19 września 2016

Konkurs „Pochwal się swoimi ekologicznymi osiągnięciami”

Stowarzyszenie „Ekonatura” zaprasza zainteresowane szkoły i placówki województwa dolnośląskiego do udziału w konkursie „Pochwal się swoimi ekologicznymi osiągnięciami”.

Konkurs ten kierowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy zgłaszając swój udział zobowiązane są do przedstawienia realizowanej, w ramach własnej inicjatywy, działalności w zakresie edukacji ekologicznej np. poprzez organizację akcji, konkursów, ciekawych zajęć. Elementem niezbędnym w zgłoszeniu  do Konkursu jest udokumentowanie swojej działalności w formie artykułu, filmu, plakatu, reportażu, dokumentacji zdjęciowej z komentarzem lub innej. Ostatecznym terminem nadsyłania prac konkursowych jest 18 października 2016r.

Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji pod hasłem „Czyste powietrze dobrem każdego człowieka”, zorganizowanejw dniu 23 listopada 2016r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szczegóły o Konkursie wraz z regulaminem oraz informacja o konferencji znajdują się na stronie organizatora: www.ekonatura.org w zakładce wydarzenia.

Idź do góry