5. Konkursy ogólnopolskie

9 stycznia 2023

Regulaminy ogólnopolskich konkursów: ekologicznego i historyczno-regionalnego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych. Informujemy, że szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim organizuje dla uczniów szkół podstawowych  XI Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Polska jakiej nie znacie”, którego celem jest m.in. zainteresowanie uczniów przyrodą i upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego i XI Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Regionalny „Poznajemy źródła historii i kultury naszego regionu”, który ma na […]

28 grudnia 2022

III edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Złote Szkoły NBP

Narodowy Bank Polski zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w III edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Złote Szkoły NBP. Program popularyzuje wiedzę ekonomiczną w szkołach  oraz rozwija kluczowe kompetencje społeczne. Hasło obecnej edycji programu: „Poznajemy bank centralny”. Rejestracja szkół trwa do 27 marca 2023 r. Wyniki edycji zostaną ogłoszone w maju […]

28 grudnia 2022

VII Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Zamek Golubski – Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Wiedzy Historycznej „Polska Szwecja między rywalizacją i współpracą̨”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski oraz klas szkół średnich z terenu Litwy i Szwecji. Prace można przesyłać w trzech kategoriach: pisemnej, multimedialnej oraz artystycznej. Uroczysta Gala Finałowa […]

22 grudnia 2022

Konkurs dla uczniów „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie poświęconym tematyce społeczno-gospodarczej. Konkurs „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie” skierowany jest do uczniów uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się tematyką społeczno- gospodarczą oraz dobrze czują się w działaniach wymagających kreatywności i umiejętności plastycznych. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.   Udział w Konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia […]

14 grudnia 2022

Konkursy edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych: napisz esej i wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch konkursach  edukacyjnych dla uczniów szkół średnich pt: „Rodzina wartością dla młodych?” oraz „Migracja – konieczność czy wybór?” Celem Konkursu pt. „Migracja – konieczność czy wybór?” jest opracowanie eseju na temat migracji osób młodych zamieszkałych w mniejszych miejscowościach do aglomeracji miejskich oraz próba zbadania trendów migracyjnych wśród młodzieży, w […]

14 grudnia 2022

Konkurs pt. „Przewodnik astronomiczny po Polsce”

Polskie Towarzystwo Astronomiczne zaprasza do udziału w konkursie związanym z powstającym „Przewodnikiem astronomicznym po Polsce”, przygotowywanym przez Towarzystwo. W ramach konkursu można nadsyłać opisy i zdjęcia różnych miejsc, obiektów, budynków związanych z astronomią i badaniami kosmosu. Szczegóły na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem https://konkurs.astroturystyka.pl/konkurs/.

14 grudnia 2022

Łamacze Szyfrów – konkurs z okazji 90. rocznicy złamania Enigmy

W związku ze zbliżającą się 90. rocznicą złamania przez polskich matematyków Enigmy Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR organizuje kolejną edycję ogólnopolskiego internetowego konkursu dla młodzieży szkolnej  – uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, poświęconego polskim kryptologom. Konkurs nosi tytuł ŁAMACZE SZYFRÓW.   Więcej szczegółów, regulamin  na https://www.lamaczeszyfrow.pl/

8 grudnia 2022

Informacja o konkursie „Finansoaktywni”

Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół podstawowych! Informujemy, że Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w VIII edycji programu edukacyjnego „Finansoaktywni”. Tegoroczna edycja skierowana jest do V, VI, VII i VIII klas szkół podstawowych, a jej misja brzmi „Budżet. Plan do działania” i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Dzięki udziałowi w programie uczniowie dostają […]

2 grudnia 2022

4 edycja zawodów Learn&Fly

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza” zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w zawodach Learn&Fly. Zadanie konkursowe polega na budowie prostego modelu latającego, zaprezentowaniu go przed Jury i podejścia do konkurencji na najdłuższy lot. Cel zawodów: zachęcenie młodzieży do nauki przedmiotów ścisłych. Rekrutacja trwa od 30 listopada 2022 r. za pomocą formularza rejestracyjnego, który […]

24 listopada 2022

„I ty możesz zostać baśniopisarzem” – XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radomiu organizuje, dla uczniów szkół podstawowych, XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „I ty możesz zostać baśniopisarzem”, którego celem jest: popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych, poszerzanie wiedzy na temat tradycji i kultury regionu, kształtowanie wrażliwości na przeżycia […]

18 listopada 2022

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Informujemy, że Parafia Archikatedralna p. w. Świętego Stanisława BM i świętego Wacława M oraz Rada Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej organizuje VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej, w tym roku pod hasłem „Od Unii w Krewie do Unii Lubelskiej”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań […]

3 listopada 2022

VIII edycja Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w VIII edycji Turnieju Debat Historycznych – największym ogólnopolskim projekcie edukacyjnym wykorzystującym formę debaty oksfordzkiej. Wszystkie dotychczasowe edycje organizowanego od 2016 r. Turnieju były objęte honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP. Turniej to nie tylko doskonała okazja do pogłębienia wiedzy o najnowszej historii Polski, ale również sposobność ćwiczenia […]

24 października 2022

Konkurs na tekst dramaturgiczny

Fundacja Teatr 21 w ramach programu „Współdzielimy przestrzeń” ogłasza konkurs dramaturgiczny na teksty dla młodzieży, pisane z myślą o wystawieniu w szkołach. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 16-26 lat. Teksty powinny być pisane dla jednego aktora/jednej aktorki, objętość maksymalna do 40.000 tysięcy znaków, powinny zakładać przebieg spektaklu w trakcie jednej godziny lekcyjnej (45 […]

19 października 2022

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Adam Mickiewicz wielkim poetą był…”

Szanowni Państwo, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza, Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie oraz Związek Literatów Polskich oddział w Lublinie zapraszają uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z całej Polski do udziału w I edycji konkursu literackiego, której bohaterem jest Adam Mickiewicz. Zadanie konkursowe polega na napisaniu twórczej pracy literackiej na jeden z trzech zaproponowanych […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.