23 stycznia 2019

Konkurs tematyczny „Nasi sąsiedzi – Żydzi”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych!

Informujemy, że Gmina Chmielnik, wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Kuratorium Oświaty w Kielcach, organizuje siódmą edycję ogólnopolskiego konkursu tematycznego „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Za realizację przedsięwzięcia odpowiadają: Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego w Chmielniku oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej.

Celem konkursu jest m.in.  zainteresowanie uczniów historią  regionalną, związaną z życiem Polaków i Żydów w dawnych polskich miasteczkach, zamieszkałych przez oba narody.

Termin nadsyłania prac konkursowych (rysunku, wywiadu, relacji historycznej, filmu – odpowiednio do grupy wiekowej) to 30 kwietnia 2019 r.

Prace należy przesyłać na adres: Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego, ul. Wspólna 14, 26-020 Chmielnik, z dopiskiem: Konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi”.

Szczegóły konkursu w załączonym poniżej regulaminie.

Regulamin konkursu

Idź do góry