5. Konkursy ogólnopolskie

16 maja 2022

#NaNowoJPII – Ogólnopolski Konkurs na „Spot Papieski”

Laboratorium Św. Jana Pawła II przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza młodzież do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie #NaNowoJPII, polegającym na przygotowaniu spotu reklamowego, promującego treść dowolnie wybranej encykliki św. Jana Pawła II. Prace należy nadsyłać do „Laboratorium św. Jana Pawła II” w Toruniu: lab_jp2@umk.pl  w terminie do 30 maja 2022 r. Dla laureatów przewidziane […]

16 maja 2022

Pojazd napędzany pułapką na myszy? Ogólnopolski Konkurs Konstrukcyjny

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w  pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Konstrukcyjnego – Fizyka w ruchu. Konkurs skierowany jest do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań naukowych młodzieży, poszerzanie jej wiedzy oraz rozwijanie naukowych pasji. Zadanie konkursowe polega na zbudowaniu pojazdu napędzanego wyłącznie pułapką na myszy, która […]

25 kwietnia 2022

Konkurs wiedzy historycznej w formie quizu online „Wokół Konstytucji 3 Maja 1791 r.”

W dniu 28 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. gen. Kaliskiego 25 A w Warszawie rozpocznie się impreza edukacyjno-patriotyczna „Wokół Konstytucji 3 Maja”. Przedsięwzięcie będzie miało formę quizu online, w którym może wziąć udział jednocześnie 2000 uczestników w całej Polsce zarówno obecnych w Sali, jak też będących […]

25 marca 2022

Konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” – przedłużenie terminu nadsyłania prac

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie szkół podstawowych! Informujemy, że termin nadsyłania prac na konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” został przedłużony do 4 maja br. Przypominamy iż konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w porozumieniu z Archiwum Państwowym dedykowany jest uczniom klas VI szkoły podstawowej. Głównym jego celem jest […]

16 marca 2022

Ogólnopolski Konkurs Geologiczno – Środowiskowy „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII i szkół ponadpodstawowych do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno – Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”. W tym roku szkolnym konkurs odbędzie się online i będzie przebiegał pod hasłem „Energia drzemiąca […]

9 marca 2022

Ogólnopolski Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy”

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza do udziału w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Eksperyment Łańcuchowy. Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży nauk ścisłych, w szczególności fizyki. Uczestnictwo w konkursie uczy kreatywnego myślenia, pracy w grupie, majsterkowania, pozwala na naukę fizyki poprzez zabawę. W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do […]

4 marca 2022

„Przez nas ilustrowane to, co w wierszach K.K. Baczyńskiego zapisane”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach, po raz kolejny, organizuje  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane” skierowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, […]

2 marca 2022

I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych- Etap wojewódzki

Szanowni Państwo. Informujemy, że II etap  I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych na poziomie wojewódzkim, odbędzie się  w dniu 4 marca 2022 r. o godz. 10.00, w siedzibie Delegatury Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze, przy ul. Piłsudskiego 12. Miło man poinformować, że do etapu wojewódzkiego Konkursu  zakwalifikowała się uczennica Szkoły […]

28 lutego 2022

Zmieniony termin zakończenia XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zaprasza do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, który jest kierowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Prace uczniów należy przesyłać do 31 marca 2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone 30 kwietnia. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://www.konkurswykleci.pl/regulamin-xi-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-zolnierze-wykleci-bohaterowie-niezlomni/

23 lutego 2022

„Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja wielka i mała Ojczyzna”- Konkurs genealogiczny.

Szanowni Państwo, informujemy, że 31 stycznia br. rozpoczął się konkurs genealogiczny „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja wielka i mała Ojczyzna” dedykowany uczniom klas VI szkoły podstawowej. Głównym jego celem jest poznanie historii i kultury rodzinnej poprzez odkrywanie pamiątek, dokumentów i starych fotografii. W ramach konkursu prowadzone będą na terenie województwa dolnośląskiego konsultacje dla wszystkich, którzy […]

16 lutego 2022

VII Edycja Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra

Fundacja Patria Nostra zaprasza  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w VII Edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra. Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, integracja i tworzenie poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Konkurs będzie przeprowadzany wyłącznie za pośrednictwem Internetu oraz strony internetowej www.konkurs-patrianostra.pl. Szczegółowe informacje o konkursie […]

14 lutego 2022

Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych! Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego SCIENCE MOVIE 2022 pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublina, Pana Krzysztofa Hetmana – Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.