18 października 2021

Zaproszenie do udziału w projekcie kartki świątecznej dla Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu.

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie na projekt kartki świątecznej dla Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu. Oczekiwane są ciekawe, kreatywne prace tych młodszych i starszych adeptów sztuk plastycznych. Projekty mogą być przedstawione w dowolnej technice artystycznej, wybranej przez autora i muszą zawierać motyw bożonarodzeniowy. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o nadsyłanie propozycji projektów kartek (wraz z imieniem, nazwiskiem, adresem e-mail, adresem pocztowym i wiekiem autora/autorki oraz wypełnionym formularzem zgody na publikację i przetwarzanie danych osobowych)  do 21.11.2021, drogą elektroniczną na adres e-mail:  Joanna.Mateusiak@diplo.de  lub pocztową na adres:

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Podwale 76

50-449 Wrocław

Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A4 w układzie poziomym. Uczestnicy, którzy zdecydują się na przesłanie projektów drogą elektroniczną, proszeni są o prace o rozdzielczości min. 300dpi w formacie JPG lub TIF; najlepiej przesłane przez WeTransfer.

 

Regulamin konkursu oraz formularz zgody na publikację pracy i przetwarzanie danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Konsulatu:

https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-2-gk-breslau/03-aktuelles/-/2489418

 

Na ciekawe pomysły w kartkowych propozycjach czekają nagrody.

 

Więcej informacji:

Joanna Mateusiak

Kulturreferat / Referat kultury

Deutsches Generalkonsulat in Breslau

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Podwale 76

PL- 50-449 Wrocław

Tel.:  +48 71 377 27 51

Fax:  +48 71 342 41 14

E-Mail: Joanna.Mateusiak@diplo.de

Web: www.wroclaw.diplo.de

 

jkaminski@kowroc.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.