24 września 2018

Obchody Dnia Krajobrazu

Z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października 2018 r. obchodzony jest w Polsce Dzień Krajobrazu – święto ustanowione w celu promowania wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Wpisując na stałe do kalendarza Dzień Krajobrazu inicjatorzy chcą uświadomić, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i społecznym, gospodarczym, czy kulturowym. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła decyzję, iż w 2018 r. przedsięwzięcia w ramach Dnia Krajobrazu będą prowadzone pod hasłem:  „Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas”.

Gorąco zachęcamy nauczycieli do aktywności na rzecz podnoszenia świadomości krajobrazowej wśród uczniów od najwcześniejszych lat szkolnych, szczególnie do organizacji spacerów krajobrazowych dla dzieci i młodzieży oraz do podejmowania różnorodnych inicjatyw w ramach obchodów Dnia Krajobrazu. Interesującą ofertę edukacyjną w tym zakresie posiadają centra edukacyjne Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (szczególnie prężnie funkcjonujące Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu), a także Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu. Ciekawą propozycją jest również odrestaurowana w sierpniu 2018 r. ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Jarnołtów – Ratyń” znajdująca się na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”.

Z uwagi na fakt, iż rok 2018 jest wyjątkowy dla historii Polski proponujemy, by tegoroczne obchody nawiązywały również do stulecia odzyskanie przez naszą Ojczyznę niepodległości. Dlatego zachęcamy, aby w ramach organizowanych przez szkoły projektów uwzględniono również miejsca będące świadkami historii (krajobrazy pamięci, miejsca szczególne dla społeczności lokalnych i narodu polskiego).

Dodatkowe informacje na temat Dnia Krajobrazu dostępne  są na stronie:

www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu

plakat_DK_2018_icon

 

załącznik: plakat

 

Idź do góry