18 stycznia 2018

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaprasza do udziału w VII edycji konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – instytucja publiczna działająca na rzecz dialogu pomiędzy Polską a Rosją oraz przybliżania wiedzy o historii i kulturze obu narodów, ogłasza VII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018”. Konkurs jest skierowany  do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat. Wnioski można składać do 2 marca 2018 r.

 Na stronach:
http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2018.html

oraz

http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,zglos_sie.html

dostępne są informacje i dokumenty niezbędne do udziału w konkursie.

 

Uwaga!  

Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie: http://wymianamlodziezy.cprdip.pl/

a następnie wygenerowany dokument .pdf należy przesłać na adres Centrum.

 

Więcej informacji:

Robert Śmigielski,  tel. + 48 22 295 00 44,  smigielski@cprdip.pl

Katarzyna Kołakowska,  tel. + 48 22 295 00 30, kolakowska@cprdip.pl

ul. Jasna 14/16A,  00-041 Warszawa,  http://www.cprdip.pl/

Idź do góry