Stypendia za wyniki w nauce

zs
8 października 2019

XIX EDYCJA KONKURSU STYPENDIALNEGO „ZDOLNY ŚLĄSK” Dodatkowe dni na złożenie wniosków „zDolny Śląsk”

Szanowni Państwo,

Do piątku tj. 11 października 2019 zostaje przedłużony termin naboru wniosków w XIX edycji programu stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Organizatorzy – Fundacja Edukacji Międzynarodowej – postanowili przedłużyć o kilka dni nabór kandydatów na stypendystów w XIX edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Program realizowany jest we współpracy i z udziałem środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

W programie dolnośląscy uczniowie i absolwenci szkół podstawowych (od klasy 4) i szkół średnich starają się o 50 rocznych stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. W konkursie nagradzane są nie tylko sukcesy naukowe, artystyczne lub sportowe, ale także zaangażowana społecznie. Stypendium „zDolny Śląsk” jest nagrodą za osobowość i umiejętność dzielenia się swoim talentem z innymi.

Regulamin, szczegółowe warunki konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie organizatora: https://www.fem.org.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-xix-edycji-zdolnego-slaska/

Nabór wniosków trwa do 11 października 2019. Wnioski przesyłane powinny być pocztą na adres FEM: ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „zDolny Śląsk”. Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w listopadzie 2019. Uroczysta Gala Stypendialna z rozdaniem dyplomów odbędzie się w grudniu 2019 w siedzibie FEM.

obr
12 lipca 2019

PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Szanowni Państwo,

informujemy, że ruszył nabór wniosków o rekomendację FEM do Programu Stypendiów Pomostowych. Tegoroczni maturzyści z mniejszych miejscowości Dolnego Śląska mogą ubiegać się o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia, by dzięki niej uzyskać Stypendia Pomostowe na I rok studiów.

FEM, jako dolnośląski partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, wspiera młodzież z małych miejscowości regionu dolnośląskiego w przetrwaniu pierwszego roku studiów. Z rekomendacją FEM maturzyści mogą wystąpić z wnioskiem o Stypendia Pomostowe. Kandydaci poddawani są weryfikacji przez ogólnopolskiego organizatora, czyli FEP. Zwykle wszyscy rekomendowani przez FEM otrzymują stypendia.

Warunkiem otrzymania stypendium jest duża ilość punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym, przyjęcie na studia wyższe na państwową uczelnię, nadającą tytuł magistra oraz pochodzenie z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Dodatkowym kryterium stanowi dochód na członka rodziny. W razie kandydatów z tą samą ilością punktów stypendium przyznawane jest osobie o niższych dochodach na członka rodziny i podejmującej studia na uczelni na terenie Dolnego Śląska.

Informacje, regulamin oraz wniosek można znaleźć na stronie: http://www.fem.org.pl/stypendia-pomostowe. Nabór wniosków w FEM trwa do 26 lipca 2019.

Kandydaci, którzy uzyskają rekomendację FEM będą uprawnieni do złożenia aplikacji on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP do 14 sierpnia 2019 do godziny 16-ej na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

13 września 2018

Informacja o możliwości składania wniosków Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Edukacji Międzynarodowej, informujemy o możliwości składania wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Regulamin konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej organizatora: http://www.fem.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-xviii-edycji-programu-stypendialnego-zdolny-slask/

Więcej informacji w załączniku.

11 października 2017

Stypendium ” Świat dla Młodych”

Szanowni Państwo,
Fundacja Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego “ŚWIAT DLA MŁODYCH”. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie języków obcych. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszej i najbardziej aktywnej młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

W załączeniu:
FSdM Regulamin stypendium Swiat dla Mlodych

FSdM Wniosek o przyznanie stypendium Swiat dla Mlodych

3 października 2017

Stypendium Fundacji “Efekt Motyla”

Szanowny Państwo!
Informujemy, że Fundacja Efekt Motyla ogłosiła nabór  wniosków do stypendium w roku szkolnym 2017/18. Program stypendialny jest prowadzony od 2008 r. i  przeznaczony dla uczniów z terenu całej Polski – zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.
Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w dniach 13-15.10.2017 r. połączony
z warsztatami rozwojowymi.

W załączeniu: informacja o stypendium naukowo – socjalnym Fundacji Efekt Motyla

 

 

 

25 maja 2017

Krajowy Fundusz na rzecz dzieci

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

Krajowy Funduszu na rzecz Dzieci rozpoczyna rekrutację do programu pomocy uczniom wybitnie zdolnym.

Program jest adresowany do tych uczniów, którzy pragną rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a  w szkole i w najbliższym otoczeniu nie znajdują wyzwań na miarę swoich możliwości.

Do programu można zgłosić utalentowanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z końcem czerwca 2017 roku.

 

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie Funduszu

www.fundusz.org lub w poradniku on-line www.fundusz.org/rekrutacja

Idź do góry