Edukacja ekologiczna

15 marca 2019

Podsumowanie projektów realizowanych w ramach VII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej uprzejmie informuję, że zbliża się termin podsumowań projektów edukacyjnych realizowanych w przedszkolach i szkołach, w ramach VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. W związku z powyższym proszę o wypełnienie arkusza ewaluacyjnego (załączonego poniżej), który należy przesłać w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty, Plac […]

4 lutego 2019

V edycja konkursu „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Fundacja Chlorofil, organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zaprasza do udziału w ogólnopolskim bezpłatnym konkursie „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III- VII szkół podstawowych. Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku i recyklingu. Konkurs wykorzystuje nowoczesne aplikacje internetowe do przekazania […]

1 lutego 2019

X Konkurs Przyrodniczy SuperSowa

Szanowni Państwo, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju  we Wrocławiu organizuje X Konkurs Przyrodniczy SuperSowa, nad którym patronat objął Dolnośląski Kurator Oświaty. Opiekę merytoryczną nad Konkursem pełni Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Adresatem przedsięwzięcia są uczniowie klas  szóstych szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego. Celem Konkursu jest rozbudzenie i rozwój zainteresowań przyrodniczych uczniów szkół […]

15 stycznia 2019

XVIII Dolnośląski Konkurs Ekologiczny

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu organizuje XVIII Dolnośląski Konkurs Ekologiczny, nad którym patronat objął Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem Konkursu jest pogłębianie wiedzy uczniowskiej z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży w tych dziedzinach Adresatem Konkursu […]

14 grudnia 2018

Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu” Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie organizuje  XII edycję ogólnopolskiego konkursu „Ekologia w moim domu”. Patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublina, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie oraz Polski Klub Ekologiczny.  Konkurs  adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół […]

23 listopada 2018

Zajęcia edukacyjne “ODSŁOŃMY SŁOŃCE”

Szanowni Państwo, ZOO wrocławskie zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w zajęciach edukacyjnych z zakresu biologii i ochrony środowiska realizowanych w ramach kampanii na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Głównym organizatorem kampanii jest EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, którego członkiem jest ZOO Wrocław. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce zajęcia edukacyjne.

8 listopada 2018

Edukacja Globalna w edukacji wczesnoszkolnej

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” rozpoczął realizację projektu badawczo-szkoleniowego poświęconego miejscu edukacji globalnej w edukacji wczesnoszkolnej. Badanie jest elementem projektu pn. „Źródła skutecznej edukacji globalnej”, którego celem jest upowszechnienie edukacji globalnej na pierwszym etapie kształcenia. Jednym z działań projektu jest internetowe badanie ankietowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Autorzy badania chcą dowiedzieć się m.in.  czy treści edukacji globalnej […]

24 września 2018

Obchody Dnia Krajobrazu

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października 2018 r. obchodzony jest w Polsce Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Wpisując na stałe do kalendarza Dzień Krajobrazu inicjatorzy chcą uświadomić, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, jak […]

24 września 2018

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „W harmonii z przyrodą”

Informujemy, że Widecki Park Krajobrazowy organizuje VIII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „W harmonii z przyrodą”. Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest przede wszystkim: –  popularyzacja zagadnień z zakresu ochrony przyrody, –  rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda Wideckiego Parku Krajobrazowego, –  kształtowanie  […]

26 kwietnia 2018

Konferencja „Współczesne wyzwanie – odnawialne źródła energii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy dolnośląskich szkół, Stowarzyszenie Ekonatura zaprasza zainteresowanych uczniów i nauczycieli na konferencję pod hasłem: „Współczesne wyzwanie –odnawialne źródła energii”, która odbędzie się  16 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wstęp wolny. Szczegółowe informacje o konferencji w załączonym plakacie.

Idź do góry