13 września 2022

Rok 2023/2024 w USA. Zaproszenie dla uczniów liceum i technikum.

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce oraz American Councils for International Education zaprasza uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum/technikum zainteresowanych możliwościami rocznego pobytu w USA i nauki w amerykańskiej szkole średniej do zgłaszania swojego udziału w procesie rekrutacyjnym programu FLEX (Future Leaders Exchange Program) na rok szkolny 2023/2024. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny.

Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny.

Każdy z laureatów programu, spędzi cały rok szkolny 2023/2024 oraz wakacje w jednym ze stanów USA uczęszczając do tamtejszego High School i mieszkając u amerykańskiej rodziny.

 

Program pobytu obejmuje

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski
 • Miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 • Rok szkolny w amerykańskiej szkole średniej
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

 

W programie może wziąć udział uczeń, który:

 • ma polskie obywatelstwo,
 • urodził się między 15-07-2005 a 15-07-2008,
 • osoby niepełnosprawne urodzone: 15-02-2005 a 15-07-2008,
 • zna język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • spełnia wymogi dotyczące uzyskania wizy USA,
 • nie spędził więcej niż 90 dni w USA w ciągu ostatnich 5 lat.

Wyboru finalistów zakwalifikowanych do programu na podstawie wypełnionych przez kandydatów aplikacji dokonuje niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych.

Rok szkolny 2021/2022 spędziła w USA dolnośląska laureatka programu – uczennica Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek  Unii Rzymskiej z Wrocławia.

Zainteresowani uczniowie powinni zarejestrować się oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line do 13 października 2022 r. Link do aplikacji: http://ais.americancouncils.org/flex

Uczniowie mają 10 dni na wypełnienie formularza od momentu rejestracji.

Do I etapu rekrutacji rokrocznie przystępuje ok. 2500 chętnych, a ok. 40 z nich zostaje zaproszonych do wyjazdu do USA. W poprzednich latach nasi stypendyści mieszkali w różnych stanach: od Oregonu po Maine, od Arizony po Montanę. Chodzili do różnych szkół średnich, biorąc udział w zawodach sportowych, udzielając się w wolontariacie, a rok spędzony w USA był dla nich niezapomniany. Losy niektórych FLEXerów można poznać na stronie: https://poland.americancouncils.org/aktualnoci. Na naszym profilu FLEX Poland można śledzić ich losy. Nasi FLEXerzy są również obecni na Instagramie: FLEX Poland

Strona www:  https://poland.americancouncils.org/flex oraz http://discoverflex.org

Ulotka w języku polskim

Ulotka w języku angielskim

Informacja dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce

Informacja dla uczniów niepełnosprawnościami:

https://www.discoverflex.org/applicants-with-disabilities

 

Projekt jest administrowany przez American Councils for International Education. Wszelkie pytania prosimy kierować do American Councils: flex.pl@americancouncils.org. Informacji można również zasięgnąć telefonicznie pod numerami: 570 353 512, 533 353 597 oraz 530 097 051.

Jeżeli istnieje również możliwość zorganizowania spotkania online w Państwa szkole. Przedstawiciel American Councils z przyjemnością spotka się z uczniami i nauczycielami, aby móc przybliżyć im zasady uczestnictwa w Programie FLEX.

 

Więcej informacji o programie:

Piotr Dobrosz (he/him/his)
Poland Country Director

pdobrosz@americancouncils.org

American Councils for International Education

 1. Nowogrodzka 38/1
  00-691 Warszawa, Poland
  T: +48 533 353 597, +48 530 097 051
  poland.americancouncils.org

jkaminski@kowroc.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.