12 maja 2021

76 rocznica zakończenia II wojny światowej z Misiem Wojtkiem

W dniu 10.05.2021r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w Oławie odbyła się uroczystość związana z zakończeniem Międzynarodowego Konkursu zatytułowanego „Kapral Wojtek dzielny chwat, hołd mu składa cały świat„, którego patronem jest Anna Maria Anders, córka gen. Andersa, obecnie Ambasador RP we Włoszech.

                W ramach tego projektu uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie poznali historię Misia Wojtka, jego szlak bojowy z II Korpusem gen. Andersa i jego losy po zakończeniu wojny. Syryjski niedźwiedź brunatny Wojtek, urodził się w Persji niedaleko Hamadan i w 1942r. porucznik Anatol Tarnowiecki kupił małego niedźwiadka polskiej dziewczynie. Niestety, Irena nie mogła zatrzymać misia w obozie dla cywilów i w ten sposób Wojtek trafił najpierw do siedziby sztabu w Teheranie, a następnie 22 sierpnia 1942 roku do 2. Kompanii Transportowej w Palestynie (przemianowaną na 22. Kompanię Zaopatrywania Artylerii w 1943r.). Mały miś został oficjalnie wcielony do wojska i nadano mu stopień szeregowego. Zamiast żołdu otrzymywał podwójną porcję jedzenia, piwo oraz papierosy, które uwielbiał. Przeszedł z żołnierzami 2 Korpusu Polskiego cały szlak wojenny z Iranu, przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt i kampanię włoską od Monte Casino przez Ankonę i Apeniny aż do Bolonii. Wojtek pomagał żołnierzom nosić ciężkie skrzynie z amunicją, dzięki czemu został uwieczniony w jej oficjalnym emblemacie, którym właśnie stał się Miś z pociskiem w łapach.

Źródło: https://pomnikwojtek.wordpress.com/2013/12/11/szlak-bojowy-niedzwiedzia-wojtka-z-armia-andersa

 

Po zakończeniu wojny trafił z II Korpusem do Glasgow w Szkocji, gdzie został członkiem Towarzystwa Polsko-Szkockiego. Po demobilizacji jednostki znalazł dom w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu, gdzie spędził resztę swoich dni, żył do 1963 roku.

Źródło: https://kurierhistoryczny.pl/artykul/wojna-piwo-i-niedzwiedz-czyli-historia-kaprala-wojtka

 

                Historia misia Wojtka jest bardzo inspirująca, szczególnie w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Pozwala przedstawić prawdziwą i jakże trudną polską historię z innej perspektywy, w sposób dostępny dla uczniów naszej szkoły.

                Z okazji zakończenia konkursu w dniu 10.05.2021r. w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie, mieliśmy zaszczyt gościć Konsul Honorową Republiki Włoch p. Monikę Kwiatosz, Starostę Oławskiego p. Zdzisława Brezdenia, Dyrektor Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Jelczu Laskowicach p. Dorota Miś Hanys oraz przewodniczącą Zarządu Via Del Ambra p. Dorotę Wiśniewską wraz z małżonkiem. Wojsko Polskie reprezentowali żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego z Żagania, a dokładnie 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie – szer. Oskar Augustynowicz oraz szer. Patryk Samborowski. W skład jury wchodzili również Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych p. Hanna Czarnasiak, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej w  Oławie p. Robert Stępień oraz Miś Wojtek, w którego wcielił się nauczyciel wychowania fizycznego p. Karol Fedunik.

                W ramach konkursu wszystkie klasy losowały miejsca pobytu Misia Wojtka z jego szlaku bojowego i na tej podstawie miały przygotować prace plastyczne dowolnymi technikami. Powstało 28 bardzo ciekawych prac, wykonanych różnorodnymi metodami, wskazujące na dużą kreatywność naszych uczniów i ich opiekunów. Koordynatorkami projektu w szkole były panie Bożena Wierzbicka, Agnieszka Żytecka-Baran oraz p. Aleksandra Warchoł. Udział w konkursie był okazją do wielu ciekawych wydarzeń w życiu szkoły, zaangażowanie nauczycieli oraz uczniów i wychowanków przerosło nasze oczekiwania. Bardzo dzielnie pomagał uczniom Miś Wojtek, który na stałe stanie się maskotką naszej szkoły. Jury miało bardzo duży problem z wybraniem 12 prac do kalendarza, który zostanie wydrukowany przez Stowarzyszenie Via Del Ambra i Unię stowarzyszeń Polsko-Włoskich UAIP i wspólną decyzją zostanie stworzony kolaż ze wszystkich prac do wydruku kalendarza.

                Dyrektor Robert Stępień przywitał wszystkich gości następnie w języku włoskim witała gości p. Aleksandra Rozborska, która pracuje w naszej szkole i doskonale zna język włoski.  W czasie swojego wystąpienia Pan Dyrektor nawiązał do wydarzeń historycznych, które łączą różne wątki w Oławie. Trwa rok Klementyny Sobieskiej, która urodziła się w Oławie, pierwszy pomnik w Polsce Misia Wojtka powstał w Żaganiu, gdzie ma swoją siedzibę 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. króla Jana III Sobieskiego, dziadka Klementyny Sobieskiej. W Żaganiu urodził się również Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych p. Robert Stępień, który to miasto darzy dużym sentymentem i często uczestniczy w uroczystościach związanych z obchodami świąt wojskowych.

Miś Wojtek ostatnie swoje dni przeżył w zoo w Edynburgu w Szkocji, natomiast Klementyna Sobieska poślubiła Jakuba III Stuarta, króla Szkocji i ich syn Bonnie Prince Charlie był bohaterem ostatniego powstania o niepodległość Szkocji. Klementyna Sobieska spoczywa jako jedna z czterech kobiet w Bazylice Św. Piotra w Watykanie, a Miś Wojtek walczył pod Monte Casino.

Pomnik króla Jana III Sobieskiego stoi w Żaganiu koło dowództwa Czarnej Dywizji, natomiast niedługo w Oławie pojawi się pomnik króla Jana III Sobieskiego, co będzie okazją do wspólnego świętowania i rozpowszechnienia historii Oławy, tak wspaniałej i mało znanej.

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.