9. Orzeł Dolnośląski

logo
1 września 2023

Konkurs o Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – „Orzeł Dolnośląski 2023” – zgłaszanie kandydatów do nagrody

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych,

 

zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” dla najwybitniejszego ucznia szkoły ponadpodstawowej.

Konkurs jest dla szkoły niepowtarzalną szansą zaprezentowania ucznia wyróżniającego się osiągnięciami edukacyjnymi, działalnością wolontaryjną oraz osiągnięciami w realizacji swoich pasji, zainteresowań.

Wyboru jednego kandydata do Nagrody dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów, którzy spełniają wymagania formalne określone w § 2 Regulaminu przyznawania powyższej nagrody.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do dnia 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego) do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisaną klauzulą informacyjną.

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula_informacyjna_

Zgoda na przetwarzanie danych

 

8 grudnia 2022

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2022” rozstrzygnięty

5 grudnia br. w Liceum Ogólnokształcącym nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu odbyła się IX Finałowa Gala Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Tegoroczna edycja odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, bez udziału publiczności.

Zwycięzcą Konkursu „Orzeł Dolnośląski 2022” został Dawid Perzyński uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze.

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wręczył nagrodę zwycięzcy Dawidowi Perzyńskiemu oraz finalistkom: Joannie Drożdż uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Legnicy, Oliwii Jarosz uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusz Kościuszki w Legnicy, Nadii Korzeń uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie, Melissie Ogonowskiej uczennicy Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu i Angelice Ślęzak uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” kierowana jest do twórczych i aktywnych uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska. Konkurs wyłania w każdym roku szkolnym uczniów, którzy potrafią łączyć obowiązki szkolne z realizacją swoich pasji, zainteresowań i działalnością społeczną.

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Wniosek zawiera obowiązkową opinię o uczniu wystawioną przez dyrektora i obowiązkową rekomendację samorządu uczniowskiego. Komisja ds. Nagrody powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nominuje finalistów, którzy podczas Galii Finałowej prezentują swoje osiągnięcia. Po prezentacji Dolnośląski Kurator Oświaty wyłania laureata Konkursu „Orzeł Dolnośląski”.

 

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2022” rozstrzygnięty
Zwycięzca Konkursu „Orzeł Dolnośląski 2022” Dawid Perzyński uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze

LOGO KONKURSU
3 listopada 2022

Lista finalistów nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2022”

 

Wykaz nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2022” (nazwiska uczniów podane w porządku alfabetycznym):

 

 

 1. Joanna Drożdż uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Legnicy,
 2. Oliwia Jarosz uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusz Kościuszki w Legnicy,
 3. Nadia Korzeń uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie,
 4. Melisa Ogonowska uczennica Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu,
 5. Dawid Perzyński uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze,
 6. Angelika Ślęzak uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie.

Nominowanym gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu!

Pozostałym uczestnikom zgłoszonym do udziału w Konkursie „Orzeł Dolnośląski” przez dyrektora szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej gratulujemy zgłoszenia, życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z działalności dla dobra innych. Są to uczniowie (nazwiska podane w porządku alfabetycznym):

 1. Kacper Duras –  II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Bolesławcu
 2. Tomasz Jędraszczyk –  Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk w Wałbrzychu
 3. Weronika Kęska – Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubaniu
 4. Anna Kościńska –  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół  w Lubomierzu
 5. Aleksandra Natalia Lech – Zespół Szkół Mechanicznych Mechanik w Jeleniej Górze
 6. Igor Jakub Szerszunowicz  – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu

Małgorzata Henglewska

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

Przewodnicząca Komisji ds. Nagrody „Orzeł Dolnośląski

orzeł dolnośląski - statuetka
5 września 2022

Konkurs o Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – „Orzeł Dolnośląski 2022” – zgłaszanie kandydatów do nagrody

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych,

uprzejmie informujemy i przypominamy, że dnia 30 września br. upływa termin zgłaszania przez Państwa kandydatów do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.

