Konkursy

20 stycznia 2021

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Starożytności „Magistro Optimo”

Stowarzyszenie Historyków Starożytności zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na najlepszą lekcję poświęconą dziejom starożytnym.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o starożytności oraz promowanie najlepszych metod nauczania o epoce.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:http://stowarzyszeniehistorykowstarozytnosci.edu.pl/ustanowienie-nagrody-magistro-optimo/

2 marca 2020

Konkurs „Historie słynnych wrocławianek”

Szanowni Państwo,

Fundacja Freya zaprasza uczniów dolnośląskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych szkół do udziału w konkursie „Historie słynnych wrocławianek”.

 

Szczegółowa informacja o konkursie na stronie organizatora: http://freya.org.pl/projekty/historie-slynnych-wroclawianek/

 

 

25 lutego 2019

XVIII edycja Młodzieżowego Konkursu Piosenki Artystycznej im. Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda”

Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu zaprasza uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XVIII edycji  Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Piosenki Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda – 2019”. Zaproszenie skierowane jest do utalentowanej muzycznie młodzieży, zarówno do wokalistów, jak  i zespołów wokalnych.

Terminarz konkursu:

do 15 marca 2019 r. – przesyłanie zgłoszeń na adres: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: bww@lo17.wroc.pl (formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie szkoły: www.lo17.wroc.pl oraz w sekretariacie szkoły)

19 marca 2019 r., godz. 10.00 – przesłuchania (Hala Stulecia, Sala Audytoryjna Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1)

5 kwietnia 2019 r., godz. 12.00 – konkurs (Hala Stulecia, Sala Audytoryjna Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1)

5 kwietnia 2019 r., godz. 19.00 – Gala Finałowa (Hala Stulecia, Sala Audytoryjna Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1)

Regulamin

26 listopada 2018

100 biało – czerwonych akumulatorów dla szkół technicznych.

Z okazji 100-lecia niepodległości Polski firma Autopart.SA przygotowała 100 biało-czerwonych akumulatorów samochodowych dla 100 szkół średnich technicznych z całego kraju. Akumulatory są produkowane w fabryce w Mielcu dokładnie w listopadzie 2018 roku.

Szkoły biorące udział w akcji, otrzymają pełnowartościowe produkty, które mają służyć celom dydaktycznym, stanowić element wyposażenia pracowni mechanicznych, czy szkolnych warsztatów. W pakiecie znajdą się także inne materiały edukacyjne.

W akcji mogą wziąć udział wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły branżowe i technika o profilu mechanicznym, samochodowym, elektrycznym itp. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, który znajduje się w zakładce Kontakt:

http://www.autopart.pl/kontakt

W polu Wiadomość należy wpisać nazwy szkoły, adres oraz kontakt do opiekuna. O przyznaniu promocyjnego egzemplarza decyduje kolejność zgłoszeń. AUTOPART zadba o dostarczenie akumulatora bezpośrednio do placówki.

 

Więcej informacji:

 

awloszczyna@autopart.pl

13 kwietnia 2018

Konkurs grantowy mPotęga

Szanowni Państwo,

Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po raz piąty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki.

W rozpoczętym programie mPotęga  wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł.

Celem Programu mPotęga jest promocja matematyki wśród dzieci i młodzieży i pokazanie im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia.
Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy i rutynę w nauczaniu matematyki oraz zachęcali swoich uczniów do nieszablonowego myślenia i odkrywania fascynującego świata matematyki.

Granty zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz dla zespołów uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Nabór wniosków w czwartej edycji trwa do 9 maja br. Więcej informacji oraz formularze wnioskowe dostępne są na stronie www.mPotega.pl

 

 

29 marca 2018

Konkurs na program nauczania

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” planuje zorganizowanie konkursu na program nauczania (wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć) do wychowania przedszkolnego oraz poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorów szkół, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, pracowników organów prowadzących szkoły, pracowników nadzoru pedagogicznego, wykładowców uczelni prowadzących kształcenie przyszłych nauczycieli, przedstawicieli środowiska akademickiego, wszystkich zainteresowanych nowoczesną, atrakcyjną i skuteczną edukacją.

Wytyczne do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji dostępne na stronie internetowej: www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/tworzenie-programow-nauczania/nowoczesne-programy-nauczania-i-scenariusze-zajec-aktualnosci/.

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się w załączniku.

Załącznik

17 stycznia 2018

XII edycja wojewódzkiego konkursu „ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH”

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić uczniów dolnośląskich szkół do wzięcia udziału w XII edycji wojewódzkiego konkursu „ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH”.

