23 października 2018

IX posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

W dniach 15-16 października 2018 roku odbyło się w Poczdamie IX posiedzenie  Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu uczestniczą w pracach Komitetu od momentu jego powstania i pierwszego posiedzenia, które odbyło się w roku 2009 w Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern). W ramach Komitetu Edukacji pracują trzy merytoryczne zespoły robocze polskich i niemieckich ekspertów obejmujące następujące obszary: 1 – Kształcenie ogólne; 2 – Kształcenie zawodowe; 3 – Szkolnictwo wyższe. Tematykę i przebieg obrad, wiodące zagadnienia oraz uczestników IX posiedzenia Komitetu przedstawiają załączniki.

 

Załączniki:

Program posiedzenia Komitetu ds edukacji 10.10.18

Lista uczestników PL 10.10.18

TO IX. Sitzung 15_161018 final_101018

Teilnehmernliste -dt. Seite final_Dol_101018

 

Więcej informacji:

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

Idź do góry