Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

11 sierpnia 2016

Zmiany przepisów prawa – akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 484).

Data ogłoszenia: 12 kwietnia 2016 r.
Data wejścia w życie: 13 kwietnia 2016 r.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 485)

Data ogłoszenia: 12 kwietnia 2016 r.
Data wejścia w życie: 13 kwietnia 2016 r.

 

11 sierpnia 2016

Zasady przyznawania akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli w województwie dolnośląskim

Zasady

Idź do góry