Edukacja ekologiczna

7 czerwca 2019

Ewaluacja projektów realizowanych w ramach VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.

Ewaluacja projektów realizowanych w ramach VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”.   Informuję, że w dniu 5.06.2019 r. odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej, w którym uczestniczyli  przedstawiciele: – Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, – Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, – Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, – Wrocławskiego Centrum Doskonalenia […]

3 czerwca 2019

Projekt edukacyjny „Młodzi dla EKO”

Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit” z siedzibą w Głuszycy realizuje projekt edukacyjny Młodzi dla EKO, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i ich rodziców. Projekt zawiera wiele propozycji, w ramach których można pozyskać wiedzę teoretyczną, a także rozwijać swoje pasje i umiejętności. Zakłada […]

15 marca 2019

Podsumowanie projektów realizowanych w ramach VII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej uprzejmie informuję, że zbliża się termin podsumowań projektów edukacyjnych realizowanych w przedszkolach i szkołach, w ramach VII edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. W związku z powyższym proszę o wypełnienie arkusza ewaluacyjnego (załączonego poniżej), który należy przesłać w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty, Plac […]

4 lutego 2019

V edycja konkursu „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Fundacja Chlorofil, organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, zaprasza do udziału w ogólnopolskim bezpłatnym konkursie „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III- VII szkół podstawowych. Celem konkursu jest kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku i recyklingu. Konkurs wykorzystuje nowoczesne aplikacje internetowe do przekazania […]

1 lutego 2019

X Konkurs Przyrodniczy SuperSowa

Szanowni Państwo, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju  we Wrocławiu organizuje X Konkurs Przyrodniczy SuperSowa, nad którym patronat objął Dolnośląski Kurator Oświaty. Opiekę merytoryczną nad Konkursem pełni Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Adresatem przedsięwzięcia są uczniowie klas  szóstych szkół podstawowych z terenu powiatu wrocławskiego. Celem Konkursu jest rozbudzenie i rozwój zainteresowań przyrodniczych uczniów szkół […]

15 stycznia 2019

XVIII Dolnośląski Konkurs Ekologiczny

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu organizuje XVIII Dolnośląski Konkurs Ekologiczny, nad którym patronat objął Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem Konkursu jest pogłębianie wiedzy uczniowskiej z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży w tych dziedzinach Adresatem Konkursu […]

23 listopada 2018

Zajęcia edukacyjne “ODSŁOŃMY SŁOŃCE”

Szanowni Państwo, ZOO wrocławskie zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w zajęciach edukacyjnych z zakresu biologii i ochrony środowiska realizowanych w ramach kampanii na rzecz ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. Głównym organizatorem kampanii jest EAZA – Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, którego członkiem jest ZOO Wrocław. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce zajęcia edukacyjne.

24 września 2018

Obchody Dnia Krajobrazu

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października 2018 r. obchodzony jest w Polsce Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Wpisując na stałe do kalendarza Dzień Krajobrazu inicjatorzy chcą uświadomić, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, jak […]

24 września 2018

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „W harmonii z przyrodą”

Informujemy, że Widecki Park Krajobrazowy organizuje VIII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „W harmonii z przyrodą”. Konkurs kierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest przede wszystkim: –  popularyzacja zagadnień z zakresu ochrony przyrody, –  rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda Wideckiego Parku Krajobrazowego, –  kształtowanie  […]

26 kwietnia 2018

Konferencja „Współczesne wyzwanie – odnawialne źródła energii”

Szanowni Państwo Dyrektorzy dolnośląskich szkół, Stowarzyszenie Ekonatura zaprasza zainteresowanych uczniów i nauczycieli na konferencję pod hasłem: „Współczesne wyzwanie –odnawialne źródła energii”, która odbędzie się  16 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wstęp wolny. Szczegółowe informacje o konferencji w załączonym plakacie.

Idź do góry