23 września 2021

Rok 2022/2023 w USA. Zaproszenie dla uczniów liceum i technikum.

Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce oraz American Councils for International Education zaprasza uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum/technikum zainteresowanych możliwościami rocznego pobytu w USA i nauki w amerykańskiej szkole średniej do zgłaszania swojego udziału w procesie rekrutacyjnym programu FLEX (Future Leaders Exchange Program) na rok szkolny 2022/2023.

Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny.

Każdy z laureatów programu, spędzi cały rok szkolny 2022/2023 oraz wakacje w jednym ze stanów USA uczęszczając do tamtejszego High School i mieszkając u amerykańskiej rodziny. Program pobytu obejmuje

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski
 • Miesięczne stypendium w wysokości $125 na pokrycie wydatków osobistych
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 • Rok szkolny w amerykańskiej szkole średniej
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Dodatkowe $300 na pokrycie wydatków związanych ze szkołą, itd.

 

W programie może wziąć udział uczeń, który:

 • ma polskie obywatelstwo,
 • urodził się między 15-07-2004 a 15-07-2007,
 • osoby niepełnosprawne urodzone: 15-02-2004 a 15-07-2007,
 • zna język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • nie spędził więcej niż 90 dni w USA w ciągu ostatnich 5 lat.

Wyboru finalistów zakwalifikowanych do programu na podstawie wypełnionych przez kandydatów aplikacji dokonuje niezależny zespół amerykańskich ekspertów w dziedzinie edukacji i stosunków międzynarodowych.

Zainteresowani uczniowie powinni zarejestrować się oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line. Link do aplikacji : http://ais.americancouncils.org/flex

 

Więcej informacji o programie:

https://poland.americancouncils.org/

American Councils for International Education

Nowogrodzka 38/1

00-691 Warszawa

T: +48 533 353 597,  +48 530 097 051

poland@americancouncils.eu

jkaminski@kowroc.pl

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.