30 września 2021

Inauguracja VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

Inauguracja VIII edycji Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W imieniu Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej informuję, że zainaugurowano VIII edycję funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla wszystkich”. Zapraszam do udziału przedszkola,  szkoły i placówki dla dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego zamierzające realizować zaplanowane działania w ramach kolejnej edycji.

Wzorem poprzednich edycji warunkiem przystąpienia do Sieci, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podjęcie działań na rzecz edukacji ekologicznej
w środowisku szkolnym i lokalnym w okresie 6 miesięcy. Ważne jest też, by podejmowane działania projektowe były dokumentowane w rożnej formie (kroniki, albumy, ankiety, wywiady, dokumentacja fotograficzna, filmowa, testy osiągnięć uczniów, i in.) oraz umieszczane na stronę internetową przedszkola, szkoły, placówki w jednej z zakładek.  Szczegółowe informacje o sposobie realizacji projektów i ich ocenie znajdują się w załącznikach, które zostały w stosunku do poprzednich edycji nieco zmodyfikowane.

Termin nadesłania formularzy zgłoszeniowych na adres: Kuratorium Oświaty, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, upłynie 22 października 2021 r.

Arkusz ewaluacji projektu- po zakończeniu projektu należy również przesłać na adres Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, w terminie do końca kwietnia 2022 r.

Życzę Państwu Dyrektorom Przedszkoli, Szkół i Placówek oraz Nauczycielom, Dzieciom, Uczniom i ich Rodzicom powodzenia w realizacji projektów, a także liczę na zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

 

Dolnośląski Kurator Oświaty

Roman Kowalczyk

Załączniki:

 

Idź do góry