Kierownictwo

Konferencja prasowa w Jeleniej Górze
30 marca 2017

Konferencja prasowa w Jeleniej Górze nt. wdrażania reformy edukacji w szkołach i placówkach na Dolnym Śląsku

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty i Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty wzięli dziś udział w konferencji prasowej, ktora odbyła się w Jeleniej Górze w w Zespole Szkół Ogólnokształcących, po spotkaniu z dyrektorami szkół i placówek.

W swoim wystąpieniu kurator poinformował przedstawicieli mediów o aktualnym stanie wdrażania reformy oświaty. Blisko 97 proc. rad powiatów oraz 97 proc. rad gmin Dolnego Śląska przesłało już do zaopiniowania przez kuratora oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego. Oznacza to, że już ponad 97 proc. samorządów jest gotowych do reformy oświaty. Dolnośląski Kurator Oświaty zaopiniował 29 uchwał rad powiatów i 165 uchwały rad gmin w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego. Następnie kurator odpowiedział na pytania dziennikarzy.

Konferencja prasowa w Jeleniej Górze

27 lipca 2016

Kierownictwo

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon
Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk (71) 340-63-70
Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal (71) 340-63-70
Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Malgorzata Sandecka (71) 340-63-51
Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Małgorzata Henglewska (71) 343-24-42
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Zbigniew Kuberski (71) 340-63-48
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Maria Miękus (71) 340-63-39
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Dariusz Wójcik (71) 340-63-39
Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Beata Pawłowicz (71) 340-63-51
Kierownik Oddziału Wydziału Nadzoru Pedegogicznego w Jeleniej Górze Waldemar Urbaniak (75) 641-31-30
Kierownik Oddziału Wydziału Nadzoru Pedegogicznego w Legnicy Elżbieta Knychalska (76) 713-50-50
Kierownik Oddziału Wydziału Nadzoru Pedegogicznego w Wałbrzychu Mariusz Kałwak (74) 842-20-64
Idź do góry