21 listopada 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie na mobilność ponadnarodową instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu (Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). W terminie od 31 października do 4 stycznia 2019 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie.

Celem konkursu jest nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez:

  • nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, ale nie posiadające przygotowania pedagogicznego.

Udział w projekcie ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem stosowanych w Austrii, Niemczech oraz Danii, tj. państwach w których funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego. Pobyt w zagranicznych instytucjach przyjmujących realizowany będzie w formie obserwacji uczestniczącej. Nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu z Polski będą mogli śledzić pracę instruktorów za granicą wchodząc w ich środowisko pracy.
Dodatkową korzyścią udziału w projekcie jest umożliwienie posiadającym odpowiednie kwalifikacje kandydatom na instruktorów praktycznej nauki zawodu ukończenie kursu pedagogicznego uprawniającego do pełnienia funkcji instruktora.

Więcej informacji:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-programy-mobilnosci-ponadnarodowej-12/
konkurs.mobilnosc@MIiR.gov.pl

Instytucja Organizująca Konkurs:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4,  00-926 Warszawa
http://www.power.gov.pl/

Idź do góry