Współpraca międzynarodowa

14 listopada 2019

Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

11 uczniów Technikum Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w zawodzie technik hotelarstwa odbywa 4 tygodniowe (03.11 – 30.11.2019) zagraniczne praktyki zawodowe w hotelach: Roco Lago Rojo; Roco Flamingo oraz Benalmadena Palace w miejscowości Torremolinos (Hiszpania). Te mobilności zawodowe są elementem składowym projektu: „Eins, due, tres …” przygotowanego przez nauczycielki […]

9 kwietnia 2019

Zaproszenie do udziału w międzynarodowym projekcie teatralnym.

Junges Deutsches Theater zaprasza do udziału w trójnarodowym (Polska, Niemcy, Rosja) projekcie teatralnym. Warunki rekrutacyjne: wiek 16 – 20 lat, dobra znajomość języka angielskiego, doświadczenie teatralne. Uczestnicy projektu przygotują sztukę teatralną pt.  30.past.89.  Premiera sztuki przewidziana jest na październik 2019 roku w Deutsches Theater w Berlinie. Opis projektu: https://docdro.id/LOAM5kl Zgłoszenie udziału:  https://goo.gl/AYAAkF Termin zgłoszeń: 14.04.2019 […]

5 kwietnia 2019

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju.

Uczniowie Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji turystyki – 53 uczniów w trzech grupach  wraz z opiekunami – odbyło w okresie 2017 – 2018, czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w znanych i cenionych obiektach hotelarskich,  gastronomicznych i turystycznych Irlandii. Praktyki zawodowe zrealizowane zostały […]

28 marca 2019

Zaproszenie do udziału w spotkaniu w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.

Centrum Projektów Europejskich Programu INTERREG zaprasza na dwudniowe wydarzenie z mottem HALLO!  AHOJ!  CZEŚĆ! Terminy i miejsca: 30 kwietnia 2019 r.  Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH. 1 maja 2019 r.         Trójstyk: Porajów-Hradek-Zittau. Rejestracja udziału e-mailem do 10.04.2019 (imię i nazwisko, instytucja, e-mail, telefon) na adres: sekretariat@plsn.eu   Więcej informacji:  Katarzyna Patrzałek Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia […]

26 marca 2019

Zaproszenie do udziału w Programie EDUKACJA.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Operator Programu EDUKACJA zaprasza szkoły i wszystkie instytucje funkcjonujące w obszarze edukacji  do udziału w Programie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 i informuje o możliwościach otrzymania dofinansowania działań w ramach Programu. Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego […]

13 marca 2019

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.

Grupa 14 uczniów klas III Technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy w zawodach: technik ekonomista oraz technik organizacji reklamy, odbyła w lutym 2019 roku czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach Publiplanicie, Dotesfera, Opel, A. Matos Car, Seat i Intermarche w Evora w Portugalii. Praktyki zawodowe zrealizowano w ramach projektu pt. „Europejskie praktyki zawodowe z plusem” […]

11 lutego 2019

Zaproszenie do udziału w konferencji „Edukacja z informatyką”.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) na konferencję regionalną  „Edukacja z informatyką”. Konferencja objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej jest skierowana do dyrektorów szkół i nauczycieli każdego szczebla edukacyjnego, przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz koordynatorów ds. innowacji. Temat przewodni konferencji to prezentacja najnowszych technologii informatycznych  […]

6 lutego 2019

Zaproszenie do udziału w VIII edycji konkursu „Polsko -Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VIII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”. Centrum wspiera i dofinansowuje projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział […]

6 lutego 2019

Zaproszenie do udziału w projekcie: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) umowę na realizację projektu pt.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych określonych w art. 2 pkt 2 Ustawy prawo oświatowe, a jego grupę docelową stanowią uczniowie szkół publicznych i niepublicznych (od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji […]

25 stycznia 2019

Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu.

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych [343404] oraz technik hotelarstwa [422402] realizują w styczniu i lutym 2019 r. zagraniczne praktyki zawodowe na promach firmy Unity Line Limited pływających na trasie Polska – Szwecja.   Więcej informacji:  http://zspimkzl.pl j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

21 listopada 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). W terminie od 31 października do 4 stycznia 2019 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie. Celem konkursu jest nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez: nauczycieli praktycznej nauki zawodu, instruktorów praktycznej […]

25 października 2018

Zaproszenie na otwarcie wystawy poświęconej twórczości oraz działalności publicznej Harry’ego hr. Kesslera.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu zapraszają 6 listopada 2018 r. o godz. 14:00 do Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego na dyskusję połączoną z otwarciem wystawy, poświęconą życiu, twórczości oraz działalności publicznej Harry’ego hr. Kesslera. Na początku listopada 1918 roku Harry hr. Kessler na zlecenie niemieckiego […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.