18 stycznia 2024

Wyniki etapu międzyszkolnego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej 1887-1922.”

Wyniki etapu międzyszkolnego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczpospolitej 1887-1922.”

logo

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że w województwie dolnośląskim do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało się 41 uczniów reprezentujących 18 szkół.

Zawody międzyszkolne odbyły się we wtorek 12 grudnia 2023 r. w godzinach od 10:00 do 12:00.

W zawodach wzięli uczniowie z następujących szkół:

Delegatura w Wałbrzychu:

 • Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie;
 • Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w Bożkowie z Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie;
 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Marciszowie w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie;
 • IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu;

Delegatura w Legnicy :

 • Liceum Ogólnokształcącego Aslan im. C.S. Lewisa w Głogowie;
 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie;
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Bolka I w Jaworze;
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy;
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie;
 • Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie;

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (3 okręgi egzaminacyjne):

 • Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym;
 • Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzegu Dolnym w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym;
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Holteia w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Obornikach Śląskich;
 • Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie;
 • Europejskiego Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu w Szkołach Europejskich we Wrocławiu;
 • Liceum Ogólnokształcącego nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu;
 • Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu;
 • Liceum Ogólnokształcącego nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu;
 • Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu;
 • Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy;

Uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego (zdobyli ponad 60% punktów na etapie międzyszkolnym):

lp Miasto szkoła kod ucznia punkty uzyskane miejsce
1 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu WR8 183 1
2 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu WR5 173 2 ex
3 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu WR20 173 2 ex
4 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu WR9 163 3
5 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu WR11 159 4
6 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu WR16 157 5 ex
7 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu WR23 157 5 ex
8 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu WR15 154 6
9 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu WR10 152 7
10 Legnica I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy L8 145 8 ex
11 Lubin I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie L10 145 8 ex
12 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr V im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu WR22 143 9 ex
13 Jawor I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bolka I w Jaworze L3 143 9 ex
14 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu WR14 137 10
15 Wrocław Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu WR6 136 11
16 Legnica I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy L9 135 12
17 Wałbrzych IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu W4 120 13

Szczegółowe informacje o wynikach poszczególnych uczniów zostały rozesłane do szkół pocztą elektroniczną e-mail.

Wszystkim uczniom zakwalifikowanym do etapu okręgowego gratulujemy!

Wszelkie informacje dotyczące następnych etapów dostępne są na stronie internetowej olimpiady.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.