Konkursy

11 października 2023

III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Szanowni Państwo,

Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Kuratorami Oświaty w bieżącym roku szkolnym organizuje dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych trzecią edycję konkursu tematycznego pod nazwą ,,III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny”. Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. Konkurs składa się z trzech etapów: etap  I szkolny, etap II wojewódzki, etap III ogólnopolski. Planowany termin przeprowadzenia Konkursu: grudzień 2023 r. – maj 2024 r. Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2431).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://konkursretoryczny.lscdn.pl/

REGULAMIN Konkursu Retorycznego 2023 r

14 marca 2023

WYRÓŻNIENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI DLA DYREKTORA DOLNOŚLĄSKIEJ PLACÓWKI

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek ! 

Podczas Ogólnopolskiej Gali Plebiscytu Edukacyjnego 2022 na Zamku Królewskim, która odbyła się 4 marca 2023r. w Warszawie, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek za szczególne zasługi w zarządzaniu oświatą, wieloletnie zaangażowanie w pracę pedagogiczną, a także kształtowanie patriotycznych oraz społecznych postaw wśród ludzi młodych wręczył wyróżnienia ministerialne pięciu nauczycielom.

Wśród piątki nagrodzonych jest Pani Beata Borowska-Podsiadła dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

2 marca 2020

Konkurs „Historie słynnych wrocławianek”

Szanowni Państwo,

Fundacja Freya zaprasza uczniów dolnośląskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych szkół do udziału w konkursie „Historie słynnych wrocławianek”.

 

Szczegółowa informacja o konkursie na stronie organizatora: http://freya.org.pl/projekty/historie-slynnych-wroclawianek/

 

 

25 lutego 2019

XVIII edycja Młodzieżowego Konkursu Piosenki Artystycznej im. Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda”

Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu zaprasza uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XVIII edycji  Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Piosenki Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda – 2019”. Zaproszenie skierowane jest do utalentowanej muzycznie młodzieży, zarówno do wokalistów, jak  i zespołów wokalnych.

Terminarz konkursu:

do 15 marca 2019 r. – przesyłanie zgłoszeń na adres: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: bww@lo17.wroc.pl (formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie szkoły: www.lo17.wroc.pl oraz w sekretariacie szkoły)

19 marca 2019 r., godz. 10.00 – przesłuchania (Hala Stulecia, Sala Audytoryjna Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1)

5 kwietnia 2019 r., godz. 12.00 – konkurs (Hala Stulecia, Sala Audytoryjna Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1)

5 kwietnia 2019 r., godz. 19.00 – Gala Finałowa (Hala Stulecia, Sala Audytoryjna Wrocławskiego Centrum Kongresowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1)

Regulamin

26 listopada 2018

100 biało – czerwonych akumulatorów dla szkół technicznych.

Z okazji 100-lecia niepodległości Polski firma Autopart.SA przygotowała 100 biało-czerwonych akumulatorów samochodowych dla 100 szkół średnich technicznych z całego kraju. Akumulatory są produkowane w fabryce w Mielcu dokładnie w listopadzie 2018 roku.

Szkoły biorące udział w akcji, otrzymają pełnowartościowe produkty, które mają służyć celom dydaktycznym, stanowić element wyposażenia pracowni mechanicznych, czy szkolnych warsztatów. W pakiecie znajdą się także inne materiały edukacyjne.

W akcji mogą wziąć udział wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły branżowe i technika o profilu mechanicznym, samochodowym, elektrycznym itp. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy, który znajduje się w zakładce Kontakt:

http://www.autopart.pl/kontakt

W polu Wiadomość należy wpisać nazwy szkoły, adres oraz kontakt do opiekuna. O przyznaniu promocyjnego egzemplarza decyduje kolejność zgłoszeń. AUTOPART zadba o dostarczenie akumulatora bezpośrednio do placówki.

 

Więcej informacji:

 

awloszczyna@autopart.pl

13 kwietnia 2018

Konkurs grantowy mPotęga

Szanowni Państwo,

Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po raz piąty wesprze niestandardowe sposoby nauczania matematyki.

