10 stycznia 2020

Wojewódzki Konkurs dla dzieci „112 – ratuje życie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ogłosił Wojewódzki konkurs dla dzieci „112 – ratuje życie”. Udział w Konkursie mogą wziąć wszystkie szkoły podstawowe w województwie dolnośląskim. Jego głównym celem jest podkreślenie ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska oraz kształtowanie odpowiednich zachowań dzieci w obliczu nagłych zdarzeń.

Szczegółowe informacje na temat ww. Konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.duw.pl/czk w zakładce CPR-112.

Idź do góry