5. Konkursy ogólnopolskie

12 marca 2020

Konkurs „Od narodzin do świętości- obraz z życia św. Jana Pawła II”

Szanowni Państwo, Komenda główna OHP zaprasza uczniów do udziału w konkursie „Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II”. Konkurs kierowany jest do uczniów Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzieży szkolnej (ur. w 2000 r. i młodszej). Szczegółowa informacja o konkursie na stronie organizatora: http://www.malopolska.ohp.pl/pl    

28 lutego 2020

Konkurs: „100. rocznica Bitwy Warszawskiej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Historii, Drodzy Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych   Zarząd Krajowy Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zaprasza serdecznie do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej”. O wyborze treści i formy pracy konkursowej decydują autorzy i ich opiekunowie. Treść pracy winna być zgodna z celami konkursu. […]

26 lutego 2020

Informacja o konkursie „Finansoaktywni”

Szanowni Państwo, W imieniu Ministerstwa Finansów zapraszamy do udziału w programie edukacyjnym „Finansoaktywni”. Tegoroczna edycja skierowana jest do VI, VII i VIII klas szkół podstawowych, a jej misja brzmi „Planujemy budżet”. Dzięki udziałowi w programie uczniowie poznają zagadnienia budżetowe w sposób przystępny i atrakcyjny dla nich – tak, by pomógł im zrozumieć kwestie związane z […]

11 lutego 2020

Informacja o VI Ogólnopolskim Konkurs Plastyczno – Literackim „Hubal”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu organizuje VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „Hubal”, który został wpisany w 2020 roku do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (decyzja z dn.17 stycznia […]

11 lutego 2020

Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych do udziału w II edycji innowacyjnego projektu z zakresu edukacji finansowej pt. „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2020 roku. Szczegółowe […]

11 lutego 2020

Wojewódzkie Konkursy „Wędrówki szlakiem wartości”.

Szanowni Państwo, Fundacja Pax et bonum i Szkoła Podstawowa nr 29 we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w 10 edycji Wojewódzkich Konkursów „Wędrówki szlakiem wartości”. Konkursy obejmują: konkurs literacki (poezja i proza), recytatorski, monodramu, poezji śpiewanej, małej formy teatralnej, plastyczny, multimedialny, fotografii, etiudy filmowej, plastyczny, wiedzy o Dolnym Śląsku „Cuda natury […]

10 lutego 2020

Informacja o Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych Informujemy, iż Miejski Dom Kultury „Koszutka” w  Katowicach ogłasza XXI Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza. 1.      Konkurs jest adresowany do osób, które ukończyły przynajmniej 16 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane. Termin nadsyłania prac […]

4 lutego 2020

Informacja o festiwalu „Science Movie”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek Informujemy, iż Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie po raz trzeci organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2020. Celem konkursu jest promowanie samodzielnego odkrywania praw przyrody przez uczniów, umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doświadczenia oraz zachęcanie do pogłębiania zainteresowań światem nauki. Konkurs adresowany jest do […]

3 lutego 2020

X Ogólnopolski Konkurs Literacki ” Płynąć pod prąd”

Szanowni Państwo, informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniami :Ojczyzny Polszczyzny i Klubem Herbertowskich Szkół  są organizatorami X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Celem konkursu „Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki niemu uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania […]

Idź do góry