19 stycznia 2018

XVII Dolnośląski Konkurs Ekologiczny

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego we Wrocławiu organizuje XVII Dolnośląski Konkurs Ekologiczny, nad którym patronat objął Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny – obejmujący elementy treści podstawy programowej różnych przedmiotów (w tym: biologii, geografii, chemii) oraz ekologii
i ochrony środowiska. K
ierowany jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych i siódmych klas szkoły podstawowej.

załącznik – Regulamin XVII Dolnosląski Konkurs Ekologiczny_info do KO (2)

Idź do góry