6. Konkursy pozostałe

19 października 2016

Nagrody im. Jana Rodowicza „ANODY

Szanowni Państwo Informujemy, że trwa VI edycja Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”-odznaczenia dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych oraz postawą stanowiącą przykład dla młodego pokolenia. Na uwagę zasługuje nowa kategoria za wyjątkową inicjatywę społeczną. Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych, nieznanych bohaterów – osób, które bezinteresownie robią wyjątkowe rzeczy dla innych. Zgłoszenia przyjmowane są […]

19 października 2016

XII Międzyszkolny konkurs „Zakładka ekologiczna – z wizytą w lesie”

Informujemy,  że Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu organizuje kolejną edycję międzyszkolnego konkursu plastycznego  „Zakładka ekologiczna – z wizytą w lesie”. Celem konkursu jest:  rozwijanie i promowanie talentów plastycznych uczniów,  kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych oraz poszerzenie wiedzy uczestników konkursu na temat korzyści płynących z lasu. Organizator konkursu zaprasza uczniów klas 1-3 szkoły […]

19 października 2016

VII Międzyszkolny Konkurs „Pożeracze książek”

Informujemy,  że Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu organizuje kolejną edycję międzyszkolnego konkursu czytelniczego  „Pożeracze książek”. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta”. Celem konkursu jest: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne […]

30 września 2016

Narodowy Bank Polski uruchomił XV edycję „Konkursu na pracę pisemną”

 Szanowni Państwo Zapraszamy  uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do XV edycji „Konkursu na pracę pisemną” organizowaną przez Narodowy Bank Polski. Turniej trwa do 16 października 2016 r. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i stypendia. Szczegóły konkursu na: www. nbp.pl/PracaPisemna2016   Małgorzata Sandecka Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium  Oświaty we Wrocławiu

30 września 2016

IX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej organizowany przez wyd. Charaktery

Szanowni Państwo Wydawnictwo „Charaktery” organizuje Turniej Wiedzy Psychologicznej pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to cenna inicjatywa edukacyjna i wychowawcza, która przyczynia się do poszerzania zainteresowań uczniów problematyką psychologiczną. Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Turniej trwa od 1. października 2016 r do 8 kwietnia 2017 r. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody […]

26 września 2016

Konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. Informujemy, że Związek Romów Polskich ogłosił konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów romskich. Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

26 września 2016

VIII Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. ”Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Szanowni Państwo Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w VIII Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. ”Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”. Celem konkursu jest inspirowanie dzieci i młodzież do rozwijania kreatywności, artystycznej wrażliwości oraz promowanie twórczości Włodzimierza Pietrzaka. Prace konkursowe powinny być przesłane lub dostarczone do […]

26 września 2016

Fundacja Nowoczesna Polska i Ridero IT Publishing Sp. z o.o. ogłasza konkurs „Misja –Książka” pod honorowym patronatem MEN

Szanowni Państwo   Informujemy, że Fundacja Nowoczesna Polska i Ridero IT Publishing Sp. z o.o. pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ogłasza konkurs pt. „Misja –Książka” . Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli Gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przewidziano ciekawe i wartościowe nagrody rzeczowe .   Więcej szczegółów konkursu na: www.ridero.eu  www.nowoczesnapolska.org       […]

19 września 2016

Konkurs „Pochwal się swoimi ekologicznymi osiągnięciami”

Stowarzyszenie „Ekonatura” zaprasza zainteresowane szkoły i placówki województwa dolnośląskiego do udziału w konkursie „Pochwal się swoimi ekologicznymi osiągnięciami”. Konkurs ten kierowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy zgłaszając swój udział zobowiązane są do przedstawienia realizowanej, w ramach własnej inicjatywy, działalności w zakresie edukacji ekologicznej np. poprzez organizację akcji, konkursów, ciekawych zajęć. Elementem […]

19 września 2016

VI edycja konkursu plastycznego „W harmonii z przyrodą”

Widecki Park Krajobrazowy organizuje  VI edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego:  „W harmonii z przyrodą”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska. Termin i miejsce nadsyłania prac: do 28 listopada 2016 r.; Widecki Park Krajobrazowy, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie. Informacje o […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.