Wyboru jednego kandydata do Nagrody dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów, którzy spełniają wymagania formalne określone w § 2 Regulaminu przyznawania powyższej nagrody.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do dnia 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego) do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

W załączeniu Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym, klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych:

Regulamin konkursu

Formularz-zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych Orzeł

Klauzula_informacyjna_

finaliści
24 marca 2022

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2021” rozstrzygnięty

23 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu odbyła się IX Finałowa Gala Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Tegoroczna edycja odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, bez udziału publiczności.

Zwyciężczynią Konkursu „Orzeł Dolnośląski 2020” została Zuzanna Burzyńska – Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wręczył nagrodę zwyciężczyni Zuzannie Burzyńskiej oraz finalistkom: Julii Gapskiej uczennicy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, Aleksandrze Monkiewicz uczennicy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze, Julii Stawskiej uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie i Alicji Teresie Wiśniewskiej uczennicy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Oldze Rzepie uczennicy I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Głogowie i Filipowi Brzósce uczniowi Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, którzy na Galę przesłali film z prezentacją, nagroda zostanie przekazana.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” kierowana jest do twórczych i aktywnych uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska. Konkurs wyłania w każdym roku szkolnym uczniów, którzy potrafią łączyć obowiązki szkolne z realizacją swoich pasji, zainteresowań i działalnością społeczną.

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Wniosek zawiera obowiązkową opinię o uczniu wystawioną przez dyrektora i obowiązkową rekomendację samorządu uczniowskiego. Komisja ds. Nagrody powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nominuje finalistów, którzy podczas Galii Finałowej prezentują swoje osiągnięcia. Po prezentacji Dolnośląski Kurator Oświaty wyłania laureata Konkursu „Orzeł Dolnośląski”.

zwyciężczyni
Tegoroczna zwyciężczyni Nagrody Zuzanna Burzyńska uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu i Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk
finalista
1. Filip Brzóska Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
finalistka
3. Julia Gapska – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
finalistka
4. Aleksandra Monkiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze
finalistka
5. Olga Rzepa – I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Głogowie
finalistka
6. Julia Stawska – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie
finalistka
7. Alicja Teresa Wiśniewska – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu

logo
3 listopada 2021

Lista laureatów nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2021”

 

 

Wykaz  nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2021” (nazwiska uczniów podane w porządku alfabetycznym):

 

 1. Filip Brzóska – Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”  w Wałbrzychu
 2. Zuzanna Burzyńska – Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
 3. Julia Gapska – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu
 4. Aleksandra Monkiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Górze
 5. Olga Rzepa – I Liceum Ogólnokształcące im. B. Krzywoustego w Głogowie
 6. Julia Stawska – I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie
 7. Alicja Teresa Wiśniewska – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu

Nominowanym gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu!

 

Małgorzata Henglewska

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

Przewodnicząca Komisji ds. Nagrody „Orzeł Dolnośląski

 

logo
30 sierpnia 2021

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – „Orzeł Dolnośląski 2021” – zgłaszanie kandydatów do nagrody

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych,

uprzejmie informujemy i przypominamy, że dnia 30 września br. upływa termin zgłaszania przez Państwa kandydatów do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.

Wybory jednego kandydata do Nagrody dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów, którzy spełniają wymagania formalne określone w § 2 Regulaminu przyznawania powyższej nagrody.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do dnia 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego) do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

W załączniku do niniejszego pisma znajdą Państwo aktualny Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym, klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula_informacyjna

_Zgoda na przetwarzanie danych Orzeł

Gala Finałowa
12 marca 2021

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2020” rozstrzygnięty

10 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym nr V im. Generała Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu odbyła się VIII Finałowa Gala Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Tegoroczna edycja odbyła się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, bez udziału publiczności.

