30 stycznia 2018

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi”

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi”

Informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach i Szkoła Podstawowa
w Niegowici organizuje wieloetapowy konkurs ekologiczny „Na ratunek Ziemi”, nad którym patronat honorowy objął Małopolski Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy ekologicznej, rozwijanie uzdolnień
i zainteresowań przyrodniczych uczniów, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, zrozumienie konieczności ochrony środowiska, integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych.

Konkurs odbywa się w kategoriach:

  • konkurs literacki – zasięg ogólnopolski
  • konkurs fotograficzny – zasięg międzynarodowy

Termin nadsyłania prac:  9 marca .2018 r.
Informacje o konkursie wraz z regulaminem znajdują się na stronie: www.niegowic.edu.pl

Idź do góry