Konferencje i narady

12 kwietnia 2023

Konferencja „Kondycja psychiczna i bezpieczeństwo naszych uczniów – aktualne problemy i wyzwania”

W dniu 5 kwietnia 2023 r. odbyła się konferencja online pt. „Kondycja psychiczna i bezpieczeństwo naszych uczniów – aktualne problemy i wyzwania”. Organizatorami konferencji byli: Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Anna Szywała – Dyrektor Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli w Świdnicy. Konferencja miała na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczestników, które pozwolą sprostać wymaganiom związanym z nasilającymi się problemami uczniów dolnośląskich szkół i placówek. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać trzech wkładów:

 • „Czynniki ryzyka i sygnały zachowań prowadzących do samookaleczeń” – dr  hab.  n. med. Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Dolnośląski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Katedra i Klinika Psychiatrii UM we Wrocławiu.
 • „Szkoła w obliczu kryzysu. Czy wystarczą nam dobre procedury? Czego nie wolno nam przeoczyć, jakie działania możemy podjąć? Budowanie dobrych relacji i interwencja kryzysowa w szkole. – Krzysztof Durnaś, pedagog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy, terapeuta SFDPP, konsultant badania odporności psychicznej testem psychometrycznym MTQPlus, trener TUS, współautor programu treningu umiejętności społecznych kakTUS dla nastolatków.
 • „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży (wpływ sieci, środki psychoaktywne
  w placówce oświatowej). Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
  i interwencyjnych; prawne i praktyczne możliwości współpracy między szkołą a Policją.”  – Paweł Adamczak, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

 

Załączniki:

Prezentacja – ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (pdf)

Czynniki ryzyka i sygnały zachowań prowadzących do samookaleczeń i samobójstw (pdf)

Materiały szkoleniowe K.Durnaś (pdf)

 

31 sierpnia 2022

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 oraz organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023

 1. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. (pdf)
 2. Informacja o planie nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023. (pdf)
 3. Komunikaty (pdf)

Materiały prezentowane na konferencjach Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów dolnośląskich szkół i placówek, zorganizowanych w terminie od 24 do 30 sierpnia 2022 r.

 1. Najnowsze zmiany w przepisach prawa oświatowego. (pdf)
 2. Wydawanie opinii kuratora oświaty o spełnianiu warunków określonych w art. 168 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (pdf)
 3. Robotyka w szkołach Dolnego Śląska 2021-2025. (pdf)
 4. Obszary szkoleń, konferencji, wydarzeń w DODN – 2022/2023. (pdf)
 5. Inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej kierowane do szkół i przedszkoli, planowane w roku szkolnym 2022/2023. (pdf)

 

14 marca 2022

‘’Izolacja społeczna jako katalizator cierpienia – pokłosie pandemii’- VI Doroczna Konferencja Fundacji Vis Salutis

Szanowni Państwo

Informujemy, że Fundacja Vis Salutis organizuje VI Doroczną Konferencję – Wyzwania w Psychoterapii
i Psychoedukacji,
pod hasłem „Izolacja społeczna jako katalizator cierpienia – pokłosie pandemii”. Tematyka spotkania jest wynikiem trwającej od 2 lat sytuacji epidemiologicznej, mającej niekorzystny wpływ  na niemalże wszystkie aspekty życia.

Konferencja odbędzie się 26.03.2022 r. o godz. 10:00 i  będzie dostępna na kanale YouTube Fundacji.

https://www.youtube.com/c/VisSalutis

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie:

https://vissalutis.pl/o-nas/konferencje/konferencje-2022/

logo ko
30 sierpnia 2021

Materiały z konferencji dla dyrektorów dolnośląskich przedszkoli, szkół i placówek (23 – 27 sierpnia 2021 r.)

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 (PDF, 7537KB)

Aktualne zmiany w przepisach oświatowych(PDF, 874 KB)

Czynniki wpływające na jakość kształcenia i wyniki egzaminów zewnętrznych(PDF, 67 KB)

Podstawy prawne pomocy i wsparcia dziecka w wieku przedszkolnym(PDF, 132KB)

 

logo
27 sierpnia 2020

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 oraz organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 oraz organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021.

 1. List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 24 sierpnia 2020 r.
 2. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Informacja o Planie nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021
 4. Najnowsze zmiany w przepisach prawa oświatowego.
 5. Doradztwo metodyczne na terenie województwa dolnośląskiego.
 6. Prowadzenie kształcenia na odległość, w tym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 7. Kształcenie zawodowe i ustawiczne od września 2020 r.
 8. Dobre praktyki – poradnik funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
 9.  Komunikaty.
logo
30 sierpnia 2019

Materiały z konferencji dla dyrektorów dolnośląskich przedszkoli, szkół i placówek (27 – 30 sierpnia 2019 r.)

Prezentacja

logo KO
30 sierpnia 2018

Materiały z konferencji dla dyrektorów dolnośląskich przedszkoli, szkół i placówek (27 – 30 sierpnia 2018 r.)

Prezentacja

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.