7. Olimpiady

10 kwietnia 2017

Wyniki zawodów II stopnia (wojewódzkich) Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”

I etap zawodów międzyszkolnych Olimpiady Tematycznej

Szanowni Państwo, Uczniowie i Nauczyciele Na podstawie protokołu  Komisji Egzaminacyjnej – Zawodów wojewódzkich Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” przeprowadzonych w dniu 30 marca 2017 r. we Wrocławiu i regulaminu olimpiady informuję, że: W zawodach II stopnia Olimpiady Tematycznej […]

17 marca 2017

Zawody II stopnia Olimpiady Tematycznej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”.

I etap zawodów międzyszkolnych Olimpiady Tematycznej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Przypominamy, że w dniu 30 marca 2017 r. odbędą się zawody II stopnia Olimpiady Tematycznej  “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”. Zawody odbędą się w auli Zespołu Szkół nr 5 we Wrocławiu przy ul.  Hauke Bosaka […]

28 grudnia 2016

Wyniki I etapu Zawodów Międzyszkolnych Olimpiady Tematycznej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 –1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”

I etap zawodów międzyszkolnych Olimpiady Tematycznej

Na podstawie protokołów Rejonowych Komisji Konkursowych z przebiegu I etapu Zawodów Międzyszkolnych Olimpiady Tematycznej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 –1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Wasza i Naszą”  informuję, że: W I etapie konkursu wzięło udział 47 uczniów. Komisja zakwalifikowała do II  etapu konkursu 9 uczniów ze […]

12 grudnia 2016

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych! Informujemy, że Instytut Nowych Technologii, kontynuując organizowaną przez w latach  1999  -2011 Olimpiadę Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w I edycji Olimpiady WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Więcej informacji o […]

9 grudnia 2016

Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Informujemy, że 15 drudnia 2016 r. o godz. 1100 odbędzie się etap międzyszkolny Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach  w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” . Eliminacje odbędą się: dla rejonu wrocławskiego – Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu, ul. […]

14 listopada 2016

XI edycja Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, Informujemy, że organizatorzy XI edycji Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym 2016/2017 serdeczne zapraszają zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w tych zawodach. Dla laureatów i finalistów przewidziano atrakcyjne nagrody, ponadto wyżej wymienieni będą zwolnieni z procedury kwalifikacyjnej podczas przyjmowana kandydatów na studia realizowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. […]

18 października 2016

Lista olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2016/17 i wyłonionych w otwartym konkursie pn. „Organizacja i przeprowadzanie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/17, 2017/18, 2018/19”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poniżej zamieszczamy listę olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych i nadzorowanych przez MEN w roku szkolnym 2016/17.

18 października 2016

I Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie dolnośląskich szkół. Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja uczestników do I edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest kino przywracające pamięć historyczną. Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz tematów […]

18 października 2016

XII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. Informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Przedsiębiorczości zaprasza uczniów do udziału w XII edycji olimpiady, której tegorocznym tematem przewodnim jest „Przywództwo w biznesie”. Inicjatywa realizowana jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z polskimi uczelniami ekonomicznymi: Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetami Ekonomicznymi […]

Idź do góry