10 kwietnia 2017

Wyniki zawodów II stopnia (wojewódzkich) Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”

Szanowni Państwo,

Uczniowie i Nauczyciele

Na podstawie protokołu  Komisji Egzaminacyjnej – Zawodów wojewódzkich Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” przeprowadzonych w dniu 30 marca 2017 r. we Wrocławiu i regulaminu olimpiady informuję, że:

  1. W zawodach II stopnia Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” wzięło udział 9 uczestników.
  2. 7 uczestników olimpiady uzyskało 60%  i powyżej możliwych do zdobycia punktów.
  3. Spośród nich, 3 uczniów zakwalifikowało się do zawodów ogólnopolskich. Uzyskali oni najwyższe wyniki spośród tych, którzy uzyskali 60% i powyżej możliwych do zdobycia punktów.

Poniżej przedstawiamy wykaz uczniów w kolejności alfabetycznej, którzy zdobyli co najmniej 60 % punktów i zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”.

Zgodnie z regulaminem olimpiady uczestnicy mają prawo wglądu do swoich prac złożonych w zawodach wszystkich stopni Olimpiady oraz do składania odwołań od decyzji komisji egzaminacyjnych w trybie odwoławczym.

Zaświadczenia dla uczniów, którzy uzyskali 60% i więcej możliwych do zdobycia, zostaną przesłane do szkół.

Szczegółowych informacji o wynikach konkursu udziela st. wizytator Mariola Kolan telefonicznie (tel. 71 340 65 08) lub mailowo (e-mail : m.kolan@kuratorium.wroclaw.pl).

Przewodnicząca Wojewódzkiej

Komisji Egzaminacyjnej

st. wizytator Mariola Kolan

 

• Wykaz uczniów którzy uzyskali co najmniej 60 % punktów i zakwalifikowanych do zawodów III stopnia ww. olimpiady.

 

 

 

Idź do góry