7. Olimpiady

17 marca 2017

Zawody II stopnia Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Przypominamy, że w dniu 30 marca 2017 r. odbędą się zawody II stopnia Olimpiady Tematycznej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”. Zawody odbędą się w auli Zespołu Szkół nr 5 we Wrocławiu przy ul.  Hauke Bosaka […]

28 grudnia 2016

Wyniki I etapu Zawodów Międzyszkolnych Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 –1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”

Na podstawie protokołów Rejonowych Komisji Konkursowych z przebiegu I etapu Zawodów Międzyszkolnych Olimpiady Tematycznej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 –1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Wasza i Naszą”  informuję, że: W I etapie konkursu wzięło udział 47 uczniów. Komisja zakwalifikowała do II  etapu konkursu 9 uczniów ze […]

12 grudnia 2016

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych! Informujemy, że Instytut Nowych Technologii, kontynuując organizowaną przez w latach  1999  -2011 Olimpiadę Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w I edycji Olimpiady WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji. Więcej informacji o […]

9 grudnia 2016

Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Informujemy, że 15 drudnia 2016 r. o godz. 1100 odbędzie się etap międzyszkolny Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach  w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” . Eliminacje odbędą się: dla rejonu wrocławskiego – Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu, ul. […]

14 listopada 2016

XI edycja Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych, Informujemy, że organizatorzy XI edycji Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym 2016/2017 serdeczne zapraszają zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w tych zawodach. Dla laureatów i finalistów przewidziano atrakcyjne nagrody, ponadto wyżej wymienieni będą zwolnieni z procedury kwalifikacyjnej podczas przyjmowana kandydatów na studia realizowane na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. […]

18 października 2016

Lista olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2016/17 i wyłonionych w otwartym konkursie pn. „Organizacja i przeprowadzanie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/17, 2017/18, 2018/19”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poniżej zamieszczamy listę olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych i nadzorowanych przez MEN w roku szkolnym 2016/17.

18 października 2016

I Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie dolnośląskich szkół. Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja uczestników do I edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest kino przywracające pamięć historyczną. Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz tematów […]

18 października 2016

XII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. Informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Przedsiębiorczości zaprasza uczniów do udziału w XII edycji olimpiady, której tegorocznym tematem przewodnim jest „Przywództwo w biznesie”. Inicjatywa realizowana jest przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z polskimi uczelniami ekonomicznymi: Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytetami Ekonomicznymi […]

6 października 2016

XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie dolnośląskich szkół. Informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zaprasza uczniów do udziału w XXX edycji olimpiady, która odbędzie się pod hasłem „Państwo a gospodarka”. Więcej informacji o olimpiadzie znajduje się na stronie  www.owe.pte.pl

6 października 2016

VII Multimedialny Ogólnopolski i III Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych „Smykolandia-Warszawa-Mokotów 2017”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich przedszkoli! Informujemy, że Przedszkole Nr 317 „Smykolandia” w Warszawie organizuje VII Multimedialny Ogólnopolski i III Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych „Smykolandia – Warszawa – Mokotów 2017”. Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej organizatora www.smykolandia.edu.pl W załączeniu regulamin konkursu.

5 października 2016

I edycja Olimpiady Statystycznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie dolnośląskich szkół. Informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Statystycznej zaprasza uczniów do udziału w I edycji olimpiady, której  organizatorami są: Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Patronat nad Olimpiadą Statystyczną objęła Minister Edukacji Narodowej, Pani […]

26 września 2016

XIX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. Informujemy, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wraz z Zespołem Szkół przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XIX edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Szczegóły dotyczące olimpiady oraz regulamin na rok szkolny 2016/17 znajdują się na stronie internetowej www.zsp.poznan.pl

15 września 2016

Olimpiada artystyczna

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych.   Informujemy, że rusza 41 edycja Olimpiady Artystycznej. Olimpiada Artystyczna adresowana jest przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych […]

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.