Podręczniki

6 lutego 2019

Zapotrzebowanie na podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół Branżowych I stopnia, Liceów Ogólnokształcących, Techników oraz Trzyletnich Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy dla absolwentów gimnazjów.

Uprzejmie informuję, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowania na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych.

Na rok szkolny 2019/2020 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

         I – III branżowych szkół  I  stopnia dla absolwentów gimnazjum,

         I – III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum,

         I – IV techników dla absolwentów gimnazjum,

         I – III  trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

 

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać zapotrzebowanie w terminie do dnia 18 lutego 2019 r.

 

Na stronie

https://www.ore.edu.pl/2019/02/zapotrzebowanie-na-druk-podrecznikow-dla-uczniow-niewidomych-i-slabowidzacych-rok-szkolny-2018-2019/

zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

                                                                                                                                   

 

Mariola Kolan                                                                                                                                                                      z-ca dyrektora

Wydziału Kształcenia Podstawowego i Specjalnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

23 sierpnia 2017

Dotacja celowa na podręczniki

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przypominamy o konieczności złożenia do organu prowadzącego informacji niezbędnych do uruchomienia dotacji celowej na zakup podręczników. Ważne jest, aby uczniowie z początkiem roku szkolnego, zgodnie z określonym w szkole planem zajęć, mogli korzystać z ustalonych i zakupionych przez szkołę podręczników / materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W roku 2017/2018 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługuje już uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej jak również uczniom klasy II i III dotychczasowego gimnazjum.

W związku z reformą systemu oświaty, w tym zmianą podstawy programowej kształcenia ogólnego, w roku 2017/2018 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas: I, IV i VII szkoły podstawowej. Wykaz dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do tych klas, zgodnych z nową podstawą programową, jest dostępny na stronie Ministerstwa: https://podręczniki.men.gov.pl

Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem udzielania dotacji, na rok szkolny 2017/2018 przysługuje ona również na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III dotychczasowego gimnazjum.

Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, tj. klasy II, III, V oraz uczniowie klas II gimnazjum będą korzystać z podręczników/ materiałów edukacyjnych zakupionych dla uczniów tych klas w poprzednich latach, zostaną zakupione w ramach dotacji celowej, materiały ćwiczeniowe.

Wszelkie informacje na temat dotacji celowej, w tym teksty rozporządzeń oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa:
https:// men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/program-darmowy/podrecznik/dotacja-celowa-na-podreczniki

 

Idź do góry