W rozpoczętym programie mPotęga  wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł.

Celem Programu mPotęga jest promocja matematyki wśród dzieci i młodzieży i pokazanie im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia.
Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy i rutynę w nauczaniu matematyki oraz zachęcali swoich uczniów do nieszablonowego myślenia i odkrywania fascynującego świata matematyki.

Granty zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz dla zespołów uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Nabór wniosków w czwartej edycji trwa do 9 maja br. Więcej informacji oraz formularze wnioskowe dostępne są na stronie www.mPotega.pl

 

 

29 marca 2018

Konkurs na program nauczania

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” planuje zorganizowanie konkursu na program nauczania (wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć) do wychowania przedszkolnego oraz poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów i wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorów szkół, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych, pracowników organów prowadzących szkoły, pracowników nadzoru pedagogicznego, wykładowców uczelni prowadzących kształcenie przyszłych nauczycieli, przedstawicieli środowiska akademickiego, wszystkich zainteresowanych nowoczesną, atrakcyjną i skuteczną edukacją.

Wytyczne do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji dostępne na stronie internetowej: www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/tworzenie-programow-nauczania/nowoczesne-programy-nauczania-i-scenariusze-zajec-aktualnosci/.

Dodatkowe informacje o konkursie znajdują się w załączniku.

Załącznik

17 stycznia 2018

XII edycja wojewódzkiego konkursu „ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH”

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić uczniów dolnośląskich szkół do wzięcia udziału w XII edycji wojewódzkiego konkursu „ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH”.

Zgłoszenia i przygotowane przez uczniów prezentacje multimedialne należy przesłać  w terminie do 9 marca 2018 r.  na skrzynkę mailową koordynatora konkursu: artbil@gazeta.pl

Więcej informacji w załącznikach:

Program konkursu Znam Historię Symboli Narodowych 2018

harmonogram konkursu Znam Hist Symb. Nar.2018

Regulamin konkursu 2018

 

logo Niepodległa
21 grudnia 2017

Konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”

Szanowni Państwo,

informujemy, że Instytut Pamięci Narodowej ogłasza konkurs edukacyjny „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Celem przedsięwzięcia jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. Partnerem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Do udziału w konkursie zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych. Mogą w nim uczestniczyć także rodzice z dziećmi.

Zadaniem uczestników konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” jest zebranie informacji (zdjęcia, pamiątki, relacje krewnych, odznaczenia) i spopularyzowanie wiedzy o wybranej osobie odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Efekty swojej pracy uczniowie powinni zaprezentować społeczności szkolnej lub lokalnej w formie plakatu edukacyjnego, filmu bądź vloga.

Wykaz osób odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości –  bohaterów niepodległości – przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej jest dostępny na stronie http://niezwyciezeni1918-2018.pl/

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

List Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

 

 

 

12 grudnia 2017

KONKURS „NAUCZYCIEL – INNOWATOR”

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje konkurs pn. „Nauczyciel-Innowator” dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica” (zwanym dalej Aktywną tablicą).

Więcej informacji w załącznikach:

Nauczyciel-Innowator Regulamin konkursu KONKURSU.

Nauczyciel-uzupełnienie (1)

Załącznik nr_2_do_regulaminu_wizerunek_osoba_pełnoletnia. (1)

Załącznik nr_3_do_regulaminu_wizerunek_osoba_niepełnoletnia.

Załącznik nr_4_do_regulaminu_oświadczenie.

 

 

17 listopada 2017

Zachęcamy do udziału w konkursie chemicznym.

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV Turniej All-Chemicznym (I etap – 10 marca 2018 r., finał – 8 czerwca 2018 r. ).

Celem turnieju jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej, wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.
Turniej organizowany jest od kilku lat i cieszy się rosnącą popularnością, a od bieżącego roku  szkolnego, poza nagrodami rzeczowymi, laureaci otrzymają również nagrodę specjalną, którą jest indeks UMCS na dowolną specjalność realizowaną przez Wydział Chemii.

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: turniej.alchemiczny@gmail.com.

