Konferencje i narady

17 października 2022

„Dziecko z cukrzycą”- Ogólnopolskie szkolenie dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych !

Po raz kolejny Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu organizuje Ogólnopolskie szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych a w szczególności: nauczycieli, pomocy nauczycieli, wychowawców świetlic i pracowników obsługi, którego celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat cukrzycy oraz kompetencji w obszarze wspierania dziecka chorego na cukrzycę w realizacji obowiązków edukacyjnych.

Koordynatorem szkolenia jest Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

Szkolenie odbędzie się w 26 października 2022 r. w godzinach od 11.00-14.00 za pomocą platformy internetowej i jest bezpłatne.

Program szkolenia:

 1. Powitanie uczestników,
 2. Wykład prof. dr hab.  Anny Noczyńskiej – kierownika Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu  Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu z zakresie”
 • podstawowych wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży;
 • metod i zasad leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna;
 • powikłań cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie;
 • problemów psychologicznych dziecka chorego na cukrzycę oraz metod wsparcia;
 • zasad współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

W trakcie wykładu przewidujemy 15 min. przerwę.

 1. Pytania uczestników (w razie braku możliwości zadawania pytań „na żywo” proszę o wcześniejsze przygotowanie pytań w formie pisemnej).

Link dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym zostanie zamieszczony, dzień przed wydarzeniem, tj. 25 .10.2022 r., na stronie internetowej Kuratorium Oświaty na stronie głównej w zakładce „ogłoszenia różne”.

Wszyscy uczestnicy, będący pracownikami przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy są  zainteresowani otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa we wspomnianym szkoleniu, będą zobowiązani do wypełnienia formularza online, w celu potwierdzenia swojej obecności na spotkaniu.
O szczegółach dostępu do zapisów poinformuje organizator  w początkowej części spotkania.
Imienne Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu zostaną przesłane na adresy mailowe podane w formularzu potwierdzającym obecność.

Pytania dotyczące szkolenia można kierować telefonicznie pod nr 71 340 63 29 lub mailowo na adres: bganczuk@kowroc.pl

31 sierpnia 2022

Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 oraz organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023

 1. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022. (pdf)
 2. Informacja o planie nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023. (pdf)
 3. Komunikaty (pdf)

Materiały prezentowane na konferencjach Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów dolnośląskich szkół i placówek, zorganizowanych w terminie od 24 do 30 sierpnia 2022 r.

 1. Najnowsze zmiany w przepisach prawa oświatowego. (pdf)
 2. Wydawanie opinii kuratora oświaty o spełnianiu warunków określonych w art. 168 ust. 7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (pdf)
 3. Robotyka w szkołach Dolnego Śląska 2021-2025. (pdf)
 4. Obszary szkoleń, konferencji, wydarzeń w DODN – 2022/2023. (pdf)
 5. Inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej kierowane do szkół i przedszkoli, planowane w roku szkolnym 2022/2023. (pdf)

 

14 marca 2022

‘’Izolacja społeczna jako katalizator cierpienia – pokłosie pandemii’- VI Doroczna Konferencja Fundacji Vis Salutis

Szanowni Państwo

Informujemy, że Fundacja Vis Salutis organizuje VI Doroczną Konferencję – Wyzwania w Psychoterapii
i Psychoedukacji,
pod hasłem „Izolacja społeczna jako katalizator cierpienia – pokłosie pandemii”. Tematyka spotkania jest wynikiem trwającej od 2 lat sytuacji epidemiologicznej, mającej niekorzystny wpływ  na niemalże wszystkie aspekty życia.

Konferencja odbędzie się 26.03.2022 r. o godz. 10:00 i  będzie dostępna na kanale YouTube Fundacji.

https://www.youtube.com/c/VisSalutis

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie:

https://vissalutis.pl/o-nas/konferencje/konferencje-2022/

logo ko
30 sierpnia 2021

Materiały z konferencji dla dyrektorów dolnośląskich przedszkoli, szkół i placówek (23 – 27 sierpnia 2021 r.)

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 (PDF, 7537KB)

Aktualne zmiany w przepisach oświatowych(PDF, 874 KB)

Czynniki wpływające na jakość kształcenia i wyniki egzaminów zewnętrznych(PDF, 67 KB)

Podstawy prawne pomocy i wsparcia dziecka w wieku przedszkolnym(PDF, 132KB)

 

logo
27 sierpnia 2020

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 oraz organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021

Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 oraz organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021.

 1. List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 24 sierpnia 2020 r.
 2. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego i innych zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Informacja o Planie nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021
 4. Najnowsze zmiany w przepisach prawa oświatowego.
 5. Doradztwo metodyczne na terenie województwa dolnośląskiego.
 6. Prowadzenie kształcenia na odległość, w tym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 7. Kształcenie zawodowe i ustawiczne od września 2020 r.
 8. Dobre praktyki – poradnik funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
 9.  Komunikaty.
logo
30 sierpnia 2019

Materiały z konferencji dla dyrektorów dolnośląskich przedszkoli, szkół i placówek (27 – 30 sierpnia 2019 r.)

Prezentacja

logo KO
30 sierpnia 2018

Materiały z konferencji dla dyrektorów dolnośląskich przedszkoli, szkół i placówek (27 – 30 sierpnia 2018 r.)

Prezentacja

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.