Zgłoszenia i przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne należy przesłać  w terminie do 9 marca 2018 r.  na skrzynkę mailową koordynatora konkursu: artbil@gazeta.pl

Więcej informacji w załącznikach:

Program konkursu Znam Historię Symboli Narodowych 2018

harmonogram konkursu Znam Hist Symb. Nar.2018

Regulamin konkursu 2018

 

logo Niepodległa
21 grudnia 2017

Konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”

Szanowni Państwo,

informujemy, że Instytut Pamięci Narodowej ogłasza konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Celem przedsięwzięcia jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. Partnerem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do udziału w konkursie zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych. Mogą w nim uczestniczyć także rodzice z dziećmi.

Zadaniem uczestników konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” jest zebranie informacji (zdjęcia, pamiątki, relacje krewnych, odznaczenia) i spopularyzowanie wiedzy o wybranej osobie odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Efekty swojej pracy uczniowie powinni zaprezentować społeczności szkolnej lub lokalnej w formie plakatu edukacyjnego, filmu bądź vloga.

Wykaz osób odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości –  bohaterów niepodległości – przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej jest dostępny na stronie http://niezwyciezeni1918-2018.pl/

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

List Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

 

 

 

12 grudnia 2017

KONKURS „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje konkurs pn. „Nauczyciel-Innowator” dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” (zwanym dalej Aktywną tablicą).

Więcej informacji w załącznikach:

Nauczyciel-Innowator Regulamin konkursu KONKURSU.

Nauczyciel-uzupełnienie (1)

Załącznik nr_2_do_regulaminu_wizerunek_osoba_pełnoletnia. (1)

Załącznik nr_3_do_regulaminu_wizerunek_osoba_niepełnoletnia.

Załącznik nr_4_do_regulaminu_oświadczenie.

 

 

17 listopada 2017

Zachęcamy do udziału w konkursie chemicznym.

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV Turniej All-Chemicznym (I etap – 10 marca 2018 r., finał – 8 czerwca 2018 r. ).

Celem turnieju jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej, wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.
Turniej organizowany jest od kilku lat i cieszy się rosnącą popularnością, a od bieżącego roku  szkolnego, poza nagrodami rzeczowymi, laureaci otrzymają również nagrodę specjalną, którą jest indeks UMCS na dowolną specjalność realizowaną przez Wydział Chemii.

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: turniej.alchemiczny@gmail.com.

W załączeniu regulamin konkursu wraz z załącznikami.

regulamin_ogolny

zal1

zal2

zal3

31 października 2017

Konkurs ” Uwięzieni w szybie”

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, w związku z organizacją konferencji dla uczniów klas o profilach medialnych,  zaprasza uczniów  szkół dolnośląskich do udziału w konkursach na opowiadanie i okładkę książki pod tytułem ” Uwięzieni w szybie”.

Tematyką prac są miasta oraz  ludzie, których umysły zostały opanowane przez wirusa urządzeń mobilnych.
Cele:
– rozwijanie literackich oraz plastycznych zainteresowań uczniów,
-zwrócenie uwagi na kontekst używania urządzeń mobilnych przez dzieci, młodzież, dorosłych,
-kształcenie kompetencji posługiwania się językiem polskim,
-pobudzenie kreatywnego myślenia i wspieranie rozwoju talentów.

W załączeniu:

Konkurs-na-opowiadania-regulamin

Konkurs na okładkę – regulamin

plakat-opowiadanie 

plakat-okładka (1)

11 października 2017

XXIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu i Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

zaprasza uczniów branżowych szkół I stopnia, kształcących się w zawodzie cukiernik i piekarz
do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.

Finał Turnieju odbędzie się we Wrocławiu w dniach 16-18 kwietnia 2018r.

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, w województwie zostanie powołana jedna komisja. Istnieje możliwość utworzenia komisji międzywojewódzkich. Szkoły, stowarzyszenia zawodowe lub inne organizacje zawodowe, zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju
i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.

Temat przewodni XXIII edycji Turnieju: Powiew wiosny.

 

                                                                                   Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju

Adres siedziby Komitetu Głównego Turnieju

Zespół Szkół Zawodowych nr 5

ul. Jana Wł. Dawida 5

50-527 Wrocław

tel. 71 798 69 34 fax 71 798 44 34

Adres e-mail: komitetglownyturnieju@interia.pl

 

 

Idź do góry