Współpraca międzynarodowa

14 listopada 2019

Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

11 uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w zawodzie technik hotelarstwa odbywa 4 tygodniowe (03.11 – 30.11.2019) zagraniczne praktyki zawodowe w hotelach: Roco Lago Rojo; Roco Flamingo oraz Benalmadena Palace w miejscowości Torremolinos (Hiszpania). Te mobilności zawodowe są elementem składowym projektu: „Eins, due, tres …” przygotowanego przez nauczycielki […]

9 kwietnia 2019

Zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie teatralnym.

Junges Deutsches Theater zaprasza do udziału w trójnarodowym (Polska, Niemcy, Rosja) projekcie teatralnym. Warunki rekrutacyjne: wiek 16 – 20 lat, dobra znajomość języka angielskiego, doświadczenie teatralne. Uczestnicy projektu przygotują sztukę teatralną pt.  30.past.89.  Premiera sztuki przewidziana jest na październik 2019 roku w Deutsches Theater w Berlinie. Opis projektu: https://docdro.id/LOAM5kl Zgłoszenie udziału:  https://goo.gl/AYAAkF Termin zgłoszeń: 14.04.2019 […]

5 kwietnia 2019

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju.

Uczniowie Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki – 53 uczniów w trzech grupach  wraz z opiekunami – odbyło w okresie 2017 – 2018, czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w znanych i cenionych obiektach hotelarskich,  gastronomicznych i turystycznych Irlandii. Praktyki zawodowe zrealizowane zostały […]

28 marca 2019

Zaproszenie do udziału w spotkaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

Centrum Projektów Europejskich Programu INTERREG zaprasza na dwudniowe wydarzenie z mottem HALLO!  AHOJ!  CZEŚĆ! Terminy i miejsca: 30 kwietnia 2019 r.  Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH. 1 maja 2019 r.         Trójstyk: Porajów-Hradek-Zittau. Rejestracja udziału e-mailem do 10.04.2019 (imię i nazwisko, instytucja, e-mail, telefon) na adres: sekretariat@plsn.eu   Więcej informacji:  Katarzyna Patrzałek Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia […]

26 marca 2019

Zaproszenie do udziału w Programie EDUKACJA.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Programu EDUKACJA zaprasza szkoły i wszystkie instytucje funkcjonujące w obszarze edukacji  do udziału w Programie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 i informuje o możliwościach otrzymania dofinansowania działań w ramach Programu. Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego […]

13 marca 2019

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.

Grupa 14 uczniów klas III Technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w zawodach: technik ekonomista oraz technik organizacji reklamy, odbyła w lutym 2019 roku czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach Publiplanicie, Dotesfera, Opel, A. Matos Car, Seat i Intermarche w Evora w Portugalii. Praktyki zawodowe zrealizowano w ramach projektu pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem” […]

11 lutego 2019

Zaproszenie do udziału w konferencji „Edukacja z informatyką”.

640x350-Informatyka-01-1-640x350

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) na konferencję regionalną  „Edukacja z informatyką”. Konferencja objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej jest skierowana do dyrektorów szkół i nauczycieli każdego szczebla edukacyjnego, przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz koordynatorów ds. innowacji. Temat przewodni konferencji to prezentacja najnowszych technologii informatycznych  […]

6 lutego 2019

Zaproszenie do udziału w VIII edycji konkursu „Polsko -Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VIII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”. Centrum wspiera i dofinansowuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział […]

6 lutego 2019

Zaproszenie do udziału w projekcie: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) umowę na realizację projektu pt.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych określonych w art. 2 pkt 2 Ustawy prawo oświatowe, a jego grupę docelową stanowią uczniowie szkół publicznych i niepublicznych (od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji […]

25 stycznia 2019

Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu.

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych [343404] oraz technik hotelarstwa [422402] realizują w styczniu i lutym 2019 r. zagraniczne praktyki zawodowe na promach firmy Unity Line Limited pływających na trasie Polska – Szwecja.   Więcej informacji:  http://zspimkzl.pl j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

21 listopada 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). W terminie od 31 października do 4 stycznia 2019 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie. Celem konkursu jest nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez: nauczycieli praktycznej nauki zawodu, instruktorów praktycznej […]

25 października 2018

Zaproszenie na otwarcie wystawy poświęconej twórczości oraz działalności publicznej Harry’ego hr. Kesslera.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu zapraszają 6 listopada 2018 r. o godz. 14:00 do Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego na dyskusję połączoną z otwarciem wystawy, poświęconą życiu, twórczości oraz działalności publicznej Harry’ego hr. Kesslera. Na początku listopada 1918 roku Harry hr. Kessler na zlecenie niemieckiego […]

Idź do góry