Podręczniki

23 sierpnia 2017

Dotacja celowa na podręczniki

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przypominamy o konieczności złożenia do organu prowadzącego informacji niezbędnych do uruchomienia dotacji celowej na zakup podręczników. Ważne jest, aby uczniowie z początkiem roku szkolnego, zgodnie z określonym w szkole planem zajęć, mogli korzystać z ustalonych i zakupionych przez szkołę podręczników / materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

W roku 2017/2018 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługuje już uczniom wszystkich klas szkoły podstawowej jak również uczniom klasy II i III dotychczasowego gimnazjum.

W związku z reformą systemu oświaty, w tym zmianą podstawy programowej kształcenia ogólnego, w roku 2017/2018 dotacja celowa przysługuje na zakup podręczników/ materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas: I, IV i VII szkoły podstawowej. Wykaz dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do tych klas, zgodnych z nową podstawą programową, jest dostępny na stronie Ministerstwa: https://podręczniki.men.gov.pl

Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem udzielania dotacji, na rok szkolny 2017/2018 przysługuje ona również na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klasy III dotychczasowego gimnazjum.

Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej, tj. klasy II, III, V oraz uczniowie klas II gimnazjum będą korzystać z podręczników/ materiałów edukacyjnych zakupionych dla uczniów tych klas w poprzednich latach, zostaną zakupione w ramach dotacji celowej, materiały ćwiczeniowe.

Wszelkie informacje na temat dotacji celowej, w tym teksty rozporządzeń oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa:
https:// men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/program-darmowy/podrecznik/dotacja-celowa-na-podreczniki

 

Idź do góry