Edukacja ekologiczna

30 marca 2020

Wydłużenie terminu składania arkuszy zgłoszeniowych do VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli  W związku ze szczególną sytuacją epidemiczną w kraju oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty informujemy, że termin składania arkuszy zgłoszeniowych do VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”, na adres: Kuratorium Oświaty, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, wydłużamy do 30 kwietnia  2020 r. Szczegóły […]

9 marca 2020

Inauguracja VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej informuję, że zainaugurowano VIII edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. Zapraszam do udziału wszystkie przedszkola,  szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży zamierzające realizować zaplanowane działania w ramach kolejnej edycji. Warunkiem przystąpienia do Sieci, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podjęcie działań na rzecz edukacji ekologicznej […]

5 marca 2020

Konkurs „Bądźmy EKO dla Wrocławia”

Firma FBSerwis świadcząca usługi odbioru odpadów Wrocławia organizuje konkurs  „Bądźmy EKO dla Wrocławia” pod hasłem „Zostań EKO Influencerem!”, który został objęty patronatem honorowym Prezydenta Wrocławia. Głównym celem Konkursu jest szerzenie wiedzy ekologicznej oraz promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców Wrocławia. Konkurs dedykowany jest uczniom szkół podstawowych w dwóch kategoriach: – dla klas I-IV (wykonanie plakatu), dla […]

7 stycznia 2020

VI edycja konkursu „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Fundacja Chlorofil, organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III- VII szkół podstawowych. Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku i recyklingu. Konkurs wykorzystuje nowoczesne aplikacje internetowe do przekazywania wiedzy […]

15 października 2019

IX edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „W harmonii z przyrodą”

Informujemy, że Widecki Park Krajobrazowy organizuje IX edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „W harmonii z przyrodą”. Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół dla dzieci i młodzieży w czterech kategoriach wiekowych. Jego celem jest przede wszystkim: –  popularyzacja Wideckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody, – rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których […]

23 listopada 2018

Zajęcia edukacyjne „ODSŁOŃMY SŁOŃCE”

Szanowni Państwo, ZOO wrocławskie zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w zajęciach edukacyjnych z zakresu biologii i ochrony środowiska realizowanych w ramach kampanii na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Głównym organizatorem kampanii jest EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, którego członkiem jest ZOO Wrocław. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce zajęcia edukacyjne.

24 września 2018

Obchody Dnia Krajobrazu

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października 2018 r. obchodzony jest w Polsce Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Wpisując na stałe do kalendarza Dzień Krajobrazu inicjatorzy chcą uświadomić, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, jak […]

24 września 2018

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „W harmonii z przyrodą”

Informujemy, że Widecki Park Krajobrazowy organizuje VIII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „W harmonii z przyrodą”. Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest przede wszystkim: –  popularyzacja zagadnień z zakresu ochrony przyrody, –  rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda Wideckiego Parku Krajobrazowego, –  kształtowanie  […]

26 kwietnia 2018

Konferencja „Współczesne wyzwanie – odnawialne źródła energii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy dolnośląskich szkół, Stowarzyszenie Ekonatura zaprasza zainteresowanych uczniów i nauczycieli na konferencję pod hasłem: „Współczesne wyzwanie –odnawialne źródła energii”, która odbędzie się  16 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wstęp wolny. Szczegółowe informacje o konferencji w załączonym plakacie.

16 marca 2018

Światowy Dzień Wody

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Wody, który przypada na 22 marca,  Polska Akcja Humanitarna zachęca szkoły różnego typu do włączania się do kampanii edukacyjnej Studnia dla Południa. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na kwestię dostępu do wody w krajach, w których organizacja pozarządowa buduje i remontuje ujęcia wodne oraz na globalny system produkcji, do […]

7 marca 2018

Konkurs w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”. Podstawowym celem konkursu jest  upowszechnienie wiedzy i kompetencji  w zakresie zanieczyszczeń powietrza, smogu i dotyczących zachowań prozdrowotnych. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół. Finał konkursu […]

7 marca 2018

Program „Żółty Talerz”

Szanowni Państwo Informujemy, że program „Żółty Talerz” wydał już ponad 1,5 miliona posiłków dla dzieci. Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Żółty Talerz został uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z polskimi organizacjami pomocowymi: Caritas, […]

Idź do góry