Dobre praktyki

29 listopada 2022

Podsumowanie VIII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Szanowni Państwo,

w dniu 28 września 2022 r. odbyła się Gala podsumowująca VIII edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

Tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej w roku 2022 przyznano:

w kategorii przedszkoli:

–  Przedszkolu Miejskiemu nr 1 w Lubinie

w kategorii szkół podstawowych:

– Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej

w kategorii szkół ponadpodstawowych:

– Międzynarodowemu Liceum Ogólnokształcącemu we Wrocławiu.

Nagrodę Specjalną przyznano:

–  Liceum Ogólnokształcącemu w Powiatowym  Zespole Szkół w Żmigrodzie

Wyróżniono:

– Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślubowie

Dolnośląskie Forum Edukacji Ekologicznej zdecydowało również, że Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój otrzymują szkoły, przedszkola i placówki, które realizowały projekty w zakresie edukacji ekologicznej w dwóch kolejnych edycjach tj. w VII i VIII edycji oraz przysłały arkusze ewaluacyjne. Są to:

 1. Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids” w Siechnicach
 2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy
 5. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Ślubowie
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej.

Pozostałe szkoły otrzymały dyplom wraz z gratulacjami za udział w VIII edycji funkcjonowania Sieci.

Wszystkim gratulujemy

31 maja 2016

Przykłady dobrych praktyk

Zamieszczone opisy działań, prowadzonych w dolnośląskich szkołach i placówkach, stanowią przykłady zasługujące na wyróżnienie i są warte upowszechnienia. Od strony redakcyjnej opracowane zostały w szkołach, stąd mają różny charakter i nie wszystkie uzupełnione zostały materiałem graficznym.
Przesłane wraz ze zgłoszeniem filmy ilustrujące przebieg realizacji działań nie mogą zostać dołączone do ich opisu ze względów technicznych (zwłaszcza znaczną objętość).

 

: Promocja zdrowia w przedszkolu (2015-10-02)

: Przedszkolak w Europie (2014-09-16)

: Edukacja globalna w przedszkolu (2014-08-18)

: Badanie losów absolwentów przedszkola (2014-08-18)

: Historia regionu – projekt edukacyjny w szkole podstawowej (2014-05-27)

: Wieczór bajek w szkole podstawowej (2014-05-27)

: Nauka małej ekonomii w szkole podstawowej (2014-05-27)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.