9 stycznia 2023

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu zaprasza na „Tydzień Filmu Niemieckiego”.

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu zaprasza na „Tydzień Filmu Niemieckiego”, który odbędzie się od 20.01.2023 do 26.01.2023 w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu.  Podobnie jak w latach poprzednich przygotowany jest przegląd najciekawszych produkcji filmowych z Niemiec z ostatnich dwóch lat. W ofercie dla szkół prezentowane będą nowe, nieznane polskiej widowni filmy niemieckie. Dla młodzieży w wieku licealnym będzie to film „ Kontra” („Contra”) w reżyserii Sönke Wortmanna w języku niemieckim z polskimi i ukraińskimi napisami. Czas trwania seansu: 108 minut. Film zostanie pokazany 24.01.2023 (wtorek) o godz. 10:00 Bilet wstępu od osoby kosztuje 10 zł. Nauczyciele jako opiekunowie grup wchodzą za darmo. Przedstawiciele szkół zainteresowani obejrzeniem filmu i rezerwacją biletów na wybrany seans dla uczniów, proszeni są o podanie imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za grupę, liczby miejsc dla uczniów i opiekuna/opiekunów, pełnej nazwy zgłaszanej szkoły/placówki oraz telefonu kontaktowego. Udział w seansie możliwy jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de  W przypadku dużej liczby chętnych decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. Dla nauczycieli zainteresowanych przeprowadzeniem lekcji poświęconej filmowi „Kontra”, w załączniku przedstawione są ciekawe materiały edukacyjne dedykowane temu filmowi.

Szczegółowe informacje o programie oraz biletach na pozostałe seanse są na stronie kina pod adresem: https://www.kinonh.pl/akt.s?id=5816  Ze względu na sytuację w Ukrainie oraz licznych uchodźców we Wrocławiu i okolicach, większość filmów będzie prezentowana w oryginalnej wersji językowej z napisami w języku polskim oraz ukraińskim (poza filmem „Milczący las” oraz „Los”). Przeglądowi we Wrocławiu towarzyszy pokaz specjalny filmu dokumentalnego w reż. Joanny Mielewczyk „Los”. Film opowiada o losach dwóch nastoletnich chłopców, Polaka i Niemca, którzy przebywali we Wrocławiu w ostatnich dniach wojny. Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami i bohaterami filmu. Więcej informacji o tym seansie: https://www.kinonh.pl/op.s?id=18080  W celu przygotowania wejściówki należy potwierdzić obecność do poniedziałku, 16 stycznia 2023 na adres:    Joanna.Mateusiak@diplo.de   Niniejsze zaproszenie jest ważne dla dwóch osób tylko w dniu otwarcia przeglądu.  Tydzień Filmu Niemieckiego, organizowany  wspólnie  z Domem Norymberskim w Krakowie oraz Goethe-Institut w Warszawie, zagości w tym roku w 9 miastach w całej Polsce. Po projekcjach kinowych wybrane tytuły zostaną pokazane online na platformie MOJEeKINO.PL. Pełen program przeglądu znajduje się  na stronie www.tydzien-filmu-niemieckiego-pl

 

Więcej informacji:

Joanna Mateusiak

Kulturreferat / Referat kultury

Deutsches Generalkonsulat in Breslau

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

ul. Podwale 76, PL – 50-449 Wrocław

E-Mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de

jkaminski@kowroc.pl

 

Załączniki:

contra_begleitmaterial_fur_den_unterricht (PDF, 2MB)

TFN_katalog (PDF, 990 KB)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.