Zwyciężczynią Konkursu „Orzeł Dolnośląski 2020” została Maria Kliś uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty wręczył nagrodę laureatce Marii Kliś oraz finalistom: Kacprowi Kubackiemu uczniowi Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze, Adrianowi Pacuszka uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie, Dawidowi Tarnowskiemu uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy. Maksymilianowi Skica uczniowi Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej, który na Galę przesłał film z prezentacją, nagroda została przekazana.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” kierowana jest do twórczych i aktywnych uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego, którzy mogą pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska. Konkurs wyłania w każdym roku szkolnym uczniów, którzy potrafią łączyć obowiązki szkolne z realizacją swoich pasji, zainteresowań i działalnością społeczną.

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół na podstawie uchwały rady pedagogicznej. Wniosek zawiera obowiązkową opinię o uczniu wystawioną przez dyrektora i obowiązkową rekomendację samorządu uczniowskiego. Komisja ds. Nagrody powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nominuje finalistów, którzy podczas Galii Finałowej prezentują swoje osiągnięcia. Po prezentacji Dolnośląski Kurator Oświaty wyłania laureata Konkursu „Orzeł Dolnośląski”.

Gala Finałowa
Dolnośląski Wicekurator Oświaty Pan Janusz Wrzal

 

Gala Finałowa
Zwyciężczyni Maria Kliś uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
Gala Finałowa
Finalista Kacper Kubacki uczeń Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
Gala Finałowa
Finalista Adrian Pacuszka uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
Gala Finałowa
Finalista Maksymilian Skica uczeń Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej
Gala Finałowa
Finalista Dawid Tarnowski uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

Gala Finałowa

LOGO KONKURSU
4 listopada 2020

Lista laureatów nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2020”

 

 

 

 

 

 • Maria Kliś – Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 • Kacper Kubacki – Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
 • Adrian Pacuszka – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
 • Maksymilian Skica – Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
 • Dawid Tarnowski – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

 

Zgodnie z Regulaminem przyznawania Nagrody „Orzeł Dolnośląski” Dolnośląski Kurator Oświaty organizuje Galę Finałową, podczas której uczniowie nominowani prezentują się w dowolnej formie w czasie do 7 minut. Uczniowie, którzy przygotowują prezentację multimedialną dotyczącą ich działalności,  ze względów technicznych,  proszeni są o przesłanie jej na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Tegoroczna VIII edycja konkursu „Orzeł Dolnośląski” planowana jest, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, na pierwszą dekadę  marca 2021. O dokładnym terminie Gali Finałowej szkoły, których uczniowie zostali nominowani do Nagrody „Orzeł Dolnośląski”, zostaną powiadomione w stosownym czasie.

 

Małgorzata Henglewska

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

Przewodnicząca Komisji ds. Nagrody Orzeł Dolnośląski

logo knkursu
20 sierpnia 2020

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – „Orzeł Dolnośląski 2020” – zgłaszanie kandydatów do nagrody

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych,

uprzejmie informujemy i przypominamy, że dnia 30 września br. upływa termin zgłaszania przez Państwa kandydatów do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.

Wybory jednego kandydata ze szkoły dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów, którzy spełniają wymagania formalne określone w § 2 Regulaminu przyznawania Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do dnia 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego) do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisaną klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych.

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula_informacyjna_

Zgoda na przetwarzanie danych

logo
20 grudnia 2019

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2019” rozstrzygnięty

18 grudnia w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się VII Finałowa Gala Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Tegorocznym zwycięzcą nagrody został Wojciech Pawłowski z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymali: laureat Wojciech Pawłowski oraz finaliści: Jakub Ciąpała z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, Jakub Czarny z Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocław, Wiktoria Kordacka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie i Stanisław Sochacki z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu.

Oprawą artystyczną uroczystości był występ Joanny Suflety. Na gitarze i przy fortepianie akompaniował Andrzej Michalak instruktor z Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży przy ulicy Kołłątaja we Wrocławiu.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” kierowana jest do twórczych i aktywnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie w każdym roku szkolnym ucznia, który potrafi łączyć obowiązki szkolne z realizacją swoich pasji, zainteresowań i działalnością społeczną. Tym samym może pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska.

