski konkurs literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych. Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie organizują VII Ogólnopolski konkurs literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”, którego celem jest zainteresowanie uczniów twórczością pisarza, poszukiwanie wzorców wśród bohaterów jego utworów, rozwijanie talentów […]

23 stycznia 2023

Międzynarodowy Konkurs Biblijno-Fotograficzny Edycja III „Mężczyzna w Biblii”

Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Oławie i Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Olimpijczyków w Oławie zapraszają uczniów do udziału w  Międzynarodowym Konkursie Biblijno-Fotograficznym Edycja III „Mężczyzna w Biblii”. Szczegółowe informacje o konkursie, formularz zgłoszeniowy i regulamin na stronie organizatorów: https://lo-olawa.edupage.org/news/?gtnid=214#news-214 https://sp6olawa.edupage.org/a/miedzynarodowe-konkursy-biblijny-i-fotograficzny

23 stycznia 2023

Konkurs „H2idea” – promocja technologii wodorowej

Konkurs organizowany przez TÜV SÜD propaguje energetykę wodorową wśród dzieci i młodzieży. Inicjatywa odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (kl. VII-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe). Grupy uczniów – 2-5-osobowe – pod opieką nauczyciela/opiekuna mają za zadanie przygotować projekt, który powinien stać się realną częścią […]

23 stycznia 2023

Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach organizuje VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności. Ideą Festiwalu jest przypomnienie ważnych dla historii Polski utworów muzycznych oraz postaci ich twórców. Konkurs ma na celu edukację historyczną poprzez sztukę muzyczną, kształtowanie postaw patriotycznych, zachęcenie do refleksji nad treścią […]

23 stycznia 2023

Póki nie jest za późno – XV edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych i Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych organizują XV edycję ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”, pod honorowym patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty. Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół i ma zachęcać młodzież do poznawania historii Polski oraz swojego regionu. Termin nadsyłania prac […]

17 stycznia 2023

IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zapraszają do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek obozu KL Ravensbrück”. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest sposobem na oddanie hołdu ofiarom zamordowanym […]

17 stycznia 2023

II Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego zaprasza do udziału w II Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Śladami historii Polski – skąd nasz ród”. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Szczegółowe informacje na stronie: https://komitet-pamieci-pileckiego.com/iimiedzynarodowy-konkurs-historyczny-sladami-historii-polski-skad-nasz-rod/

16 stycznia 2023

Rekrutacja w konkursie historycznym „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” przedłużona do 31 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie, Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Wybitne postaci z dziejów polsko-węgierskich: Św. Kinga; król Stefan Batory; gen. Józef Bem jest organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest […]

11 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w konkursie „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie, „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie” jest konkursem Instytutu Badań Edukacyjnych, adresowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych, poświęconym tematyce społeczno-gospodarczej. Patronat Honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu: dóbr i usług specyficznych dla regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu; historii społeczno-gospodarczej […]

9 stycznia 2023

Regulaminy ogólnopolskich konkursów: ekologicznego i historyczno-regionalnego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych. Informujemy, że szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim organizuje dla uczniów szkół podstawowych  XI Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Polska jakiej nie znacie”, którego celem jest m.in. zainteresowanie uczniów przyrodą i upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego i XI Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Regionalny „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu”, który ma na […]

28 grudnia 2022

III edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Złote Szkoły NBP

Narodowy Bank Polski zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Złote Szkoły NBP. Program popularyzuje wiedzę ekonomiczną w szkołach  oraz rozwija kluczowe kompetencje społeczne. Hasło obecnej edycji programu: „Poznajemy bank centralny”. Rejestracja szkół trwa do 27 marca 2023 r. Wyniki edycji zostaną ogłoszone w maju […]

28 grudnia 2022

VII Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Zamek Golubski – Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Historycznej „Polska Szwecja między rywalizacją i współpracą̨”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz klas szkół średnich z terenu Litwy i Szwecji. Prace można przesyłać w trzech kategoriach: pisemnej, multimedialnej oraz artystycznej. Uroczysta Gala Finałowa […]

22 grudnia 2022

Konkurs dla uczniów „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie poświęconym tematyce społeczno-gospodarczej. Konkurs „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie” skierowany jest do uczniów uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się tematyką społeczno- gospodarczą oraz dobrze czują się w działaniach wymagających kreatywności i umiejętności plastycznych. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.   Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.