Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

20 lutego 2017

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministerstwa Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 13 lutego 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 1/3  odbyła się  uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministerstwa Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016.

O stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki oraz uzyskujący najwyższe wyniki oraz uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Kandydatów do stypendium typowały szkoły. Za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2015/2016 stypendia Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 20 osób, w tym 14 absolwentów i 6 obecnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.

Pani Minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy ponad 50 przedstawicielom stypendystów Ministra Edukacji Narodowej. Nasze województwo reprezentowało 3 przedstawicieli dolnośląskich szkół.

W przemówieniu do uczniów Pani Minister gratulowała  realizacji swoich pasji, a rodzicom i nauczycielom dziękowała za to, że każdego dnia wspierają i motywują młodych ludzi do rozwijania swoich talentów, gdyż to właśnie oni będą decydować o przyszłości naszego kraju.
Galę wręczenia dyplomów stypendialnych uświetniły pokazy taneczne oraz karate.

 

stypendyści MEN

stypendyści MEN

stypendyści MEN
stypendyści MEN

 

12 grudnia 2016

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie

Informujemy,  Minister Edukacji Narodowej przyznał 20 absolwentom i uczniom z województwa dolnośląskiego stypendia  za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2015/16. Wyróżnieni uczniowie zostali powiadomieni o przyznaniu ww. stypendium przez dyrektora szkoły w dniu 6 grudnia 2016 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się w styczniu 2017 r.

Ponadto informuję, że  do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wpłynęło 228 wniosków o Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, a Dolnośląski Kurator Oświaty rekomendował 219 wniosków.

Idź do góry