7. Olimpiady

11 grudnia 2018

Etap Międzyszkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

losy żołnierza

Etap Międzyszkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”   Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Dolnośląski Kurator Oświaty   zapraszają do udziału w Zawodach II Stopnia – etapu Międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” Zawody dla […]

23 listopada 2018

Olimpiada Geograficzna

Szanowni Państwo, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu organizuje konkurs pn. “Olimpiada Geograficzna”, który adresowany jest jest do uczniów klas od V do VIII wszystkich dolnośląskich szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych. Zakres wymagań obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu geografia. Więcej informacji wraz regulaminem olimpiady znajdą Państwo na […]

9 października 2018

III edycja Olimpiady Statystycznej

III edycja Olimpiady Statystycznej (rok szkolny 2018/2019). Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zapraszają młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji Olimpiady Statystycznej, której celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. Więcej informacji na stronie: https://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna

20 września 2018

III Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

III Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”. Organizatorzy zapraszają osoby zgłoszone do udziału w olimpiadzie na bezpłatne warsztaty, które w atrakcyjnej i przystępnej formie umożliwią sprawdzenie i poszerzenie wiedzy dotyczącej polskiego kina. Uczestnicy będą ćwiczyć badawcze spojrzenie na dzieła sztuki filmowej i […]

6 września 2018

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator”

XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Młody Innowator”. Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych (kl. IIII) i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Jego celem jest wykorzystanie i pobudzanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Zaleca […]

13 listopada 2017

II edycja Olimpiady Statystycznej

Szanowni Państwo, informujemy, że Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych II edycję Olimpiady Statystycznej. Jej głównym celem jest  upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno – gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowe informacje oraz regulamin są dostępne pod […]

3 listopada 2017

Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, informujemy, że Liceum Ogólnokształcące Nr X im Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu wspólnie z Klubem Pilotów i Przewodników PTTK „Rzepiór” we Wrocławiu oraz Studenckim Kołem Przewodników Sudeckich zaprasza uczniów  do udziału w 50. Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska, której finał okręgu wrocławskiego odbędzie się 6 marca 2018 r. na […]

Idź do góry