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół w porozumieniu z samorządem uczniowskim. Komisja ds. Nagrody powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nominuje finalistów, którzy podczas Galii Finałowej prezentują swoje osiągnięcia. Po prezentacji komisja wyłania laureata Konkursu „Orzeł Dolnośląski”.

 

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2019” rozstrzygnięty
Tegoroczny zwycięzca nagrody Wojciech Pawłowski z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

 

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2019” rozstrzygnięty
Jakub Ciąpała z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie
Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2019” rozstrzygnięty
Jakub Czarny z Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocław.
Orzeł Dolnośląski rozstrzygnięty
Wiktoria Kordacka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
Orzeł Dolnoośląski rozstrzygnięty
Stanisław Sochacki z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu

Orzeł dolnośląski roz

 

Gratulujemy zwycięzcy i finalistom!!!

31 października 2019

Lista laureatów nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2019”

 • Jakub Ciąpała

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie

 • Jakub Czarny

Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocław

 • Wiktoria Kordacka

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

 • Wojciech Pawłowski

Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

 • Stanisław Sochacki

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu

 

Małgorzata Henglewska

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

Przewodnicząca Komisji ds. Nagrody Orzeł Dolnośląski

28 sierpnia 2019

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – „Orzeł Dolnośląski 2019” – zgłaszanie kandydatów do nagrody

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych,

uprzejmie informujemy i przypominamy, że dnia 30 września br. upływa termin zgłaszania przez Państwa kandydatów do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.

Wybory jednego kandydata do Nagrody dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów, którzy spełniają wymagania formalne określone w § 2 Regulaminu przyznawania powyższej nagrody.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do dnia 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego) do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisaną klauzulą informacyjną.

W załączniku do niniejszego pisma znajdą Państwo aktualny Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym i klauzulą informacyjną.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula_informacyjna_

Zgoda na przetwarzanie danych

orzeł
6 grudnia 2018

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski 2018” rozstrzygnięty

4 grudnia w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się VI Finałowa Gala Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Tegorocznym zwycięzcą nagrody został Marcin Badowski z Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otzymali: laureat Marcin Badowski oraz finaliści: Jolanta Drzazga z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie, Piotr Marchewka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, Mateusz Materka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy i Natalia Rogowicz Garay z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Oprawą artystyczną uroczystości był występ duetu Olga Jankowska i Ewa Krauwurst oraz solistek Wiktorii Krysiak i Joanny Suflety. Na gitarze i przy fortepianie akompaniowali Ewa Siwek i  Andrzej Michalak instruktorzy z Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży przy ulicy Kołłątaja we Wrocławiu.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” kierowana jest do twórczych i aktywnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie w każdym roku szkolnym ucznia, który potrafi łączyć obowiązki szkolne z realizacją swoich pasji, zainteresowań i działalnością społeczną. Tym samym może pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska.

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół w porozumieniu z samorządem uczniowskim. Komisja ds. Nagrody powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nominuje finalistów, którzy podczas Galii Finałowej prezentują swoje osiągnięcia. Po prezentacji Kapituła wyłania laureata Konkursu „Orzeł Dolnośląski”.

Gratulujemy zwycięzcy i finalistom!!!

