27 lutego 2018

Inauguracja VII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Inauguracja VII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej informuję, że zainaugurowano VII edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. Zapraszam do udziału wszystkie przedszkola, szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży zamierzające realizować zaplanowane działania w ramach kolejnej edycji.

Wzorem poprzednich edycji warunkiem przystąpienia do Sieci, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podjęcie działań na rzecz edukacji ekologicznej w środowisku szkolnym i lokalnym w okresie do 12 miesięcy. Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z przyjętymi zasadami czas realizacji zgłoszonego projektu, to co najmniej 6 miesięcy. Ważne jest też, by podejmowane działania projektowe były dokumentowane w rożnej formie (kroniki, albumy, ankiety, wywiady, dokumentacja fotograficzna, filmowa, testy osiągnięć uczniów, i in.). Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów i ich ocenie znajdują się w załącznikach.

Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych na adres: Kuratorium Oświaty, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, upłynie 30 marca 2018 r.

Życzę Państwu Dyrektorom Przedszkoli, Szkół i Placówek oraz Nauczycielom powodzenia w realizacji projektów, a także liczę na zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

Jednocześnie informuję, że arkusz ewaluacji projektu, po zmodyfikowaniu będzie zamieszczony na naszej stronie internetowej. Arkusz ten po zakończeniu projektu należy również przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w terminie do końca kwietnia 2019 r.

Załączniki:

 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Kształcenia

Podstawowego i Specjalnego

Małgorzata Sandecka

 

Idź do góry