18 stycznia 2024

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach we współpracy ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Wolności (OFPoW).

OFPoW jest konkursem skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 24 lat. W VIII edycji OFPoW mogą brać udział tylko i wyłącznie soliści.

Festiwal odbywa się w formie przeglądu muzycznego. Zadaniem uczestników jest wykonanie na scenie jednego, wybranego przez siebie utworu muzycznego z listy zaproponowanej przez Organizatorów (Załącznik Nr 3 do Regulaminu). Organizowany jest dwuetapowo, obejmując preeliminacje (przeprowadzane online, na podstawie przesłanych zgłoszeń, mające na celu wyłonienie finalistów) oraz finał (występ na scenie przed komisją konkursową).

Zgłoszenia uczestników do 10 marca 2024 r. Ogłoszenie listy osób, które zakwalifikowały się do udziału w finale nastąpi 25 marca 2024 r, Przesłuchania Finałowe odbędą się 20 kwietnia 2024 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Regulamin__karta_zgloszenia_oraz_wymagane_klauzule_VIII_Ogolnopolskiego_Festiwalu_Piosenki_o_Wolnosci

Zalacznik_nr_3_Lista_utworow

Karta_zgloszenia_oraz_wymagane_klauzule

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.