Stypendia za wyniki w nauce

13 września 2018

Informacja o możliwości składania wniosków Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Edukacji Międzynarodowej, informujemy o możliwości składania wniosków w XVIII edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Regulamin konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej organizatora: http://www.fem.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-xviii-edycji-programu-stypendialnego-zdolny-slask/

Więcej informacji w załączniku.

11 października 2017

Stypendium ” Świat dla Młodych”

Szanowni Państwo,
Fundacja Świat dla Młodych Katarzyny i Michała Tyszkowskich ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego “ŚWIAT DLA MŁODYCH”. Stypendium jest przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy podczas nauki w szkole wykazali się szczególnymi uzdolnieniami, osiągnięciami i aktywnością w zakresie języków obcych. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszej i najbardziej aktywnej młodzieży z terenu Dolnego Śląska.

W załączeniu:
FSdM Regulamin stypendium Swiat dla Mlodych

FSdM Wniosek o przyznanie stypendium Swiat dla Mlodych

3 października 2017

Stypendium Fundacji “Efekt Motyla”

Szanowny Państwo!
Informujemy, że Fundacja Efekt Motyla ogłosiła nabór  wniosków do stypendium w roku szkolnym 2017/18. Program stypendialny jest prowadzony od 2008 r. i  przeznaczony dla uczniów z terenu całej Polski – zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.
Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w dniach 13-15.10.2017 r. połączony
z warsztatami rozwojowymi.

W załączeniu: informacja o stypendium naukowo – socjalnym Fundacji Efekt Motyla

 

 

 

25 maja 2017

Krajowy Fundusz na rzecz dzieci

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

Krajowy Funduszu na rzecz Dzieci rozpoczyna rekrutację do programu pomocy uczniom wybitnie zdolnym.

Program jest adresowany do tych uczniów, którzy pragną rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a  w szkole i w najbliższym otoczeniu nie znajdują wyzwań na miarę swoich możliwości.

Do programu można zgłosić utalentowanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z końcem czerwca 2017 roku.

 

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie Funduszu

www.fundusz.org lub w poradniku on-line www.fundusz.org/rekrutacja

Idź do góry