W załączeniu regulamin konkursu wraz z załącznikami.

regulamin_ogolny

zal1

zal2

zal3

31 października 2017

Konkurs ” Uwięzieni w szybie”

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, w związku z organizacją konferencji dla uczniów klas o profilach medialnych,  zaprasza uczniów  szkół dolnośląskich do udziału w konkursach na opowiadanie i okładkę książki pod tytułem ” Uwięzieni w szybie”.

Tematyką prac są miasta oraz  ludzie, których umysły zostały opanowane przez wirusa urządzeń mobilnych.
Cele:
– rozwijanie literackich oraz plastycznych zainteresowań uczniów,
-zwrócenie uwagi na kontekst używania urządzeń mobilnych przez dzieci, młodzież, dorosłych,
-kształcenie kompetencji posługiwania się językiem polskim,
-pobudzenie kreatywnego myślenia i wspieranie rozwoju talentów.

W załączeniu:

Konkurs-na-opowiadania-regulamin

Konkurs na okładkę – regulamin

plakat-opowiadanie 

plakat-okładka (1)

11 października 2017

XXIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu i Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

zaprasza uczniów branżowych szkół I stopnia, kształcących się w zawodzie cukiernik i piekarz
do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.

Finał Turnieju odbędzie się we Wrocławiu w dniach 16-18 kwietnia 2018r.

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, w województwie zostanie powołana jedna komisja. Istnieje możliwość utworzenia komisji międzywojewódzkich. Szkoły, stowarzyszenia zawodowe lub inne organizacje zawodowe, zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju
i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.

Temat przewodni XXIII edycji Turnieju: Powiew wiosny.

 

                                                                                   Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju

Adres siedziby Komitetu Głównego Turnieju

Zespół Szkół Zawodowych nr 5

ul. Jana Wł. Dawida 5

50-527 Wrocław

tel. 71 798 69 34 fax 71 798 44 34

Adres e-mail: komitetglownyturnieju@interia.pl

 

 

11 października 2017

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Państwo dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie,

Po raz pierwszy Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach mają zaszczyt zaprosić do udziału uczniów w Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz. Turniej znalazł się w wykazie turniejów – Komunikat MEN
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zapraszamy szkoły w Polsce do współpracy celem przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich/okręgowych.

Finał odbędzie się w dniach 23 – 25.04.2018 r.

Szczegóły na stronie internetowej www.zsspoz.pl w zakładce Turniej.

 

Kontakt:

Zespół Szkół Spożywczych

41-819 Zabrze

Franciszkańska 13

tel/fax 32 27152 37

e.mail: sekretariat@zsspoz.pl

www.zsspoz.pl

Turniej został objęty patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydent Miasta Zabrze.

28 września 2017

XI edycja konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956”

Szanowni Państwo!
Dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek oświatowych!

Zapraszamy uczniów szkół i placówek z Dolnego Śląska do udziału w XI edycji wojewódzkiego konkursu „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”.

Celem konkursu jest: propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o losach Polaków w latach 1939-1956, wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie pasji badawczej
i talentu twórczego dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie prawdy historycznej.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez formularz elektroniczny, który znajduje się pod adresem https://www.kuratorium.wroclaw.pl/inne/losypolakow/

W załączeniu:

25 maja 2017

Konkurs ELL – European Language Label

Szanowni Państwo,

European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne
i dydaktyczne. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku.

Już po raz szesnasty rozpoczynamy poszukiwania najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych. To szansa dla wszystkich nauczycieli i instytucji, realizujących oryginalne i twórcze projekty językowe, na zdobycie prestiżowego certyfikatu European Language Label. Tegoroczna edycja jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ przyznamy nagrodę w kategorii specjalnej, związanej z obchodami 30-lecia programu Erasmus+.

Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie typy instytucji, zajmujące się kształceniem językowym, spełniające wymogi programu Erasmus+. Wystarczy wejść na stronę www.ell.org.pl i wypełnić wniosek
we wskazanym miejscu.

Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca 2017r. Szczegółowe informacje
o konkursie można znaleźć na stronie www.ell.org.pl

 

24 kwietnia 2017

Konkurs „Wybieram wodę-mój ogródek PET”

Szanowni Państwo,
zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe do udziału w kolejnym konkursie „Wybieram wodę – mój ogródek PET”!

W ramach konkursu zachęcamy uczniów do wykonania dowolną techniką plastyczną doniczki z butelki PET po wodzie i założenia w niej mini uprawy wybranej roślinki typu: kwiatek, zioła, trawa, inne rośliny.
Na 10 najlepszych mini ogródków PET z każdej szkoły czekamy do 15 maja 2017 r. Dla autorów zwycięskich prac przewidziano nagrody rzeczowe, a dla szkoły zapas wody!

Zarejestruj się w programie edukacyjnym „Wybieram wodę” www.wybieramwode.pl (zakładka „Dla szkół”) Po rejestracji przystąp do konkursu „Wybieram wodę – mój ogródek PET”! skierowanego do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych.

Do 15 maja 2017 r. (liczy się data zgłoszenia pracy poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www Konkursu) czekamy na maksymalnie 10 najlepszych mini ogródków PET z danej szkoły.

Każda praca w formie zdjęcia powinna być zgłoszona na stronie www konkursu (http://www.wybieramwode.pl/artykuly/zaproszenie-do-nowego-konkursu-wybieram-wode-moj-ogrodek-pet).

22 maja 2017 r. nagrodzone prace będą zaprezentowane na stronie programu Wybieram wodę.

Zapraszamy!
Zespół „Wybieram wodę”

Nowe szkoły zachęcamy do rejestracji placówki:
http://www.wybieramwode.pl/zgloszenie-szkoly?nod=1

Udział szkół w programie jest bezpłatny.”

Uprzejmie proszę o kontakt w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości.
Z poważaniem,
Sylwia Gudej
Koordynator programu „Wybieram Wodę” z ramienia Polskiego Towarzystwa Dietetyki

17 stycznia 2017

V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim pt.„ Ksiądz Stanisław Konarski-nasz współczesny”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych!
Informujemy, że Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy z Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim pt.„ Ksiądz Stanisław Konarski-nasz współczesny”.
Cele konkursu:
-upowszechnienie wiedzy o dokonaniach ks. Stanisława Konarskiego,
-propagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych,
-doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach: http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php oraz http://g1.lublin.eu

8 grudnia 2016

Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny im.Bożeny Koronkiewicz

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Ponadgimnazjalnych!

Informujemy, że X Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej, Politechnika Wrocławska oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Otwartym Międzyszkolnym Konkursie Fizycznym im.Bożeny Koronkiewicz 2017.

W załączeniu regulamin-_konkursu_zatwierdzony-2017.

25 sierpnia 2016

Konkurs naukowy E(X)PLORY

Główną ideą E(x)plory jest wspieranie zdolnych, młodych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych, a także docieranie do szerokiego grona odbiorców, promowanie kultury naukowej i wzbudzanie naukowej ciekawości świata. Przełamujemy stereotyp że nauka jest nudna, popularyzujemy innowacyjne badania, rozwijamy potencjał i pomysły młodych ludzi, tworzących nowoczesne technologie.

E(x)plory to niezwykły konkurs naukowy dla młodzieży w wieku 13-20 lat, do którego można zgłaszać pomysły z różnych dziedzin naukowych. Udział w konkursie jest bezpłatny. Na projekty czekać będziemy od 10 października 2016 do 29 stycznia 2017 roku.

E(x)plory to możliwość zdobycia nagród finansowych dla laureatów – nawet 10 000 zł, nagród rzeczowych dla nauczycieli i szkół. Najlepsi młodzi naukowcy będą reprezentowali Polskę na najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży, między innymi w USA, Holandii i Rumunii. Uczestnicy Konkursu Naukowego E(x)plory mogą również wziąć udział w stażach badawczo-rozwojowych, które odbywają się w działach badawczo-rozwojowych firm technologicznych oraz instytucjach naukowych.

Więcej informacji o laureatach poszczególnych edycji i cyklu konkursowym znaleźć można na stronie http://www.explory.pl/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.