„Orzeł Dolnośląski 2018”

„Orzeł Dolnośląski 2018”
Marcin Badowski z Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
Orzeł Dolnośląski
Jolanta Drzazga z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie
Orzeł Dolnośląski
Piotr Marchewka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie
Orzeł Dolnośląski
Mateusz Materek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy
Orzeł Dolnośląski
Natalia Rogowicz Garay z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
Orzeł Dolnośląski
Dolnośląski Kurator Oświaty i zwycięzca konkursu Marcin Badowski z rodzicami

orzeł

 

31 października 2018

Informacje o konkursie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”

Lista  laureatów nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  „Orzeł Dolnośląski 2018”

 

 • Marcin Badowski

Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

 • Jolanta Drzazga

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

 • Piotr Marchewka

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie

 • Mateusz Materek

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

 • Natalia Rogowicz Garay

Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

 

 

Małgorzata Henglewska

Dyrektor

Wydziału Nadzoru Kształcenia Ponadpodstawowego i Strategii Edukacyjnej

Przewodnicząca Komisji ds. Nagrody Orzeł Dolnośląski

logo
12 września 2018

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – „Orzeł Dolnośląski 2018” – zgłaszanie kandydatów do nagrody

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych,

 

uprzejmie informujemy i przypominamy, że dnia 30 września br. upływa termin zgłaszania przez Państwa kandydatów do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.

Wybory jednego kandydata do Nagrody dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów, którzy spełniają wymagania formalne określone w § 2 Regulaminu przyznawania powyższej nagrody.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do dnia 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego) do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisaną klauzulą informacyjną.

W załączniku do niniejszego pisma znajdą Państwo aktualny Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym i klauzulą informacyjną.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula_informacyjna_

 

gala
8 grudnia 2017

Konkurs Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” rozstrzygnięty

7 grudnia w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się V Finałowa Gala Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”. Tegorocznym laureatem nagrody został Michał Kosmecki uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy.

Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty wręczył nagrodę laureatowi Michałowi Kosmeckiemu oraz finalistom: Jakubowi Famulskiemu uczniowi Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, Bartłomiejowi Kieruńczykowi uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie, Karolowi Knapińskiemu uczniowi Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu i Tomisławowi Pranićowi uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu.

Oprawą artystyczną uroczystości był występ wokalistek Anny Cieleckiej i Katarzyny Sudzik z Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście we Wrocławiu. Przy fortepianie akompaniował Krzysztof Słupianek – dyrektor MDK Śródmieście.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski” kierowana jest do twórczych i aktywnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcie ma na celu wyłonienie w każdym roku szkolnym ucznia, który potrafi łączyć obowiązki szkolne z realizacją swoich pasji, zainteresowań i działalnością społeczną. Tym samym może pochwalić się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, a także zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska.

Kandydatów zgłaszają dyrektorzy szkół w porozumieniu z samorządem uczniowskim. Kapituła ds. Nagrody powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nominuje finalistów, którzy podczas Galii Finałowej prezentują swoje osiągnięcia. Po prezentacji Kapituła wyłania laureata Konkursu „Orzeł Dolnośląski”.

gala

gala
Laureat Michał Kosmecki – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

gala

Jakub Famulski – uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu

gala

Karol Knapiński – uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu

gala

Bartłomiej Kieruńczyk – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

gala
Tomisław Pranić – uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu

gala

gala

 

26 września 2016

Informacje o konkursie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”

Lista  laureatów nominowanych do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

 „Orzeł Dolnośląski 2016”

 • Michał Górniak

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

 • Wiktoria Pawlak

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie

 • Daniela Sterioska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej
w Lubaniu

 • Maciej Skrzynecki

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze

 • Patrycja Skoczylas

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

 

Paweł Wojtczak

Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Przewodniczący Komisji ds. Nagrody Orzeł Dolnośląskie

 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych,

uprzejmie informuję i przypominam, że dnia 30 września br. upływa termin zgłaszania przez Państwa kandydatów do Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Orzeł Dolnośląski”.

Wybory jednego kandydata do Nagrody dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów, którzy spełniają wymagania formalne określone w § 2 Regulaminu przyznawania powyższej nagrody.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do dnia 30 września br. (decyduje data stempla pocztowego) do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

W załączniku do niniejszego pisma znajdą Państwo aktualny Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.

 

Z poważaniem

Paweł Wojtczak

Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Wydział Rozwoju Edukacji

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.