Współpraca międzynarodowa

13 września 2022

Rok 2023/2024 w USA. Zaproszenie dla uczniów liceum i technikum.

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce oraz American Councils for International Education zaprasza uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum/technikum zainteresowanych możliwościami rocznego pobytu w USA i nauki w amerykańskiej szkole średniej do zgłaszania swojego udziału w procesie rekrutacyjnym programu FLEX (Future Leaders Exchange Program) na rok szkolny 2023/2024. Udział w Programie jest całkowicie […]

28 grudnia 2021

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym poświęconym europejskim programom edukacyjnym.

Ogólnopolski Dzień Informacyjny  13 stycznia 2022 roku – to konferencja on-line skierowana  do osób, które realizowały już unijne projekty edukacyjne oraz tych, które dopiero planują rozpocząć działania w ramach programów zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Uczestnicy konferencji będą mogli m.in. wysłuchać wykładu w formie praktycznego przewodnika po programach zarządzanych przez […]

13 grudnia 2021

Zaproszenie do udziału w seminarium kontaktowym „Znajdź szkołę partnerską z Niemiec!”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza nauczycielki i nauczycieli z Polski i Niemiec do udziału w wirtualnym seminarium kontaktowym 11, 13 i 18 stycznia 2022 roku. Seminarium kontaktowe jest przeznaczone dla nauczycielek i nauczycieli, chcących znaleźć niemiecką szkołę partnerską. Doświadczone trenerki poprowadzą wydarzenie, które będzie się składać z trzech popołudniowych modułów. Spotkanie zapewni przestrzeń do wzajemnego poznania się osób […]

18 października 2021

Zaproszenie do udziału w projekcie kartki świątecznej dla Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na projekt kartki świątecznej dla Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu. Oczekiwane są ciekawe, kreatywne prace tych młodszych i starszych adeptów sztuk plastycznych. Projekty mogą być przedstawione w dowolnej technice artystycznej, wybranej przez autora i muszą zawierać motyw bożonarodzeniowy. Osoby zainteresowane […]

13 października 2021

Zaproszenie nauczycieli do udziału w międzynarodowym projekcie.

Referat Kultury Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu zaprasza nauczycieli oraz studentów kierunków nauczycielskich do udziału w polsko – niemiecko – czeskim projekcie obejmującym naukę planowania i pisania scenariuszy lekcji / zajęć / warsztatów dla dzieci i młodzieży z tematu szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju (zdrowie, ekologia, balans między obowiązkami, a odpoczynkiem, zdrowe odżywianie, spokój umysłu, etc.). […]

23 września 2021

Rok 2022/2023 w USA. Zaproszenie dla uczniów liceum i technikum.

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce oraz American Councils for International Education zaprasza uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum/technikum zainteresowanych możliwościami rocznego pobytu w USA i nauki w amerykańskiej szkole średniej do zgłaszania swojego udziału w procesie rekrutacyjnym programu FLEX (Future Leaders Exchange Program) na rok szkolny 2022/2023. Program FLEX został zatwierdzony przez […]

5 lipca 2021

Zaproszenie do udziału w międzynarodowym obozie letnim SOMMERCAMP.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu zaprasza uczniów w wieku od 14 do 18 lat, którzy interesują się i władają językiem niemieckim do udziału w okresie 15 – 24 lipca 2021 w międzynarodowym (Niemcy, Polska, Czechy, Słowacja,  Węgry, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, Ukraina, Rosja, Kazachstan i Kirgistan) obozie letnim SOMMERCAMP. Termin zgłoszeń: 09 lipca 2021 r. […]

5 lipca 2021

Zaproszenie do udziału w „European Talent School”.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu,  Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal w Ostritz i Instytut Frauenhofera zapraszają w dniach 24.07.-27.07.2021 na kolejną edycję „European Talent School” dla uczniów i uczennic, uczęszczających do szkół w Wolnym Państwie Saksonia, Wolnym Państwie Bawaria, w Brandenburgii do 10-tej, 11-tej, 12-tej lub 13-tej klasy, bądź do odpowiedniej klasy w Polsce albo […]

30 czerwca 2021

Dolnośląska uczennica na rocznym stypendium w USA.

Emilia Kochanowicz – uczennica drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu jest finalistką i laureatką programu Future Leaders Exchange (FLEX), organizowanego przez American Councils for International Education oraz Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce. Program jest w całości finansowany przez Departament Stanu USA. Emilia jako stypendystka programu, spędzi cały rok szkolny 2021/2022 oraz […]

16 czerwca 2021

Zaproszenie do udziału w konkursie języka niemieckiego.

Instytut Goethego zaprasza uczniów w wieku od 10 do 13 lat, którzy interesują się piłką nożną i językiem niemieckim do udziału w konkursie  1:0 DLA NIEMIECKIEGO. Konkurs skierowany jest do drużyn uczniowskich, które chciałyby sprawdzić swoje umiejętności w quizie piłkarskim w języku niemieckim i zagrać w turnieju piłkarskim. Nagrody dla najlepszych drużyn to piłkarski weekend […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.